Lataa kopio SurveyMonkeyn käyttöehdoista täältä.

Nämä ehdot koskevat palveluja, jotka on ostettu SurveyMonkeyn verkkosivustoilta tai joihin on rekisteröidytty SurveyMonkeyn verkkosivustoilla. Jos haluat tutustua yritysmyyntitiimimme kautta tarjottuja palveluita koskeviin ehtoihin, katso sovellettava palvelusopimuksemme.

Versiot:

PÄIVITETTY VIIMEKSI: 1. marraskuuta 2023

Nämä ovat ehdot, joita sovelletaan palveluidemme käyttöösi. Sinun kannattaa lukea nämä ehdot huolella, mutta olemme myös lisänneet kommenttiruutuja, jotta ehdot on helpompi ymmärtää. Huomaathan, että näillä kommenteilla ei ole mitään oikeudellista asemaa eivätkä ne muodosta virallisten käyttöehtojen osaa.

1. elokuuta 2023 Momentive Inc:stä tuli SurveyMonkey Inc, ja Momentive Europe UC:stä tuli SurveyMonkey Europe UC. 10. heinäkuuta 2023 Momentive Brasil Internet Eirelistä tuli SurveyMonkey Brasil Internet Ltda.

Nämä käyttöehdot (”käyttöehdot”) koskevat kaikkea sellaisten SurveyMonkeyn tuotteiden, palvelujen, verkkosivustojen ja sovellusten käyttöä, jotka olet ostanut SurveyMonkeyn verkkosivustoilta tai joiden käyttäjäksi olet rekisteröitynyt SurveyMonkeyn verkkosivustoilla ja joiden tuotenimi on SurveyMonkey, SurveyMonkey, Wufoo tai GetFeedback (yhdessä ”palvelut”). Näitä käyttöehtoja ei sovelleta palveluihin, jotka ovat saatavilla ainoastaan yritysmyyntikanavamme kautta.

Joihinkin palveluihin sovelletaan palvelukohtaisia lisäehtoja (”palvelukohtaiset ehdot”). Palveluja saattavat koskea myös tietyt maakohtaiset ehdot muualla kuin Yhdysvalloissa (”maakohtaiset ehdot”). Palvelukohtaisiin ja maakohtaisiin ehtoihin viitataan yhteisesti termillä ”lisäehdot” ja näihin käyttöehtoihin ja mahdollisiin lisäehtoihin viitataan yhteisesti termillä ”ehdot”. Mikäli ehtojen välillä ilmenee ristiriitoja, lisäehdoilla on etusija näihin käyttöehtoihin nähden niiden palveluiden osalta, joihin lisäehtoja sovelletaan.

Hyväksyt nämä ehdot klikkaamalla ehtojen hyväksymispainiketta, vahvistamalla asiakirjan, jossa ne mainitaan, tai käyttämällä palveluja.

Asiakkaamme

Maksulliset palvelumme on luotu yksityisiä ammatinharjoittajia, toimijoita ja organisaatioita varten ja niiden käytettäviksi liiketoiminnallisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin, eikä niitä ole tarkoitettu kuluttajille henkilö-, perhe- tai kotitalouskohtaiseen käyttöön (poikkeuksena maksuton SurveyMonkey Basic ‑tilaus). Kun käytät palveluita organisaation puolesta, sitoudut näihin ehtoihin edustamasi organisaation puolesta ja ilmaiset, että sinulla on valtuudet toimia näin. Tässä tapauksessa ”sinä” ja ”sinun” viittaavat kyseiseen organisaatioon. Jos olet kuluttaja, joka on ostamassa jotain maksullista palveluamme pääasiassa muihin kuin liiketoimintatarkoituksiin, eli pääasiassa muihin kuin ammatinharjoittamisen, liiketoiminnan, tai yhdistystoiminnan tarkoituksiin (eli henkilö-, perhe- tai kotitalouskohtaiseen käyttöön), vahvista kuluttajastatuksesi tilin hallintasivulta.

Suostut maksamaan meille palveluistamme, eikä tällaisia maksuja tulla palauttamaan.

Suostut maksamaan SurveyMonkeylle kaikista ostamistasi tai käyttämistäsi palveluista (mukaan lukien ylikäyttöä koskevat maksut) palvelun ostamisen yhteydessä esitettyjen hinta- ja maksuehtojen mukaisesti, joita voidaan päivittää aika ajoin seuraavan kohdan 1.4 mukaisesti. Soveltuvin osin sinua laskutetaan tilinhallintasivulla valitsemasi laskutustavan mukaisesti. Jos olet päättänyt maksaa luottokortilla, vakuutat, että antamasi luottokorttitiedot ovat oikeat ja että ilmoitat SurveyMonkeylle pikaisesti, jos kyseiset tiedot muuttuvat. Maksuja ei palauteta, ellei näissä ehdoissa toisin mainita tai ellei laki sitä edellytä (katso lisätiedot kohdasta 11).

