Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Esitä kysymyksiä tulotasosta luottamusta herättävällä tavalla.

surveymonkey-seo-hero


Vastaajien on voitava tuntea luottamusta, kun pyydät heitä kertomaan henkilökohtaisista asioistaan, kuten terveydentilastaan, etnisestä taustastaan, uskonnollisista vakaumuksistaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja tulotasostaan. Saat täsmällisiä vastauksia, kun esität arkaluonteiset kysymykset oikealla tavalla. 

Hyödynnä valmiiden kyselytutkimuskysymysten ja ‑mallien kirjastoamme. 

Tulotasokysymykset voivat vaikuttaa tungettelevilta, ja vastaajat saattavat ohittaa ne tai jopa jättää koko kyselytutkimuksen kesken.  Kun osaat kysyä tulotasosta oikealla tavalla, voit nostaa kyselytutkimuksesi suoritusprosenttia.

Tulotasokysymyksiä esitetään demografisia tietoja pyytävässä kyselytutkimuksessa, jossa selvitetään vastaajan taloudellinen tilanne. Vaikka tulotaso on henkilökohtainen asia, monet organisaatiot, kuten pankit, ravintolat ja vähittäismyyjät, tarvitsevat näitä tietoja vankkojen liiketoimintapäätösten tekemiseen. Esimerkiksi pankit voivat myöntää lainoja sen perusteella, miten todennäköisesti hakijat pystyvät maksamaan ne takaisin. Vuosituloista tiedustelevat kysymykset voivat myös auttaa arvioimaan, onko asiakkailla varaa ostaa yrityksen tarjoamia tuotteita tai palveluita, mikä auttaa yrityksiä hinnoittelemaan tarjontaansa paremmin. 

Kysymällä vastaajien tulotasosta oikealla tavalla voit saada arvokasta tietoa, joka auttaa tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä. Tulotasoa koskevista kysymyksistä on hyötyä seuraavin tavoin: 

 1. Tutkijat voivat analysoida tulotason kaltaisten tekijöiden vaikutusta ostopäätöksiin. Asiakkaan ostokset voivat riippua täysin hänen tulotasostaan. Suurilla tuloilla voi tehdä ylellisiä ostoksia, kun taas pienillä tuloilla edullisuus on etusijalla. 
 1. Yritykset osaavat hinnoitella tuotteensa ja palvelunsa tietäessään kohdemarkkinoidensa tulot. Näitä tietoja asiakkailta pyytävät kysymykset voivat auttaa hinnoittelemaan tuotteet asiakkaiden taloudellisten varojen mukaisesti. Näin houkuttelet asiakkaita sekä itsellesi että asiakkaillesi sopivilla hinnoilla.
 1. Yrityksesi voi luoda uusia strategioita. Kun tiedät kohdemarkkinoidesi tulot, osaat tehokkaasti lanseerata uusia tuotteita ja palveluja, joihin tiedät asiakkaillasi olevan varaa. 

Hyötyjen lisäksi tulotasokysymysten esittämisestä voi aiheutua myös haittoja. Vaikka nämä haitat voidaan helposti kääntää yrityksen eduksi, ne kannattaa huomioida.

 • Kysymyksiin ei ehkä anneta rehellisiä vastauksia. Vastaajat saattavat pitää kysymyksiä loukkaavina tai tungettelevina ja antaa väärää tietoa välttääkseen kertomasta todellisia tulojaan. Näiden kyselytutkimusohjeiden avulla voit luoda luottamusta herättävän kyselyn, joka auttaa keräämään rehellisiä vastauksia. 
 • Tulot voidaan yhdistää omanarvontuntoon. Jos vastaajat kokevat tulojen tukevan itsekunnioituksen tunnetta, pienituloisia saattaa hävettää vastata kysymyksiin rehellisesti varsinkin silloin, kun vastausvaihtoehtojen joukossa on suuria tulotasoja. 
 • Kysymyksiin voidaan jättää vastaamatta. Joissakin kulttuureissa kysymykset kotitalouden tuloista koetaan loukkaavina, ja kysymyksiin ei tällöin haluta vastata lainkaan. Katso, miten voit esittää hyviä tuloihin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaajat todennäköisesti vastaavat. Jos teet kaikista kysymyksistä pakollisia, tulokysymyksestä kieltäytyvä vastaaja jättää kyselytutkimuksen kesken.
 • Kysymys voi olla liian hankala. Tuloista tiedustelevaa kysymystä voi olla vaikea ymmärtää, jos sitä ei kysytä oikealla tavalla tai jos se on muotoiltu epäselvästi. Katso näistä malleista, kuinka erilaisia kyselytutkimuskysymyksiä esitetään.

