Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Näin autat tunnistamaan brändin

Tuotteesi tai palvelusi kilpailee kuluttajien huomiosta.
Saat sen erottumaan kilpailijoista, kun asemoit brändisi oikein markkinoilla.

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä brändin tunnistaminen on. Saat myös selville, miksi brändin tunnistaminen on tärkeää ja miten se eroaa bränditietoisuudesta ja brändin muistamisesta. Kun sinulla on selkeä käsitys siitä, mitä brändin tunnistaminen tarkoittaa, voit ottaa käyttöön olennaisia markkinointistrategioita, jotka lisäävät edustavuuttasi markkinoilla ja auttavat tunnistamaan brändisi.

Kun brändisi tunnistetaan hyvin, voit kiinnittää kuluttajien huomion nopeasti ja pitää heidät kiinnostuneina. Brändin tunnistaminen takaa, että yrityksesi on tavoittanut maksavan yleisön ja tehnyt hyvän vaikutuksen. Tämä onnistuu audiovisuaalisella markkinoinnilla, joka saa tuotteen erottumaan muista, sillä pakkaustyypillä, värivalinnoilla, sloganeilla ja tunnussävelmilläkin on oma osansa brändin tunnistamisessa. 

Brändin tunnistaminen tekee ostajista enemmän tai vähemmän luottavaisia, ja yrityksesi hyötyy tietysti eniten siitä, että asiakkaat luottavat brändiisi. Luottamuksen synnyttyä voit esitellä uusia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat todennäköisimmin ostavat. 

Seuraa brändin maineen kehitystä ja tunnista asennemuutokset nopeasti. Näin pidät brändisi elinvoimaisena.

Brändin tunnistamisella on merkitystä, koska se vahvistaa suhdetta ostajiin ja kuluttajiin. Mitä paremmin pystyt vakuuttamaan asiakkaat siitä, että brändiisi kannattaa luottaa, sitä paremmin brändisi todennäköisesti tunnistetaan. Selkeä brändin tunnistaminen parantaa käyttäjäkokemusta, vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja vähentää hintaherkkyyttä. 

Selkeä brändin tunnistaminen takaa, että asiakkaat suhtautuvat brändiisi luottavaisesti. Jos ostajat eivät luota brändiisi, he eivät osta tuotteitasi tai palveluitasi. Ostajien on voitava uskoa, että tuotteesi toimii yrityksesi lupaamalla tavalla, ja että he muussa tapauksessa saavat korvauksena joko uuden tuotteen tai rahat takaisin. Hyvä keino kasvattaa asiakasluottamusta on antaa tällaiset lupaukset heti kättelyssä. Näin herätät asiakkaissa luottamusta siihen, että yrityksessäsi asioiminen täyttää heidän tarpeensa kuluttajina. 

Osana brändin tunnistamisen markkinointistrategiaa markkinoille lanseerataan tuotteita, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä. Korkealaatuisista tuotteista pyydetään usein korkeita hintoja, ja monet kuluttajat maksavatkin mielellään enemmän laadukkaista tuotteista ja palveluista. Esimerkiksi älypuhelimia saa jo 140 eurolla, mutta iPhone voi maksaa jopa 1 400 euroa. Toisaalta brändin tunnistaminen ei aina tarkoita sitä, että tuotteet ovat laadukkaita, sillä siinä on kyse tuttuudesta. Asiakkaat, jotka tekevät ostoksensa jossain tietyssä ruokakaupassa, saattavat kallistua kaupan oman merkin puoleen. Lue lisää kauppojen omien merkkien bränditietoisuudesta

Kun yrityksesi tarjoama laatu ja korkealuokkainen palvelu pysyvät vakaina, asiakkaiden sitoutuminen voi lisääntyä, ja uskolliset asiakkaat todennäköisesti suosittelevat yritystäsi ystävilleen. Vaikka markkinointi ja mainonta helpottavat brändin tunnistamista, asiakkaiden jakamat myönteiset kokemukset ovat myös eduksi. 

Sinun kannattaa myös selvittää, ovatko toimialasi kuluttajat tietoisia yrityksestäsi ja miten he suhtautuvat brändiisi. Seuraa kuluttajien käsityksiä brändistäsi jo tänään ja selvitä, miten brändisi mielletään. Brändimaineen kehittymisen seuraaminen auttaa myös optimoimaan markkinointiasi. 