Joidenkin maksullisten palveluidemme osalta laskutamme sinua automaattisesti säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kerran kuussa tai kerran vuodessa. Voit poistaa tilauksen automaattisen uusinnan käytöstä tililtäsi tai peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Jotkut palvelumme laskutetaan tilausperusteella (me kutsumme niitä ”tilauksiksi”). Tämä tarkoittaa, että sinua laskutetaan ennakkoon toistuvasti jaksoittain (jokaista jaksoa kutsutaan ”laskutusjaksoksi”). Laskutusjaksot ovat tyypillisesti kuukauden tai vuoden pituisia riippuen valitsemastasi tilaussuunnitelmasta ostaessasi tilauksen. Tilauksesi uusiutuu automaattisesti jokaisen laskutusjakson lopussa, ellet peruuta automaattista uusintaa verkkotilisi hallintasivulla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. VOIT PERUUTTAA TILAUKSESI AUTOMAATTISEN UUSINNAN MILLOIN TAHANSA, MINKÄ JÄLKEEN TILAUKSESI JATKUU MENEILLÄÄN OLEVAN LASKUTUSJAKSON LOPPUUN.

Kun peruutat tilauksesi, voit käyttää palvelua kuluvan laskutuskauden loppuun saakka. Tämän jälkeen et voi enää käyttää palvelua kyseisellä tilauksella. Jos sinulla ei ole enää voimassa olevaa tilausta, tilisi muutetaan ilmaiseksi SurveyMonkey Basic ‑tilaukseksi. Jos haluat sulkea tilisi ja irtisanoa sopimuksesi, katso kohta 11.1 jäljempänä.

Verot ovat omalla vastuullasi. Jos sinut on vapautettu verovelvollisuudesta, lähetä meille asiaa koskeva todistus, ja me mukautamme tiliäsi sen mukaisesti.

Ilmoittamamme hinnat eivät sisällä veroja, veroluonteisia maksuja, tullimaksuja tai muita vastaavia valtion keräämiä maksuja, kuten minkä tahansa lainkäyttöalueen asettamaa arvonlisä-, myynti-, käyttö- tai ennakkoveroa (jäljempänä yhteisesti ”verot”), ellei toisin mainita tai sovellettava laki sitä edellytä. Vastaat itse ostosi edellyttämien verojen maksamisesta ja laskutustietojesi pitämisestä ajan tasalla.

(a) Yhdysvaltojen myyntivero. Mikäli meillä on lainsäädännön edellyttämä velvollisuus maksaa tai pidättää vastuullasi oleva myyntivero, laskemme tarvittavan veron määrän antamiesi laskutustietojen perusteella ja veloitamme sinulta kyseisen summan (joka saattaa olla suurimman mahdollisen voimassa olevan verokannan mukainen, mikäli laskutustietosi ovat puutteelliset tai virheelliset), mikäli et toimita meille asiaankuuluvan veroviranomaisen hyväksymää todistusta verovapaudesta.

Ajallaan toimittaminen tarkoittaa, että toimitat meille todistuksen verovapaudesta ennen kuin ostat korotuksen tai 90 päivän kuluessa ostosta tai korotuksesta. Jos laskutusosoitteesi on Alabamassa, Louisianassa, Mainessa, Massachusettsissa, Pennsylvaniassa tai Etelä-Carolinassa, todistus on toimitettava 60 päivän kuluessa, ja jos laskutusosoitteesi on Havaijilla, Mississippissä tai New Mexicossa, todistus on toimitettava 45 päivän kuluessa.

Mikäli toimitat meille todistuksen verovapaudestasi, vakuutat, että se on tarkasti verovelvollisuutesi mukainen ja että pidät kyseisen asiakirjan tiedot ajan tasalla ja virheettöminä.

Jos olemme veloittaneet sinulta myyntiveroa ja toteamme myöhemmin oman harkintamme mukaan, että todistus verovapaudestasi on lainvoimainen, hyvitämme aiemmin perityn liikevaihtoveron osavaltion verolakien mukaisesti.

(b) Myyntivero Yhdysvaltojen ulkopuolella. Mikäli sovellettavissa, perimme sinulta ALV:n, GST:n tai muun myynti-, kulutus- tai käyttöveron, joka liittyy SurveyMonkey-tuotteiden ostoihisi, ellet toimita meille verotunnusta, joka oikeuttaa sinut verovapauteen, voimassa olevaa verovapaustodistusta tai muuta todisteeksi kelpaavaa asiakirjaa, jonka on myöntänyt asianmukainen veroviranomainen ja josta ilmenee, että veroa ei pidä periä. Jos hallintoalueellasi on useita myynti-, kulutus- tai käyttöveroja, saatamme periä sinulta veron, joka saattaa olla suurimman mahdollisen voimassa olevan verokannan mukainen, mikäli laskutustietosi ovat puutteelliset tai virheelliset.

Mikäli laki edellyttää sinut pidättämään veron SurveyMonkeylle suorittamistasi maksuista, on sinun toimitettava SurveyMonkeylle virallinen verotodistus tai muu asianmukainen tosite kyseisen maksun suorittamisesta.

Maksujen muutokset astuvat voimaan vasta tilaustasi koskevan kuluvan laskutuskauden lopussa, jolloin me ilmoitamme sinulle asiasta. Jos et hyväksy maksun muutosta, voit peruuttaa tilauksesi ennen muutoksen voimaantuloa.

SurveyMonkey voi muuttaa Palveluista veloittamiaan maksuja milloin tahansa. Tilausperusteisesti laskutetuissa Palveluissa muutos astuu kuitenkin voimaan vasta kyseisellä hetkellä voimassa olevan tilauksen laskutusjakson päätyttyä. SurveyMonkey lähettää sinulle ennakkoilmoituksen asiasta, jotta voit tarkastaa maksujen muutokset. Jos et hyväksy maksujen muutoksia, voit perua tilauksesi ennen muutoksen voimaantuloa. Katso tilauksen perumista koskevat tiedot kohdasta 1.2.