Saat parhaat tulokset, kun vastaajat vastaavat kyselytutkimuksen kaikkiin kysymyksiin. Jos vastaajat kysymyksiin vastatessaan tuntevat olonsa rennoksi, he myös luottavat sinuun herkemmin. Näin kirjoitat toimivia tuloihin liittyviä kyselytutkimuskysymyksiä:

Jos haluat vastaajien vastaavan jokaiseen tuloja koskevaan kysymykseen, sinun on saatava heidät rentoutumaan. Jos tiedät, että kohdemarkkinoiden tulot ovat tietyissä rajoissa, älä käytä kysymyksissä liian korkeita tuloluokkia. Tällaisissa tilanteissa kannattaa hyödyntää ostajapersoonia: kun kohdistat tuotteesi ja palvelusi niiden todennäköisimmille ostajille, osaat kohdistaa kysymykset juuri oikealle vastaajajoukolle.

Varmista, että kysymyksesi ovat selkeitä ja suoria. Vältä esittämästä samaa kysymystä useammin kuin kerran, sillä kyselytutkimuksiin halutaan tavallisesti vastata nopeasti. Mitä helppolukuisempia kysymykset ovat, sitä nopeammin vastaajat antavat rehellisiä vastauksia ja tekevät kyselytutkimuksen loppuun.  

Vaikka tulotasoa koskevien kysymysten on oltava selkeitä ja suoria, niiden seuraksi kannattaa lisätä vastaavia kysymyksiä, joissa tuloja ei kuitenkaan mainita suoraan. Vastaaja ei ehkä halua antaa henkilökohtaisia tietojaan, jos liian monessa peräkkäisessä kysymyksessä pyydetään tarkkaa selvitystä hänen tuloistaan. Esimerkiksi kysymys vastaajan koulutustasosta ei anna suoraa vastausta vuosituloista, mutta se voi auttaa korreloinnissa.

Saat täsmällisiä vastauksia, kun esität tuloja koskevat kysymykset selkeästi. ”Mitkä ovat kotitaloutesi kokonaistulot?” kuulostaa paremmalta kuin ”Kuinka paljon kumppanisi ansaitsee vuodessa?”

Vältä hämmennys selittämällä kyselytutkimuskysymyksissä käyttämäsi termit. Vaikka kotitalouden tulot ja henkilökohtaiset tulot tarkoittavat eri asioita, vastaajat voivat käyttää niitä synonyymeinä. Väärinkäsitysten vuoksi kyselytutkimusten osallistujat voivat vastata virheellisesti, mikä vääristää tuloksia. 

Vastaajat rentoutuvat, kun olet rehellinen heitä kohtaan. Kun kerrot, miksi pyydät arkaluonteisia tietoja tuloista, ja selität kyselytutkimuksen tavoitteet, vastaajat haluavat todennäköisemmin vastata kaikkiin kysymyksiin rehellisesti.

Anna vastaajien vastata arkaluonteisiin kysymyksiin helposti euromääräisten vastausluokkien avulla, niin heidän ei tarvitse paljastaa tulojaan tarkalleen. Voit esimerkiksi kysyä:

Mitkä ovat kokonaistulosi vuodessa?

 • 0 € – 11 999 €
 • 12 000 € – 23 999 €
 • 24 000 € – 35 999 €
 • 36 000 € – 49 999 €
 • Yli 50 000 €

Ylä- ja alarajat liittyvät ensimmäiseen ja viimeiseen vastausvaihtoehtoon. Vältät virheellisen oletuksen minimiansioista, kun ensimmäinen luokka alkaa nollasta, esimerkiksi 0 € – 11 999 €. 

Paras tapa saada vastaajat rentoutumaan tulokysymysten suhteen on antaa heille mahdollisuus olla vastaamatta, sillä sinun kannattaa mieluummin luopua yhdestä vastauksesta kuin koko kyselytutkimuksesta. Jos osallistujat ohittavat tämän kysymyksen, mutta vastaavat muihin, kysymys on ehkä muotoiltava uudelleen. 

Tuloista voi kysellä monella eri tavalla, ja seuraavista kysymyksistä saat vinkkejä parempiin tulotasosta tiedusteleviin kyselytutkimuskysymyksiin. Saat myös tietää, miksi näitä kysymyksiä esitetään ja mitä hyötyä vastauksista voi olla liiketoiminnallesi.

1. Mikä seuraavista vastaa parhaiten viime vuoden henkilökohtaisia tulojasi?

 • 0 € – 9 999 €
 • 10 000 € – 24 999 €
 • 25 000 € – 49 999 €
 • 50 000 € – 74 999 €
 • 75 000 € - 99 999 €
 • 100 000 € – 149 999 €
 • Yli 150 000 €
 • En halua vastata

Tuloluokkakysymyksissä euromääräisen asteikon vaihteluvälit antavat vastaajille mahdollisuuden kertoa henkilökohtaisia tietojaan paljastamatta tulojensa tarkkaa summaa. Näin tutkijat voivat arvioida tuloksia paremmin ja yritykset voivat asettaa asiakkaansa erilaisiin järjestyksiin. 