Bränditietoisuus ja brändin tunnistaminen ovat kaksi erillistä markkinointikäsitettä, ja molemmat auttavat brändin tunnistamisessa. Tämän vuoksi näiden käsitteiden erot kannattaa tuntea.

Brändin tunnistamiselle on olennaista se, että brändisi henkiin herättävä markkinointi perustuu mielikuvia luovaan materiaaliin, kuten logoihin, pakkaukseen, iskulauseisiin, mottoihin ja tunnussävelmiin. Tärkeää on myös se, että kuluttajat tietävät yrityksesi olemassaolosta, sillä muuten he eivät voi tunnistaa sitä pakkauksen upeasta ulkonäöstä tai mieleen jäävästä tunnussävelmästä huolimatta. Toisien sanoen bränditietoisuus vastaa sitä, miten hyvin kuluttajat tuntevat tuotteesi, ja näin ollen se liittyy myös siihen, miten hyvin yrityksesi tunnistetaan itse yrityksen tai tuotteen eri ominaisuuksien perusteella. 

Olet päässyt hyvin alkuun, kun kuluttajat ovat tietoisia yrityksestäsi, mutta se ei riitä kovalla kilpailukentällä. Vaikka ostajat hakevat yleensä edullisia laatutuotteita ja ‑palveluita, he eivät aina valitse niitä ensimmäisellä kerralla. Taustalla voi olla brändin tunnistaminen. 

Kilpailevilla markkinoilla visuaalinen brändäys voi vaikuttaa paljon siihen, ostaako asiakas sinun vai kilpailijasi tuotteen. Voit muuttaa bränditietoisuuden brändin tunnistamiseksi keskittymällä oikeaan yleisöön ja kertomalla, miten tuotteesi eroaa kilpailijoiden tuotteista. Muista myös pitää viestisi yhdenmukaisena ja helposti samastuttavana. 

Valitse yleisö sen perusteella, ketkä olisivat kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista ja palveluista, sillä muutoin todennäköisesti tuhlaat aikaa ja rahaa. Markkinoi kuluttajille, jotka ovat ostaneet saman toimialan kilpailijoiden tuotteita, ja kokeile kohdentamista maantieteellisen sijainnin mukaan. Näin voit helpottaa brändin tunnistamista.  

Sinun on kerrottava yleisölle, miksi tuotteesi tai palvelusi on paras valinta. Ostajien saatavilla on runsaasti vaihtoehtoja, ja usein he etsivät vain jotain sellaista, mikä erottuu joukosta. Tämän vuoksi tuotteen visuaalisiin ominaisuuksiin kannattaa satsata. 

Tässä vaiheessa äänellinen viestintä on avuksi. Mainosten kekseliäät sanavalinnat ja korvamadot auttavat juurruttamaan yrityksesi nimen kuluttajien mieleen. Ihmiset opettelevat suosikkilaulujensa sanat ulkoa, ja johdonmukaisella markkinoinnilla on sama vaikutus – osaat varmasti itsekin toistaa tiettyjä mainoslauluja sanasta sanaan. Et ehkä edes huomaa, miten usein olet kuullut saman sävelmän, ennen kuin jokin asiaan liittyvä seikka tuo tuotteen mieleesi. Kun jokin asia tuntuu tutulta, sitä kohtaan syntyy luottamusta, ja kun lisäät tähän yhtälöön sopivan pakkauksen, saat kuluttajat ostamaan tuotteesi.   

Mieti myös tapaa, jolla esittelet yrityksesi maailmalle, sillä kukaan ei halua kuulla myyntipuheita, kun he eivät ole shoppailutuulella. Ajattele kuluttajien tavoin ja tuo esiin ongelma, jonka yrityksesi voi ratkaista. Huomioimalla potentiaalisten asiakkaiden mahdollisen ongelman luot yhteisymmärrystä kuluttajien kanssa, jotka näkevät sinun ymmärtävän heidän pulmansa ja olevan valmis auttamaan. Näiden viiden vinkin avulla voit lisätä bränditietoisuutta.   

Brändin tunnistaminen tunnetaan myös autettuna brändin muistamisena, koska se liittyy usein brändin muistamiseen. Brändin muistaminen on kuitenkin eri asia kuin brändin tunnistaminen, aivan kuten bränditietoisuuskin. 