Kuhunkin tilaukseen sisältyy tietty määrä vastauksia. Jos ylität maksetun tilauksen vastausrajan laskutuskauden aikana, kustakin vastauksesta peritään lisämaksu (”ylikäyttömaksut”). Katso ilmaisen Basic-tilin vastausrajaa koskevat ehdot kohdasta 12.4.

Hyväksyt, että käyttämättömät vastaukset eivät siirry seuraavalle kaudelle. Ellei toisin määritetä, mahdolliset ylikäyttömaksut peritään sinulta takautuvasti tietoihisi tallennettua maksutapaa käyttäen seuraavan laskutuskauden alussa. Ylikäyttömaksut, joita ei ole maksettu 30 päivän kuluessa laskutuksesta, katsotaan erääntyneiksi. Ylikäyttömaksujen maksaminen myöhässä saattaa johtaa kyseisen palvelun rajoittamiseen, keskeyttämiseen tai irtisanomiseen (soveltuvien lakisääteisten vaatimusten mukaisesti). Tämä voi johtaa kyseiseen palveluun liittyvien tietojesi menetykseen sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

Voit luottaa siihen, että käsittelemme sisältöjäsi, myös henkilötietoja, luottamuksellisesti. Katso lisätietoja tietojen käsittelystä ja suojaamisesta tietosuojailmoituksesta ja tietojenkäsittelysopimuksesta.

Tiedämme, että luovuttamalla meille (alla määriteltyä) sisältöä luotat siihen, että käsittelemme sitä asianmukaisesti. SurveyMonkeyn tietosuojailmoitus ja kaikki palvelukohtaiset tietosuojailmoitukset tai ‑lausekkeet (yhdessä ”SurveyMonkeyn tietosuojailmoitukset”) erittelevät, kuinka käytämme meille luovuttamaasi (alla määriteltyä) sisältöä, jota pidetään henkilötietoina (tietojenkäsittelysopimuksessamme määritellyllä tavalla), ja me sitoudumme noudattamaan kyseisiä SurveyMonkeyn tietosuojailmoituksia. Sinä puolestasi suostut siihen, että SurveyMonkey saa käyttää ja jakaa tarjoamaasi sisältöä SurveyMonkeyn tietosuojailmoitusten ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Hyväksyt myös sen, että sinun vastuullasi on ilmoittaa vastaajille, loppukäyttäjille ja vierailijoille SurveyMonkeyn tietosuojailmoituksista. Tietojenkäsittelysopimuksemme koskee myös näitä ehtoja ja täydentää niitä. Jos tietojenkäsittelysopimuksen ja näiden ehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan tietojenkäsittelysopimusta lukuun ottamatta vastuiden poissulkemista ja vastuunrajoitusta, joita koskevat nämä ehdot.

Pidämme sisältösi luottamuksellisena tiettyjä rajoitettuja olosuhteita lukuun ottamatta.

SurveyMonkey käsittelee sisältöäsi luottamuksellisena tietona ja käyttää ja luovuttaa sitä vain näiden ehtojen (mukaan lukien SurveyMonkeyn tietosuojailmoitukset) mukaisesti. Luovuttamaasi Sisältöä ei kuitenkaan pidetä luottamuksellisena tietona, mikäli kyseinen Sisältö (a) on tai siitä tulee julkista (muusta syystä kuin näiden SurveyMonkeyn Ehtojen rikkomisen seurauksena); (b) oli laillisesti SurveyMonkeyn tiedossa, ennen kuin SurveyMonkey sai sen sinulta; (c) on kolmannen osapuolen SurveyMonkeylle luovuttamaa ilman, että kyseisen osapuoli olisi tiedossa mistään sinua kohtaan olevasta velvoitteesta tai (d) on jaettu siinä yhteydessä, kun tilisi on siirretty organisaation Enterprise-tiliin, mikäli tilisi on rekisteröity käyttämällä kyseisen organisaation työkäyttöön tarkoitettua sähköpostiosoitetta; tai (e) on SurveyMonkeyn itsenäisesti kehittämä ilman, että se liittyisi sinun luovuttamaasi sisältöön. SurveyMonkey voi luovuttaa sisältöäsi lain tai oikeudellisen prosessin näin edellyttäessä, mutta vasta sitten, kun SurveyMonkey, mikäli laki tämän sallii, on ryhtynyt kaupallisesti kohtuullisiksi katsottaviin toimiin ilmoittaakseen asiasta sinulle, jotta saat mahdollisuuden vastustaa luovutusvaatimusta.

SurveyMonkeyn käsittelemien tietojen turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudatamme alan suojausstandardeja sekä ilmoitamme sinulle, jos tiliisi kohdistuu tietosuojaloukkaus.

SurveyMonkey säilyttää sisältöäsi ja käsittelee sitä alan turvallisuusstandardien mukaisesti. SurveyMonkey käyttää asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia järjestelmiä, käytäntöjä ja menetelmiä.