2. Mitkä ovat kotitaloutesi kokonaistulot?

 • 0 € – 19 999 €
 • 20 000 € – 49 999 €
 • 50 000 € – 89 999 €
 • 90 000 € – 129 999 €
 • 130 000 € – 149 999 €
 • Yli 150 000 €
 • En halua vastata

Kun pyydät kotitalouden kokonaistuloja, vastaajan ei tarvitse kertoa kotitalouden kunkin jäsenen henkilökohtaisia tuloja. Koska kysymys kattaa kaikenlaiset tulot, kuten eläkkeet, osingot ja sosiaaliavustukset, tutkijat saavat paremman käsityksen vastaajan kotitalouden kokonaistuloista. 

3. Saatko palkan lisäksi muita tuloja?

 • Kyllä 
 • En
 • En halua vastata

Tämä toimii yhdessä 2. kysymyksen kanssa. Tieto vastaajan muista tuloista antaa viitteitä kotitalouden kokonaistuloista ja auttaa tutkijoita tarkentamaan lisätuloja koskevia kysymyksiä. Näitä ovat esimerkiksi kysymykset 4–7. 

4. Saitko viime vuonna elatusapua?

 • Kyllä
 • En
 • En halua vastata

Tällä kysymyksellä tiedustellaan epäsuorasti vastaajan siviilisäätyä. Elatusapu voi joskus muodostaa kotitalouden kokonaistuloja täydentävän tilapäisen tulolähteen, joka yritysten kannattaa ottaa huomioon. 

5. Saitko jotain sosiaaliturvaetuutta tai eläkettä viime vuonna?

 • Kyllä
 • En
 • En halua vastata

Tällä kysymyksellä saat tietoa sekä muista tulolähteistä että hyödyllisiä demografisia tietoja, sillä esimerkiksi kysymykset eläkkeestä saattavat antaa viitteitä vastaajan iästä. Kun tiedät asiakkaidesi ikäryhmät, osaat kommunikoida samastuttavalla tavalla.

6. Saitko viime vuonna lapsilisää?

 • Kyllä 
 • En
 • En halua vastata

Tällä kysymyksellä selvitetään, onko vastaajalla alaikäisiä lapsia. Tieto vastaajien vanhemmuudesta on hyödyksi yrityksille, sillä markkinoilla on lukuisia lapsille ja vanhemmille suunnattuja tuotteita ja palveluja.

7. Oletko saanut koskaan keneltäkään kotitalouteesi kuulumattomalta henkilöltä rahallista apua vuokrakuluihin tai laskuihin?

 • Kyllä
 • En
 • En halua vastata

Tämä on yksi tapa, jolla vastaajan henkilökohtaiset tulot erotetaan kotitalouden tuloista. Tällaiset tarkennetut kysymykset auttavat vastaajaa erittelemään erilaiset lisätulojensa lähteet.

8. Luettele kaikki tulolähteesi

Vastaajat voivat kirjoittaa tähän avoimeen kysymykseen tietoja, joita ei pyydetty muualla kyselytutkimuksessa. Voit myös rajata monivalintakysymysten vastauksia valintapainikkeen, valintaruudun tai pudotusvalikon avulla, mikä auttaa analysoimaan kyselytutkimuksen tuloksia tehokkaammin. 

Edellä annetut esimerkit tuloja koskevista kysymyksistä muodostavat vain yhden arkaluonteisten tietojen osa-alueen. Etninen tausta, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja terveys ovat useimpien ihmisten mielestä arkaluonteisia aiheita. Erilaisia demografisia tietoja kannattaa kerätä, sillä demografiset kyselytutkimukset auttavat saamaan paremman käsityksen asiakkaistasi. Kun käytät seuraavassa projektissasi näitä demografisia kyselytutkimusmalleja, osaat kerätä demografisia tietoja oikealla tavalla.

Huolellisesti tehty kotitalouden tuloja koskeva kyselytutkimus antaa selkeän käsityksen siitä, keitä asiakkaasi ovat. Kun tunnet yleisösi ja annat selkokielisiin kysymyksiin sekä helpot ohjeet että asianmukaiset vastausluokat, asiakkaat luottavat kyselytutkimuksiisi ja antavat niihin rehellisiä vastauksia. Nämä hyödylliset kyselytutkimusvinkit auttavat keräämään asiakkaista demografisia tietoja yrityksesi avuksi. Rekisteröi ilmainen SurveyMonkey-tili, niin voit luoda uusia kyselytutkimuksia!

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Kyselytutkimusten parhaat käytännöt

Katso, kuinka saat parhaan hyödyn kyselytutkimuksistasi parhaiden käytäntöjemme avulla. Tutustu ohjeisiin ja aloita ilmaiseksi jo tänään.