Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työntekijöiden palaute on tärkeää, jotta organisaation työntekijöiden suoriutumista ja ammatillista kehitystä voidaan parantaa. Keräämällä palautetta jatkuvasti yritykset voivat parhaiten tukea työntekijöitään ja pitää yllä positiivista työympäristöä.

Keräämällä työntekijöiden palautetta ja toimimalla sen mukaan yritykset voivat myös sopeutua muuttuviin tarpeisiin, edistää innovointia ja kasvua ja vaalia yhteistyökulttuuria. Tässä artikkelissa annamme käytännön esimerkkejä työntekijäpalautteen keräämisestä ja siitä, milloin sitä kannattaa kerätä.

Työntekijäpalaute tarkoittaa työntekijöiden tietoja, mielipiteitä ja kommentteja työstään, työpaikastaan ja kokemuksistaan organisaatiossa. Palautteen avulla yritykset voivat seurata esimerkiksi työntekijöidensä tuntoja ja yrityksessä vallitsevaa moraalia.

Työntekijäpalautteen perusteella voidaan tehdä havaintoja monista asioita:

 • Työsuoritukset: vertaisarviointi, itsearvioinnit ja esihenkilön arvioinnit
 • Työntekijätyytyväisyys: ajatukset työmäärästä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja työsuhdeturvasta
 • Jatkuva koulutus: taitojen kehittämiseen ja urakasvuun tähtäävät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet
 • Palkka ja edut: esimerkiksi korvauspaketteja, etuja ja loma-aikoja koskeva palaute
 • Parannetut prosessit: havainnot, joiden perusteella pyritään parantamaan työnkulkuja ja edistämään kasvua
 • Tiimien viestintä: kuinka hyvin työntekijät ymmärtävät organisaation mission ja tavoitteet

Työntekijäpalautteen avulla organisaatiot voivat houkutella ja rekrytoida osaavaa työvoimaa, tehostaa uusien työtekijöiden perehdyttämistä, kehittää koulutusohjelmia ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Ymmärtämällä työntekijöiltä saatua palautetta ja toimimalla sen mukaan organisaatiot voivat sitouttaa työntekijöitä. Se parantaa tuottavuutta ja työmoraalia ja vähentää vaihtuvuutta.

Lisäksi palaute paljastaa ongelmia, jotka saattaisivat muuten jäädä johdolta huomaamatta, kuten heikot prosessit tai tehottomat käytännöt. Kun huolenaiheet huomioidaan, palaute edistää myös seuraavia:

 • kustannussäästöt, kun työntekijöiden vaihtuvuus vähenee
 • työ- ja työpaikkatyytyväisyys
 • luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva organisaatiokulttuuri.

Usein työnhakija on ensimmäistä kertaa tekemisissä organisaatiosi kanssa rekrytointiprosessin aikana. Positiivisen ensivaikutelman antaminen on tärkeää, että kandidaatit saadaan sijoitettua uusiin rooleihinsa. Rekrytointityytyväisyyden kyselytutkimuksilla tiimit voivat

 • kerätä ilmoittautumislomakkeilla rekrytointitapahtumissa kattavia havaintoja hakijoista pelkkien yhteystietojen sijaan, jotta hakuprosessi voidaan kohdentaa tehokkaasti.
 • kerätä palautetta hakijoiden kokemuksesta, jotta voit luoda maineen ensiluokkaisena työnantajana ja tehdä yrityksestäsi houkuttelevan uusille hakijoille.
 • kehittää palautteen avulla rekrytointiprosessia sekä tunnistaa vahvuuksia ja kehityskohteita.

Tehokkaat perehdytysohjelmat auttavat uusia työntekijöitä ymmärtämään, kuinka heidän roolinsa vaikuttavat yrityksen menestymiseen, totuttavat heidät yrityksen kulttuuriin ja parantavat tyytyväisyyttä kaiken kaikkiaan. Lisäksi perehdytyksen kyselytutkimukset 

 • vahvistavat perehdytysohjelmia kyselytutkimuksilla, mielipidetiedusteluilla ja tietovisoilla. Ne tekevät perehdytyssisällöstä kiinnostavaa ja testaavat työntekijän tietämystä esimerkiksi yrityksen arvoista ja toimintatavoista.
 • parantavat perehdytyskokemuksia palautteella, jonka perusteella voit kehittää strategiaasi ja löytää parannuskohteita. 
 • tukevat uusia työntekijöitä jatkuvasti tarkistamalla heidän tilanteensa ajoissa ja usein kyselytutkimuksilla. Havaitset helposti, jos uusi työntekijä on vaikeuksissa ja tarvitsee lisätukea.

Monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja inklusiivisuus ovat elintärkeitä arvoja, jotka kaikkien organisaatioiden tulisi omaksua. Oikeudenmukaisen ja puolueettoman työpaikan luominen alkaa oikeiden kysymysten kysymisellä. Lisää monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta koskeva palaute työntekijäkokemusohjelmaan, jotta voit 

 • varmistaa, että työntekijät pääsevät kertomaan kokemuksistaan. Kuuntele rehellistä palautetta koko työntekijän uran ajan ja luo kulttuuri, joka houkuttelee osaavia ja monimuotoisia työntekijöitä ja auttaa pitämään heidät yrityksessä. 
 • parantaa monimuotoisuutta, oikeudenmukaisuutta ja inklusiivisuutta entisestään etsimällä alueet, joilla työntekijöiden yhteenkuuluvuutta ja inklusiivisuutta voidaan vahvistaa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: Luotko inklusiivista työpaikkaa?