Jos SurveyMonkey havaitsee henkilötietojen luvatonta tai laitonta käyttöä, haltuunottoa, muuttamista, luovuttamista tai tuhoamista tietojenkäsittelysopimuksessamme annetun henkilötietojen määritelmän mukaisesti ja tiliisi liittyen (”tietoturvaloukkaus”), SurveyMonkey ryhtyy kohtuullisiin toimiin ilmoittaakseen tästä sinulle ilman aiheetonta viivettä. Tällaista ilmoitusta ei tule pitää merkkinä siitä, että SurveyMonkey myöntäisi jonkin virheen tai vastuun. Tietoturvaloukkauksia eivät ole epäonnistuneet yritykset tai sellaiset toimet, jotka eivät vaaranna henkilötietojen turvallisuutta, kuten epäonnistuneet kirjautumiset, yhteyskokeilut, porttiluotaukset, palvelunestohyökkäykset tai muut palomuureihin tai verkkojärjestelmiin kohdistuvat verkkohyökkäykset. SurveyMonkey ryhtyy myös kohtuulliseen yhteistyöhön kanssasi kaikissa tietoturvaloukkauksia koskevissa tutkimuksissa, vaadituissa ilmoituksissa ja tietojen tarjoamisessa sinulle kohtuullisissa rajoissa sekä sikäli kun meillä on loukkaukseen liittyvää tietoa, jos tämä tieto ei vielä ole saatavillasi tililläsi tai verkossa SurveyMonkeyn päivitysten kautta.

Kun käytät palveluitamme, omaisuutesi säilyy omanasi, ja sallit meidän käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi ja parantamiseksi tietosuojailmoituksissamme ilmoitetulla tavalla.

Palveluja käyttäessäsi voit lähettää sisältöä SurveyMonkeylle (mukaan lukien omat ja muiden henkilötiedot), tai kolmannet osapuolet voivat lähettää sisältöä sinulle palveluiden kautta (kaikkeen edellä mainittuun viitataan jäljempänä termillä ”Sisältö”). Sinä säilytät omistajuuden kaikkiin sisältösi immateriaalioikeuksiin. SurveyMonkey ei pyri omistamaan mitään sisältöäsi. Nämä ehdot eivät myönnä meille mitään sisältöäsi koskevia käyttöoikeuksia tai omistusoikeuksia näissä ehdoissa kuvattua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta.

Myönnät SurveyMonkeylle maailmanlaajuisen ja tekijänpalkkiottoman lisenssin johdettujen teosten käyttöön, kopiointiin, jakeluun, muuttamiseen, mukauttamiseen ja muuhun sisältösi julkistamiseen ja hyödyntämiseen, mutta ainoastaan palvelujen tarjoamisen ja parantamisen rajallisiin tarkoituksiin ja siten, kuin SurveyMonkeyn tietosuojailmoituksissa sallitaan. Sovellettavan lain sallimissa määrin tämä kyseisten rajallisten tarkoitusten lisenssi jatkuu myös sen jälkeen, kun olet lakannut käyttämästä palvelujamme, ja se koskee koostettua ja tunnistamattomaksi tehtyä tietoa, joka on peräisin sisällöstäsi, ja kaikkia jäljelle jääneitä sisältösi varmuuskopioita, jotka tehtiin SurveyMonkeyn tavanomaisessa liiketoiminnassa (säilyttämistä koskevien käytäntöjemme mukaisesti). Tämä lisenssi koskee myös kanssamme yhteistyössä toimivia luotettuja kolmansia osapuolia palvelujemme tarjoamisen ja parantamisen edellyttämissä määrin.

Lupaat ja vakuutat, että: (a) omistat tarvittavat oikeudet sisältöösi tai hallitset kyseisiä oikeuksia, mukaan lukien kaikki kolmansien osapuolten omistama aineeton omaisuus; (b) et lähetä, lataa tai muuten aseta palvelujen kautta saataville sellaista sisältöä tai materiaalia, joka rikkoo hyväksyttävän käytön käytäntöämme.

Vastaat itse sisällöstäsi. Me emme vastaa siitä, mitä teet sisältösi kanssa, ja voimme kieltäytyä sisältösi näyttämisestä, jos se on mielestämme laitonta tai ehtojen vastaista.

Palveluissa saatetaan näyttää muiden kuin SurveyMonkeyn omistamaa sisältöä. Kyseinen sisältö on sen saataville tuovan tahon vastuulla. SurveyMonkey ei väitä tai takaa, että se on tarkastanut tällaisen kolmannen osapuolen sisällön ja/tai sen sisältämien tietojen oikeellisuuden. Sinä olet vastuussa omasta sisällöstäsi, ja sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja luvat kyseisen sisällön käyttämiseen palvelujen yhteydessä. SurveyMonkey ei ole vastuussa mistään toimenpiteistä, joihin ryhdyt suhteessa sisältöösi, mukaan lukien sisällön jakaminen julkisesti. Noudatettavien lakien mukaisesti SurveyMonkey ei ole vastuussa mistään sisällöstäsi, mistään kolmansien osapuolten sisällöstä tai materiaaleista tai mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käytät tällaista sisältöä tai muita kolmansien osapuolten sisältöjä tai materiaaleja tai tukeudut niihin.

Tiedostat ja hyväksyt, että oikeudellisten velvoitteiden ja SurveyMonkeyn hyväksyttävän käytön käytännön täyttämiseksi SurveyMonkey saattaa tarkastaa palveluihin lähettämääsi sisältöä määrittääkseen sen laillisuuden ja näiden ehtojen täyttymisen (näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun meille ilmoitetaan laittomasta sisällöstä). Voimme lisäksi muuttaa sisältöä, estää siihen pääsyn, poistaa sen tai kieltäytyä sen näyttämisestä sovellettavan lain mukaisesti, mikäli katsomme, että se rikkoo lakia tai näitä ehtoja. Jos sisältösi sisältää kolmansien osapuolten tuotemerkkejä, logoja tai muita lähteen tunnisteita, saatamme pyytää sinua toimittamaan lausunnon siitä, ettet ole yhteydessä kyseiseen organisaatioon, ennen kuin voit käyttää sellaista sisältöä palveluiden yhteydessä. SurveyMonkeylla ei muuten ole velvoitetta tarkkailla tai tarkistaa mitään palveluihin lähetettyä sisältöä.

