Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Viisi yksinkertaista työntekijöiden sitoutumisideaa, jotka sinun on otettava käyttöön

Työntekijöiden sitoutuminen on eräs elementti, jonka tutkijat tietävät olevan oleellinen positiivisen työkulttuurin ja tuotteliaan työvoiman luomisessa. Äskettäisessä Gallupin mielipidetiedustelussa havaittiin, että 70 % tämänhetkisestä työvoimasta ei koe olevansa sitoutunut työhönsä. Vastaavasti havaittiin, että hyvin sitoutuneet työntekijät olivat huomattavasti tuottavampia ja poissa töistä paljon harvemmin.

SurveyMonkey on ottanut asiakseen ymmärtää tutkimusta, joka vaikuttaa työntekijöihin sekä työpaikkoihin. Kykenemme muodostamaan ainutlaatuisen näkemyksen nykyaikaisesta työvoimasta käymällä läpi ne yli 3 miljoonaa päivittäistä vastausta, joita meille saapuu SurveyMonkey-sovelluksen kautta ja analysoimalla viimeaikaista markkinatutkimusta.

Tässä on joitakin työntekijöiden sitoutumista koskevia ideoita, joita voit kokeilla yrityksessäsi lisätäksesi työvoimasi tunteellista ja psykologista osallistumista.

Useimmat asiat alkavat ylhäältä, eikä työntekijöiden sitoutuminen ole tästä poikkeus. Omaa sitoutumistaan osoittavien johtajien palkkaaminen on oleellisen tärkeää. Positiiviseen työkulttuuriin kuuluvat vahvat ja empaattiset johtajat, jotka toimivat osana tiimiään. Hyvät johtavat osoittavat itse jatkuvaa sitoutumista ja motivoivat tiiminsä saavuttamaan hyvän suorituskyvyn tason. He luovat positiivisia työympäristöjä, joissa työntekijät voivat tuntea henkilökohtaista vastuuta sekä omasta tuottavuudestaan että tiiminsä menestyksestä. Näin syntyy yrityksiä, jotka ovat paljon parempia ja tuottavampia.

  • Palkkaa vahvoja sekä motivoituneita johtajia. Johtajat aiheuttavat vähintään 70 % työntekijöiden osallistumisen tasoissa havaittavista eroista.
  • Aseta realistisia tavoitteita yhdessä työntekijöiden kanssa. Kun työntekijät kokevat henkilökohtaista osallisuutta tavoitteiden asettamisessa, he kokevat henkilökohtaista vastuuta myös näiden tavoitteiden saavuttamisessa – niin omansa, tiiminsä kuin myös yrityksensä puolesta.
  • Tarjoa läpinäkyvyyttä. Kun työntekijät kokevat johtajiensa olevan avoimia, rehellisiä ja luottavaisia, työntekijöiden tyytyväisyys kasvaa 94 prosenttia. Havaitsimme itse asiassa äskettäisessä tekemässämme kyselytutkimuksessa, että 48 % kaikista työntekijöistä piti johdon läpinäkyvyyttä erittäin tärkeänä. Tämä onkin järkeenkäypää, sillä läpinäkyvyyden kokemus luo avoimempaa ja yhteistyökykyisempää joukkuehenkeä.
  • Huolehdi näkyvyydestä. Sekä esimiesten että liikkeenjohdon tulisi olla työntekijöiden näkyvillä ja tavoitettavissa, jolloin heitä pidetään sekä saatavissa olevina että lähestyttävinä. Tällä tavoin työntekijät saavat tarvitsemaansa ohjausta ja apua silloin, kun heidän täytyy suorittaa työnsä nopeasti ja tehokkaasti.

Eräs tärkeimmistä työntekijöiden sitoutumisen ideoista jää usein liian vähälle huomiolle. Työntekijöillä täytyy nimittäin olla käytössään kaikki ne työkalut, joita he tarvitsevat työssään onnistuakseen, jolloin he voivat kokea olevansa todella osallisia työssään.

  • Huolehdi tarpeellisesta infrastruktuurista. Tähän kuuluvat yrityksesi prosessit, työntekijöidesi tehtävien suorittamiseen käyttämät työkalut sekä heille saatavilla olevat organisaation resurssit.
  • Pysyttele ajan tasalla uuden teknologian suhteen. Koska teknologia kehittyy ennennäkemätöntä tahtia, yhä useammat ihmiset – etenkin millenniaalit – ovat sekä valmiita ja halukkaita että myös kyvykkäitä sopeutumaan uusimpiin innovaatioihin, mutta monet yritykset eivät pysy mukana. Monet työnantajat käyttävät edelleen teollisen ajan laitteita ja käytäntöjä, jotka vanhenevat entistä nopeammin, mikä puolestaan turhauttaa työntekijöitä.