Suoriutumista mittaavat kyselytutkimukset auttavat organisaatioita mittaamaan ja seuraamaan tiimiensä tuottavuutta, tuotantoa ja saavutuksia. Ne tarjoavat havaintoja siitä, mitkä tiimit suoriutuvat hyvin ja mitkä tarvitsevat lisää resursseja, koulutusta tai tukea. Suoriutumista mittaavat kyselytutkimukset auttavat

 •  keräämään suoraa, reaaliaikaista palautetta eri lähteistä, kuten johtajilta, työtovereilta ja muilta tiimin jäseniltä. 
 • edistämään henkilökohtaista kasvua ja parantamaan tiimidynamiikkaa. Hyvin suunnitellulla 360-arviointiprosessilla organisaatiot voivat tarjota työntekijöille kokonaisvaltaisen arvioinnin, jossa on positiivista ja rakentavaa palautetta. 

Oppimisen ja kehittämisen kyselytutkimuksilla voit selvittää työntekijöiden tarpeita, jotta osaat tarjota oikeanlaista koulutusta. Lisäksi ne auttavat parantamaan seuraavia alueita: 

 • Optimoi oppimishankkeita reaaliaikaisilla kyselytutkimuksilla ja tietovisoilla, jotta voit kehittää entistä tehokkaampia koulutusohjelmia ja seurata työntekijöiden kehittymistä.
 • Integroi palaute suosittuihin yhteistyöalustoihin, kuten Zoomiin ja Microsoft Teamsiin.
 • Arvioi ohjelmasi tehokkuutta. Mittaa nykyisten koulutusohjelmien vaikutusta ja kerää arvokasta palautetta, joka auttaa kohdistamaan tulevia investointeja oppimisen ja kehittymisen hankkeisiin.
 • Luo entistä paremmin räätälöityjä perehdytyskokemuksia. Tunnista työntekijöiden tarpeet koulutusta edeltävillä kyselytutkimuksilla, jotta voit luoda mukautettuja perehdytys- ja oppimisohjelmia.
 • Paranna jatkuvasti sisältöäsi keräämällä havaintoja koulutuksen jälkeen. Näin voit arvioida sen tehokkuutta ja muokata tulevia perehdytys- ja koulutusohjelmia. Varmista suora palaute anonymiteettia tukevilla ominaisuuksilla saadaksesi rehellisiä vastauksia.

Ensimmäinen askel työntekijöiden sitouttamiseen on pyytää palautetta säännöllisesti koko työntekijän uran ajan ja pyrkiä tekemään työpaikasta mahdollisimman hyvä. Työntekijöiden sitoutumista koskevalla kyselytutkimuksella voit 

 • selvittää, mikä lisää kunkin työntekijän sitoutumista.
 • kerätä työntekijäpalautetta muun muassa työtyytyväisyydestä, työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja tiimidynamiikasta.
 • tunnistaa, mikä auttaa työntekijöitäsi menestymään työssään.
 • pitää organisaatiosi yhtenäisenä varmistamalla, että kaikki työntekijät, tiimit ja osastot työskentelevät strategisesti saman tavoitteen eteen.

Exit-haastattelut ovat oleellinen osa työntekijöiden uraa. Kun työntekijän ura yrityksessäsi päättyy, exit-haastattelut voivat tarjota arvokasta tietoa. 

 • Paranna työntekijöiden kokemuksia keräämällä suoraa palautetta. 
 • Jakamalla tulokset tiimeille ja päälliköille näet, tarvitaanko kehitystoimia.

Tiimit näkevät vaivaa järjestääkseen kiinnostavia virtuaalisia ja fyysisiä tapahtumia, ja niiden on varmistettava, että kokoukset ovat onnistuneita. Kokousten tehokkuuden palautteella voit 

 • tehdä kokouksista tuottavampia ja kiinnostavampia.
 • saada palautetta ennen jokaista sisäistä kokousta ja tapahtumaa, sekä niiden aikana että niiden jälkeen.
 • selvittää, mitä työntekijäsi oikeasti haluavat tietää.
 • Tarjoa työntekijöille anonyymi foorumi, jossa he voivat esittää kysymyksiä ennen suuria tapahtumia, kuten yrityksen tiedostustilaisuuksia, ja antaa palautetta kokousten sisällöstä.

SurveyMonkeylla saat kaiken hyödyn työntekijöiden palautteesta ja voit virtaviivaistaa HR-prosesseja ja saada aikaan pitkäkestoisia vaikutuksia. Keräämällä ja seuraamalla tietoja työntekijöiden sitoutumisesta ja tyytyväisyydestä organisaatiot saavat arvokkaita havaintoja työntekijöiden kokonaishyvinvoinnista ja motivaatiosta.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.

Katso, kuinka SurveyMonkey auttaa henkilöstöhallinnon ammattilaisia tekemään työpaikoista entistä vahvempia ja onnellisempia.

Net Promoter, Net Promoter Score ja NPS ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Company, Inc:n ja Fred Reichheldin tavaramerkkejä.