SurveyMonkey vastaa ilmoituksiin tekijänoikeuksien rikkomusväitteistä Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ‑lain tai vastaavien noudatettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Jos uskot, että töitäsi on käytetty tavalla, joka katsotaan tekijänoikeusrikkomukseksi, voit ilmoittaa siitä tekijänoikeusvaatimuksista vastaavalle edustajallemme.

Jos uskot SurveyMonkeyn käyttäjän loukkaavan immateriaalioikeuksiasi, voit ilmoittaa siitä verkkolomakkeellamme. Tekijänoikeusrikkomusvaatimusten on noudatettava näissä ehdoissa mainittua menettelyä tai muuta vastaavaa paikallisen lainsäädännön mukaista menettelyä.

Omaisuutemme pysyy omaisuutenamme, mukaan lukien meille lähettämäsi palaute.

Mikään näissä ehdoissa tai palveluiden käyttösi ei anna sinulle omistusoikeutta palveluihin tai sisältöön, jota käytät palveluiden kautta (muu kuin oma sisältösi). Lukuun ottamatta brändi- ja tavaramerkkikäytännössämme todettua, nämä ehdot eivät anna sinulle mitään oikeutta käyttää SurveyMonkeyn tavaramerkkejä tai muita bränditietoja.

Jos lähetät meille Palvelujamme koskevaa palautetta tai ehdotuksia, saatamme käyttää sitä haluamaamme tarkoitukseen ilman sinulle maksettavaa korvausta tai sitoumuksia sinua kohtaan.

SurveyMonkey saattaa julkaista linkkejä palveluihinsa kolmansien osapuolten ylläpitämillä verkkosivustoilla. SurveyMonkey ei väitä tarkistaneensa kyseisiä kolmansien osapuolten verkkosivustoja eikä ole vastuussa niistä eikä niiden sisällöstä. Palvelujen yhteydessä näkyvät tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta.

SurveyMonkey voi tarjota sinulle mahdollisuuden käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja, sovelluksia, tuotteita, palveluita tai sivustolinkkejä (jäljempänä yhteisesti ”kolmannen osapuolen palvelut”) tai sallia niiden käytön oman harkintasi mukaan, myös palvelun ja SurveyMonkeyn verkkosivuston kautta. Tällaisten kolmannen osapuolen palveluiden ostaminen tai käyttö on yksinomaan sinun ja asianomaisen kolmannen osapuolen palvelujen tarjoajan (”kolmannen osapuolen palveluntarjoaja”) välinen asia. Näiden käyttöehtojen lisäksi sitoudut noudattamaan kaikkia lisäehtoja, jotka koskevat kolmannen osapuolen palveluntarjoajilta ostamiasi tai niiden tarjoamia palveluja. Jos asennat tai otat käyttöön kolmannen osapuolen palvelun käytettäväksi yhdessä palvelun kanssa, annat meille luvan antaa asianomaiselle kolmannen osapuolen palveluntarjoajalle pääsyn sisältöösi ja ryhtyä kolmannen osapuolen palvelun ja palvelun yhteentoimivuuden kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin. Kaikki sisältöjen vaihto tai muu sinun ja kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välinen vuorovaikutus on yksinomaan sinun ja kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan välinen asia. Me emme anna sinulle mitään takuita kolmannen osapuolen palveluiden osalta. Palvelun tai SurveyMonkeyn verkkosivuston kautta tarjottavien kolmannen osapuolen palveluiden käyttö on täysin omalla vastuullasi ja oman harkintasi varassa, ja myös sisältösi tietoturva on sinun vastuullasi. On sinun vastuullasi lukea kyseisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovellettavat ehdot ja/tai yksityisyydensuojakäytännöt ennen palveluiden käyttöä sekä varmistaa, että tällaiset kolmannen osapuolen palvelut täyttävät vaatimuksesi tai sinua mahdollisesti sitovat oikeudelliset tai muut vaatimukset. Hyväksyt, että SurveyMonkeylla ei ole määräysvaltaa kolmannen osapuolen palveluihin, eikä se ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle kyseisistä kolmannen osapuolen palveluista tai mistään liiketoimista, joihin saatat ryhtyä kolmannen osapuolen kanssa, tai kolmannen osapuolen palveluiden toiminnasta. SurveyMonkey ei takaa kolmannen osapuolen palveluiden saatavuutta, ja hyväksyt, että SurveyMonkey voi estää minkä tahansa kolmannen osapuolen palvelujen käytön milloin tahansa oman harkintansa mukaan ja ilmoittamatta siitä sinulle. SurveyMonkey ei ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluiden käytöstä poistamisesta tai niiden käyttömahdollisuuksien keskeytyksistä tai estämisistä. 

Palvelu sisältää ominaisuuksia, jotka voivat toimia yhdessä kolmannen osapuolen palveluiden kanssa, kuten ominaisuuksia, joiden avulla voit mahdollisesti kerätä maksuja loppukäyttäjiltäsi.  Me emme ole tällaisen toiminnan osapuoli emmekä vastaa siitä. Olet yksin vastuussa kyseisestä toiminnasta ja siihen liittyvien lakien tai määräysten noudattamisesta, mukaan lukien lain edellyttämien ilmoitusten, ehtojen tai käytäntöjen julkaiseminen näihin kuitenkaan rajoittumatta. 