Tämä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta nykyajan kiireessä työntekijöiden arvostus jää usein liian vähälle huomiolle. Johdon ja kollegoiden antama tunnustus on nopein tapa rakentaa luottamusta, korjata huonoja suhteita työntekijöihin ja lisätä työpaikkasi energisyyttä.

  • Anna työntekijöillesi julkista tunnustusta. Työntekijöiden saavutusten ja yrityksen eteen nähdyn vaivan ylistäminen sekä motivoi palautteen saajaa jatkamaan hyvää työtä että myös antaa inspiraatiota muille.
  • Kiitä heitä työstään ja osoita tukeasi. Tutkimuksissammeolemme havainneet, että esimiehiltään tukea saaneet työntekijät ovat 67 prosenttia sitoutuneempia ja jäävät yrityksen palvelukseen todennäköisemmin. Yksinkertainen kiitoskortti tai ‑viesti hyvästä työstä on vaikuttavampi kuin ehkä uskotkaan.

Kun mietit ideoita työntekijöiden sitouttamiseen, älä unohda asettaa heidän onnellisuuttaan etusijalle. Onnellisuus nimittäin osallistaa työntekijöitäsi paremmin ja tekee heistä 12 % tuottavampia työssään. Kun työntekijäsi ovat onnellisia, he työskentelevät myös tehokkaammin yhteiseen tavoitteeseen pyrkivän tiimin osana. Miten siis lisäät työntekijöidesi onnellisuutta?

  • Palkitse heitä. Vaikka joillekin riittää pelkkä tunnustus työstä, toiset kaipaavat tuntuvampia palkintoja. Palkankorotukset ovat toki aina tervetulleita, mutta budjettisi ei ehkä aina salli niitä. Voit palkita työntekijöitä myös kutsumalla heitä lounaalle esimiehensä kanssa, ostamalla edullisen herkkukorin tai antamalla pieniä lahjoja, kuten elokuvalippuja tai lahjakortteja.
  • Anna vapaata. Tähän kuuluvat lomat, sairauspäivät ja henkilökohtaiset lomapäivät – joista kaikki vähentävät stressiä ja tuottavat terveempiä ja onnellisempia työntekijöitä. Korvaavat vapaapäivät ovat myös hyvä tapa sekä palkita työntekijäsi ylimääräisestä työstä että antaa heille palautumisaikaa, jotta he voivat palata töihin energisinä ja mahdollisimman tuottavina.

Liian monet yritykset hukuttavat uudet työntekijät paperitöihin ja näennäisen turhiin esityksiin. Laita sen sijaan heidän kiinnostuksensa ja intonsa poikimaan antamalla heille heti töitä, esittelemällä heidät työtovereilleen ja osoittamalla heille ohjaajan, joka näyttää heille, miten työpaikalla toimitaan. Tunne siitä, että he ovat tervetulleita työpaikkasi jäseniä "uuden tyypin" sijaan antaa heille motivaatiota ja luo positiivisen ensivaikutelman, joka säilyy heidän koko työuransa ajan.

Sitoutuneempi ja onnellisempi työvoima lisää selkeästi työntekijöiden tuottavuutta. Menestyksekkäät johtajat arvioivat jatkuvasti työntekijöidensä tuntemuksia työympäristöstään ja sitä, ovatko he sitoutuneita työhönsä. Tässä säästävät yritykset voivat kokea vaikeaksi pitää kiinni vanhoista työntekijöistään ja houkutella parhaita uusia tekijöitä.

Riippumatta siitä, mitä sitouttamisideoita päätät ottaa käyttöön, haluat varmasti pystyä arvioimaan työntekijöiden sitoutumista ja käyttää vertailudataa tulostesi vertaamiseen muihin yrityksiin. Tulet huomaamaan, että SurveyMonkey tarjoaa hyödyllistä tietoa, kyselytutkimusmalleja sekä tuotteita, jotta voit keksiä sitouttamisideoita, jotka tuottavat terveempiä, onnellisempia ja aktiivisempia työntekijöitä.

Haluatko ymmärtää työntekijöiden tyytyväisyyttä paremmin? Haluatko parantaa työntekijöiden työssä pysymistä ja suorituskykyä? Lue lisää tarjoamastamme SurveyMonkey Engage ‑palvelusta – mukautetusta ratkaisustamme, joka tarjoaa tiimillesi käyttökelpoisia näkemyksiä suoraan työntekijöiltäsi.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Luo parempi hakijakokemus

Selvitä SurveyMonkeyn avulla, miten työnhakijat kokevat rekrytointiprosessin.