Brändin muistaminen tarkoittaa, että tietyt tuotteet ja palvelut palautuvat mieleen välittömästi kyseisen tuotekategorian perusteella. Brändin tunnistamisessa keskitytään erottamaan tuote joukosta, ja brändin muistaminen merkitsee sitä, miten helposti kuluttajat muistavat tuotteesi tai palvelusi. Esimerkiksi Doritos käytti tunnettuja punaisia ja sinisiä pakkauksiaan mainoksissa mainitsematta tuotteen nimeä ja kutsui sitä epämainonnaksi. Yhtiö jopa valmisti nimettömiä sinisiä ja punaisia pakkauksia mainokseen, jossa teini piti pakkauksia käsissään – mottona oli ”uusi taso”. 

Brändi tunnistetaan, kun kuluttajat muistavat tietyn tuotteen tai palvelun ennen kuin heille edes annetaan vaihtoehtoja. Jos esimerkiksi himoitset perunalastuja ja ajattelet heti Taffelia, se johtuu brändin tunnistamisesta. Jos mieleesi kuitenkin tuli Doritos, kyseessä on vahva brändin tunnistaminen, sillä Doritos-lastut valmistetaan maissista eikä perunasta. Molempien tuotteiden toimiala on kuitenkin sama. 

Vahva brändin tunnistaminen saavutetaan ainutlaatuisuudella, erinomaisella asiakaspalvelulla ja ajatusjohtajuudella. Seuraavaksi brändille on luotava selkeä tarkoitus, ja kuluttajille annetut lupaukset on täytettävä. Asiakkaat on myös pyrittävä tavoittamaan eri tavoilla, esimerkiksi verkkomarkkinointia kannattaa toteuttaa useiden kanavien kautta. Sinun on osoitettava, että tuotteesi ja palvelusi ovat arvokkaita ja ylittävät asiakkaiden odotukset. 

Nämä vaiheet helpottavat brändin tunnistamista: 

Asiakkaiden sitouttaminen onnistuu, kun he voivat samastua sinuun. Pysy ketteränä ja joustavana, niin voit luotsata yritystäsi toimialan suuntausten mukaan. Näin herätät luottamusta ja uskollisuutta asiakkaiden keskuudessa, minkä lisäksi yritykselläsi on enemmän vaikutusvaltaa ja mahdollisesti syvällisempiä tarkoitusperiä asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen. 

Ainutlaatuisuus tarkoittaa, että tuotteesi erottuu kilpailijoiden tuotteista. Mikä saa Pringles-sipsit erottumaan markkinoiden kaikista muista sipseistä? Pakkaus. Useimmat sipsit myydään pusseissa, mutta Pringles-sipsit on pinottu suljettavaan putkeen, mikä vähentää murentumista.  

Tutki, mikä toimii hyvin ja mikä vähän huonommin kilpailijoiden asiakaspalvelussa ja ota siitä opiksesi. Uber antaa asiakkaiden arvostella kokemuksensa heti määränpäähänsä saapumisen jälkeen. Voit myös kysyä asiakkailtasi, mikä heidän mielestään onnistui ostokokemuksessa ja missä olisi parantamisen varaa. Näin voit saada selville, mitä voit tehdä toisin, jotta seuraava ostokokemus olisi parempi. Pyydä arvokasta asiakaspalautetta jo tänään.

Saat niitä hetkessä – SurveyMonkey Audience auttaa tavoittamaan kohdemarkkinasi.

Tarjoa kuluttajille laadukasta tietoa brändistäsi ja sen sopivuudesta markkinoille. Blogit, tapaustutkimukset ja oppaat voivat myös osoittaa, että tunnet toimialasi läpikotaisin, ja kuluttajilla on tapana luottaa asiantuntijoihin ostopäätöksiä tehdessään.

Brändin tunnistamiseen tarvitaan selkeä tavoite. Brändisi tarkoituksen on oltava laajempi kuin tietyn ongelman ratkaiseminen, sillä sen on ylitettävä odotukset tavalla, joka auttaa parantamaan koko yhteiskuntaa. Starbucks kiinnitti huomion meriveden saastumiseen, kun se päätti poistaa muovipillit vaiheittain käytöstä. Whole Foods Market asemoi itsensä tuoreiden ja orgaanisten vihannesten ja hedelmien myyjäksi, eli sen brändin tarkoitus keskittyy terveellisiin elintapoihin.  