Näemme vaivaa, jotta tilisi on suojattu. Sinun on luotava asiakastili ja turvallinen salasana palveluidemme käyttämiseksi. Älä jaa salasanoja.

Jos SurveyMonkey on myöntänyt sinulle tilin palvelujen käyttöösi liittyen, sinun vastuullasi on suojata salasanasi ja kaikki muut tunnistetiedot, joita tarvitset päästäksesi kyseiselle tilille. Sinä – ei SurveyMonkey – olet vastuussa kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta (muusta kuin toiminnasta, josta SurveyMonkey on suoraan vastuussa ja jota ei tehdä sinun ohjeittesi mukaisesti) riippumatta siitä, valtuutatko kyseisen toiminnan. Jos tietoosi tulee valtuuttamaton pääsy tilillesi, sinun on ilmoitettava asiasta SurveyMonkeylle välittömästi. Tilejä ei saa jakaa, ja kutakin tiliä saa käyttää vain yksi henkilö.

SurveyMonkey lähettää aika ajoin ilmoituksia tilillesi rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen. Sinun on pidettävä tiliisi liittyvä sähköpostiosoitteesi ja soveltuvilta osin yhteys- ja maksutietosi ajan tasalla ja huolehdittava siitä, että ne ovat paikkansa pitävät. Sinä takaat tilisi tietojen oikeellisuuden.

Sinä olet vastuussa sisältösi ylläpidosta, suojaamisesta ja varmuuskopioimisesta. Sovellettavan lain sallimissa määrin SurveyMonkey ei ole vastuussa mistään sisältösi tallennuksen laiminlyömisestä tai sisällön menetyksestä tai vahingoittumisesta.

SurveyMonkey voi sulkea tilisi ja poistaa kaiken tilillä olevan sisällön, mikäli tilillä ei ole ollut toimintaa (kuten sisäänkirjautumisia tai maksutapahtumia) viimeisten 12 kuukauden aikana. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan sinulle asiasta sähköpostitse ennen tilin sulkemista toiminnan vähyyden vuoksi, jotta voit kirjautua sisään tilillesi ja pitää sen voimassa.

Voit käyttää palveluitamme niin kauan, kun tietyt vaatimukset täyttyvät. Et esimerkiksi voi käyttää palveluitamme, jos olet alaikäinen oman maasi lakien ja asetusten mukaisesti.

Jos olet yksityishenkilö, voit käyttää palveluja vain, jos voit solmia sopimuksen SurveyMonkeyn kanssa. Jos et voi solmia sopimusta, et voi käyttää palveluja. Jos et ole yksityishenkilö vaan yritys, vakuutat, että olet hyväksyttävästi perustettu ja olemassa perustuksen lainkäyttöalueella vallitsevien lakien mukaan, että sinulla on täydet valtuudet ja lupa allekirjoittaa nämä ehdot yrityksen puolesta ja että olet valtuuttanut edustajasi vahvistamaan nämä ehdot asianmukaisesti osaltasi.

Alaikäisillä” tarkoitetaan alle 16-vuotiaita henkilöitä (tai sitä vanhempia henkilöitä asuinvaltion tai ‑alueen lainsäädännöstä riippuen). Mitään palveluja ei ole tarkoitettu alaikäisten käytettäviksi. Jos olet oman asuinpaikkasi määritelmän mukaisesti alaikäinen, et saa käyttää palveluja. Käyttämällä palveluja osoitat ja takaat, ettet ole alaikäinen.

Saat käyttää palveluja vain, jos voimassa olevassa lainsäädännössä ei ole sitä kielletty. Jos olet maassa, jossa palveluiden vastaanottaminen on kielletty Yhdysvaltain vientivalvonnan tai jonkin toisen lainkäyttöalueen vientivalvonnan nojalla, tai jos olet kiellettyjen tai rajoitettujen tahojen listalla, kuten Yhdysvaltain kauppaministeriön kiellettyjen tai vahvistamattomien henkilöiden tai tahojen listalla tai Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Specially Designated Nationals ‑listalla tai vastaavilla muiden lainkäyttöalueiden listoilla, et saa ostaa ja/tai käyttää mitään palveluita SurveyMonkeylta. Varmistat, että (a) loppukäyttäjäsi eivät käytä palveluja Yhdysvaltain minkään vientirajoitteen tai vienti- tai talouspakotteen tai muiden lainkäyttöalueiden vastaavien lakien vastaisesti ja (b) et myönnä pääsyä palveluihin (edes vastaajan ominaisuudessa) henkilöille tai tahoille, jotka ovat jollakin edellä mainituista listoista. Et saa käyttää palveluita Kuubassa, Pohjois-Koreassa, Iranissa, Sudanissa, Syyriassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainan kielletyillä alueilla (tällä hetkellä Krim, Donetsk, Luhansk, H’erson ja Zaporižžja).

Vakuutat ja sitoudut siihen, ettet milloinkaan käytä tai hyödynnä SurveyMonkeyn palveluja, ratkaisuja, tiloja, työkaluja, ohjelmistoja tai tukea (tai salli niitä käytettävän) tämän sopimuksen puitteissa tavalla: (i) joka rikkoo sinuun tai SurveyMonkeyyn sovellettavia lakeja tai säännöksiä tai (ii) joka edellyttäisi SurveyMonkeyn noudattavan sellaisia lakeja ja/tai säädöksiä, joita ei ole lueteltu tietojenkäsittelysopimuksessa tietosuojalainsäädännön määritelmässä tai muutoin määritelty näissä ehdoissa tai jotka saattavat tulla sovellettaviksi SurveyMonkeyyn, koska se tarjoaa sinulle palveluja, ratkaisuja, tiloja, työkaluja, ohjelmistoja tai tukea. 