Valitse sanasi huolella tuotteesi markkinoinnissa ja varmista, että tuotteesi täyttää annetut lupaukset. Myös ostokokemuksesta kannattaa tehdä miellyttävä varmistamalla, että toimitusketju toimii kuin rasvattu, jotta asiakkaat saavat haluamansa tuotteet viiveettä. Amazon on tästä loistava esimerkki, sillä sen maksullisessa Amazon Prime ‑tilauspalvelussa ei veloiteta toimitus- tai käsittelykuluja. 

Ostajan ja myyjän välisiä suhteita kannattaa luoda ja kehittää brändiä hyödyntämällä erityisesti somessa. Näin voit jatkuvasti asettaa tuotteesi tai palvelusi uskollisten asiakkaiden saataville. Kun käytät somealustoja asiakkaiden aktivointiin, voit myös kätevästi jakaa heille hyödyllisiä vinkkejä.

IKEA lanseerasi kampanjan, jossa se mainosti uutta toimipistettä Ruotsissa julkaisemalla kuvia sen esittelytiloista ja ilmoittamalla, että ensimmäinen julkaisun tägännyt henkilö saa palkinnon. Arvokkaan ilmaisen tiedon jakaminen voi auttaa voittamaan kuluttajien luottamuksen. Se on myös nopein tapa saada kohdennettua asiakaspalautetta.

Tee brändistäsi virallinen toimialan asiantuntija tarjoamalla asiakkaille ja liikekumppaneille hyödyllistä tietoa. Aloita blogi sivustollasi tai tarjoa kiireisille työmatkalaisille podcasteja. Tarjoa webinaareja tai järjestä konferenssi. YouTubessa, Facebookissa ja Instagramissa voi tehdä tuote-esittelyjä tai haastatteluja suorina lähetyksinä. Esimerkiksi Shopify on verkkokauppa-alusta, jonka YouTube-kanavalla esitellään myyntikeinoja yrittäjille.

Kun osoitat seuraavasi ajankohtaisia tapahtumia, voit helposti todistaa brändisi arvon ja helpottaa sen tunnistamista. Näin vahvistat, että brändisi on relevantti ja tietoinen markkinoiden suuntauksista. Koronaviruspandemia haittasi työntekoa ja koulunkäyntiä, ja nämä ongelmat huomioiden teimme kyselytutkimusmalleja, joissa käsitellään tätä edelleen jatkuvaa kriisiä. Asiakkaiden ja työntekijöiden palautetta keräämällä selvität tärkeimmät työnkulun häiriöt – et voi kehittää oikeaa ratkaisua, jos ongelma ei ole selvillä.  

Luottamuksen ja uskottavuuden kasvattaminen vie aikaa, mutta se on mainio tilaisuus pyrkiä saavuttamaan yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteet. Mikä on yrityksesi viiden vuoden tavoite? Entä kymmenen? Tai kahdenkymmenen? Listaa ensin yrityksen lyhyen tähtäimen tavoitteet: millainen yrityksesi pitää olla 12 kuukauden kuluttua? Mikä on 30 päivän tavoitteesi? Tee neljännesvuosittainen lista tavoitteista, jotka tukevat pitkän tähtäimen tavoitteita. Kun tämä on tehty, voit alkaa luoda bränditietoisuutta, joka voi lopulta johtaa brändin tunnistamiseen. Ajatellaan vaikkapa Applea. Tämä teknologiayritys otti ensiaskeleensa pöytätietokoneiden valmistuksessa, mutta yhtiön perustanut Steve Jobs visioi kuluttajien elämää helpottavia tuotteita.

Älä jää lepäämään laakereille, vaikka brändin tunnistaminen onnistuisi yli odotusten. Toimialan suuntaukset ja markkinoiden äkilliset muutokset voivat kääntää kaiken päälaelleen. Yritysten ei pitäisi koskaan pelätä muutosta, vaan niiden tulisi olla aina valmiita mukautumaan markkinoiden tuuliin. Kun pidät mielessäsi, että kaikki yritykset yrittävät pärjätä kilpailijoitaan paremmin, muistat varmasti tarkkailla brändin tunnistamisen tasoa esittämällä oikeat kysymykset markkinatutkimuksessa. Ota ensitehtäväksesi kyselytutkimuskäsitteisiin tutustuminen, niin esittämäsi strategiset kysymykset tuottavat parhaita mahdollisia tuloksia. 