Me vastaamme kortinhaltijatietojesi turvallisesta säilyttämisestä. Jos käytät palveluitamme luottokorttimaksujen vastaanottamiseen, sinun on noudatettava maksukorttitoimialan tietoturvastandardeja.

Jos käytät palveluja maksukorttitapahtumien hyväksymiseksi, sinun on noudatettava maksualan tietoturvastandardeja (PCI-DSS) sinun liiketoimintaasi sovellettavissa määrin ("PCI-standardit"). SurveyMonkey antaa työkalut helpottaakseen PCI-standardien noudattamista, mutta sinun on huolehdittava siitä, että liiketoimintasi noudattaa niitä. Toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä PCI-standardien noudattamiseksi, riippuvat palvelujen käytöstäsi.

SurveyMonkey on vastuussa niiden kortinhaltijan tietojen turvallisuudesta, joiden keräyksestä, lähetyksestä, tallennuksesta tai käsittelystä me huolehdimme puolestasi. ”Kortinhaltijan tiedot” ovat kortinhaltijan ensisijainen tilinumero ja – siinä tapauksessa, että kortin numero on täysin näkyvissä – kortinhaltijan nimi, kortin voimassaolopäivämäärä ja/tai turvakoodi. SurveyMonkey on kehittänyt tiukat turvatoiminnot kortinhaltijan tietojen suojaamiseksi. Tietoja voidaan käyttää sellaisenaan vain ennakoiduilla tavoilla, ja ne voidaan tallentaa vain soveltuviin paikkoihin. TIEDOSTAT JA HYVÄKSYT, ETTÄ ET SAA KERÄTÄ TAI SYÖTTÄÄ KORTINHALTIJAN TIETOJA MIHINKÄÄN PALVELUJEN LOMAKKEESEEN TAI TIETOKENTTIIN, POIKKEUKSENA VARTAVASTISET, VAIN KYSEISEEN TARKOITUKSEEN LUODUT KENTÄT (eli kentät, joiden kohdalla SurveyMonkey nimenomaisesti hyväksyy kyseisten tietojen syötön kyseisiin kenttiin). Asianmukaiset kentät on merkitty selkeästi esimerkiksi Kortin numero ‑sanoilla tai niissä on luottokortin kuvake edellä. Maksulomakkeet pois sulkien et saa koskaan kerätä tai syöttää mitään PCI-standardeissa määriteltyjä ”arkaluontoisia todennustietoja” (mukaan lukien CVC tai CVV2) mihinkään palvelujen kenttään. Olet täysin vastuussa kaikista kortinhaltijan tiedoista, jotka on syötetty palveluihin näiden ehtojen vastaisesti.

Tässä kerrotaan, miten voit sulkea tilisi, ja miten me voimme keskeyttää tilisi tai poistaa sen käytöstä ja/tai irtisanoa palvelut.

Voit peruuttaa tilauksesi välittömästi tilin hallintasivun kautta. Emme palauta rahojasi tässä yhteydessä muuten kuin erittäin rajoitetuissa tapauksissa.

Voit peruuttaa tilauksesi ja/tai sulkea tilisi milloin tahansa tilisi hallintasivun kautta. Kun suljet tilisi, tilauksesi peruutetaan automaattisesti, palvelusi irtisanotaan, etkä voi enää käyttää tiliäsi palveluiden käyttämistä varten, ja sisältösi poistetaan tietojensäilytyskäytäntömme sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sovellettavien lakien ja käytäntöjen puitteissa voit hankkia kopion sisällöstäsi kyseisistä palveluista ennen tilin sulkemista. Vaihtoehtoisesti voi poistaa sisältösi itse ennakkoon ennen tilauksen perumista ja tilin sulkemista. Jos haluat peruuttaa tilauksesi sulkematta tiliäsi, katso lisätietoja kohdasta 1.2 (SurveyMonkeyn osalta) ja kohdasta 16.2 (Wufoon osalta).

Kun suljet tilisi, toimitamme sinulle tilin sulkemista ja tilauksen perumista koskevan vahvistuksen, eikä sinua veloiteta uudelleen tästä tilauksesta, ellet avaa uutta tiliä ja osta uutta tilausta. Jos peruutat tilauksen laskutusjakson kuluessa, sinulle ei makseta hyvitystä, ellet ole peruuttamassa jostakin seuraavista syistä: (a) me olemme olennaisesti rikkoneet näitä ehtoja ja laiminlyöneet rikkomuksen korjaamisen 30 päivän kuluessa antamastasi kirjallisesta ilmoituksesta; (b) laki edellyttää hyvityksen maksamista; tai (c) olemme oman harkintamme mukaan määrittäneet, että hyvitys maksetaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että emme maksa hyvitystä, jos olet käyttänyt palveluja tai kerännyt ja/tai ladannut vastauksia, ellei irtisanominen johdu meidän tekemästämme merkittävästä ja korjaamatta jääneestä sopimusrikkomuksesta tai siitä, että laki edellyttää hyvityksen maksamista.