Paras tapa helpottaa brändin tunnistamista on luoda tuotteitasi tai palveluitasi ostaneiden kuluttajien yhteisö, mutta lisäksi mukaan kannattaa houkutella kilpailijoidesi tuotteita ostaneita kuluttajia sekä liikekumppaneita, jotka tukevat toimintaasi mainonnan ja logistiikan keinoin. Yhteisöjen luonti verkossa onnistuu kätevästi somealustoilla, joilla tavoitat laajemman yleisön. Ruohonjuuritason yhteisöissä on kuitenkin henkilökohtaisempaa tuntua. 

Tapahtumien sponsorointi, vapaaehtoistyö ja paikkakunnan tapahtumiin osallistuminen sopivan brändäyksen myötä helpottavat brändin tunnistamista. Esimerkiksi urheilijat toimivat vapaaehtoisina hyväntekeväisyysjärjestöissä, osallistuvat tapahtumiin ja suosittelevat halutun brändi-imagon mukaisia tuotteita. Tälläkin tavalla yritykset voivat tavoittaa uusia asiakkaita.

Syvällinen tarkoitus ei ole sama asia kuin brändin selkeä tarkoitus, vaikka molemmat hyötyvät toisistaan vastavuoroisesti. Brändilläsi on oltava syvällinen tarkoitus, joka kuvastaa omia ydinarvojasi. Markkinoiden muuttuvat suuntaukset, kysyntä ja tarjonta, kilpailijoiden hinnat ja asema sekä kaikenlaiset odottamattomat haasteet saavat aikaan sen, että yrityksesi voi menestyä erinomaisesti yhtenä vuonna ja heikosti seuraavana vuonna. Kun tiedät brändisi syvällisen tarkoituksen, voit tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja sitä kautta asemoida koko yrityksesi vastaamaan kuluttajien uusiin tarpeisiin. Dwayne ”The Rock” Johnson saavutti mainetta ammattipainijana, mutta kun hän ryhtyi näyttelijäksi, hänen katsojakuntansa laajeni ja hänestä tuli yksi Instagramin viidestä seuratuimmasta vaikuttajasta ja hyväntekijästä. 

Tunnista brändisi syvällinen tarkoitus päättämällä toimintatavoitteesi sekä se, miten kuluttajat voivat samastua siihen. Yrityksen toiminta-ajatuksen määrittäminen on paras tapa luoda perusta tälle prosessille.  

Kun tiedät brändin tunnistamisen ja brändin muistamisen erot, osaat luoda tehokkaita markkinointikampanjoita, toimia strategisemmalla tavalla ja tehdä brändisi tutuksi kuluttajille audiovisuaalisesta näkökulmasta. Hallitset myös keinot, joilla saat kuluttajat ajattelemaan ensimmäiseksi sinun brändiäsi kyseisestä toimialasta puhuttaessa.

Kun tiedät, mihin brändin tunnistaminen perustuu, osaat tehdä eron bränditietoisuuden ja brändin tunnistamisen välillä ja ymmärrät yrityksesi merkityksen omalla toimialallasi. Samalla asemasi markkinoilla paranee onnistuneiden kampanjastrategioiden ansiosta. Tutustu markkinatutkimuksen ratkaisuihin ja selvitä kuluttajien tuntemukset toimialasi brändeistä. Opi ymmärtämään brändisi tuloksia brändin seurannan avulla, jotta voit optimoida ja helpottaa brändin tunnistamista.

Kerää markkinatutkimusdataa lähettämällä kyselytutkimuksesi edustavalle otokselle.

Saat apua markkinatutkimusprojektiisi työskentelemällä asiantuntijoista koostuvan tutkimustiimimme kanssa.

Testaa luovia konsepteja tai tuotekonsepteja käyttämällä automatisoitua analysointia ja raportointia.

Lisää markkinatutkimusmateriaalia löydät sivustokartastamme.