Mikään tässä kohdassa 11.1 mainittu ei sulje pois tai rajoita mitään sellaisia oikeuksia, joita sinulla saattaa olla, jos sinut katsotaan kuluttajaksi asuinmaassasi. Jos esimerkiksi olet kuluttaja Euroopan unionin alueella, sinulla saattaa olla tiettyjä Euroopan unionin tilausten peruutuskäytännössä kuvattuja hyvitys- ja peruutusoikeuksia. Sinulla voi myös olla oikeus saada hyvitystä tai oikeus irtisanoa sopimus EU:n oikeudellisen takuun puitteissa. Katso lisätietoja Eurooppaa koskevista maakohtaisista ehdoista.

(a) Käytännön syistä. SurveyMonkey voi perua tilauksesi ja irtisanoa palvelut laskutusjakson lopussa antamalla sinulle kirjallisen ilmoituksen vähintään 30 päivää ennakkoon antamatta hyvitystä mistään edellisestä ajanjaksosta. Lisäksi SurveyMonkey voi perua tilauksesi ja irtisanoa palvelut milloin tahansa laskutusjakson aikana antamalla sinulle kirjallisen ilmoituksen vähintään 90 päivää ennakkoon, jolloin SurveyMonkey antaa määräsuhteisen hyvityksen mahdollisesta ajanjaksosta, jonka aikana et käyttänyt kyseisiä palveluita kyseisellä laskutusjaksolla.

(b) Muusta syystä. SurveyMonkey voi rajoittaa, poistaa käytöstä, keskeyttää ja/tai peruuttaa tilauksesi sekä irtisanoa palvelut ja/tai sulkea tilisi mistä tahansa seuraavista syistä: (a) olet rikkonut olennaisesti näitä ehtoja etkä ole korjannut rikkomustasi 30 päivän kuluessa SurveyMonkeyn sinulle antaman kirjallisen ilmoituksen jälkeen, (b) lakkautat liiketoimintasi tai olet joutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn eikä menettelyjä kumota 90 päivän kuluessa, (c) et suorita maksuja 30 päivän kuluessa eräpäivästä, (d) käytät palveluita tavalla, joka aiheuttaa meille oikeudellista haittaa tai häiritsee muiden asiakkaiden palveluiden käyttöä; (e) tutkimme sinuun kohdistuvaa väärinkäytösepäilyä, mukaan lukien lainvastainen toiminta tai (f) sovellettava laki pakottaa meidät niin toimimaan. Jos rajoitamme, poistamme käytöstä, keskeytämme ja/tai peruutamme tilauksesi ja/tai irtisanomme palvelut, syystä riippuen pyrimme ilmoittamaan siitä sinulle ennakkoon, jotta voit hankkia kopion sisällöstäsi kyseisestä palvelusta. Joissakin olosuhteissa aika voi olla merkittävä tekijä, ja SurveyMonkey saattaa päättää ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin antamatta ilmoitusta. SurveyMonkey ryhtyy kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin rajatakseen tässä osiossa mainittujen rajoitusten tai keskeytysten aihetta ja kestoa kyseisiin toimenpiteisiin johtavan ongelman ratkaisun sanelemalla tavalla. SurveyMonkey ei ole velvollinen ylläpitämään sisältöäsi tilisi sulkemisen jälkeen, lukuun ottamatta sitä, mitä tietosuojailmoituksessamme esitetään tai mitä sovellettavan lain puitteissa vaaditaan.

Voimme päivittää näitä ehtoja. Jos päivitykset ovat merkittäviä, ilmoitamme sinulle tulevista muutoksista. Jos jatkat palveluidemme käyttöä ilmoituksen saamisen jälkeen, suostut samalla noudattamaan päivitettyjä ehtoja.

SurveyMonkey voi muuttaa näitä ehtoja aika ajoin eri syistä, kuten sovellettavan lain muutosten tai palveluiden päivitysten takia, sisällyttääkseen uusia palveluita tai toimintoja, turvallisuussyistä tai väärinkäytösten ja vahingon estämiseksi. Uusin versio on aina näkyvillä SurveyMonkeyn verkkosivustolla. Jos muutos on oleellinen, SurveyMonkey ilmoittaa tästä sinulle etukäteen sähköpostilla, jotta voit tarkastaa muutokset. Muutoksista saatetaan myös kertoa, kun kirjaudut tilillesi. Ellei toisin mainita, muutokset tulevan voimaan aikaisintaan niiden julkistamispäivänä. Kun uudet ehdot ovat tulleet voimaan, palveluiden käytön jatkaminen katsotaan päivitettyjen ehtojen hyväksynnäksi. Jos et hyväksy palvelun käyttöehtojen muutoksia, sinun tulee lopettaa palvelun käyttö, ja voit myös sulkea tilisi edeltävän kohdan 11.1 mukaisesti.

Pyrimme aina innovaatioon ja parantamaan palveluitamme, joten ne voivat muuttua. Jos näin tapahtuu, lähetämme sinulle kirjallisen ilmoituksen ennen muutoksen tekemistä.

SurveyMonkey muuttaa ja parantaa palveluja jatkuvasti. SurveyMonkey saattaa lisätä, muokata tai poistaa toimittamansa palvelun toimintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, ellei sovellettava laki sitä vaadi. SurveyMonkey saattaa lisäksi rajoittaa toimittamaansa palvelua tai keskeyttää tai irtisanoa sen oman harkintansa mukaisesti. Jos SurveyMonkey lakkauttaa palvelun, ilmoitamme siitä sinulle kohtuullisen ajoissa, jotta voit hankkia itsellesi kopion sisällöstäsi kyseisestä palvelusta. SurveyMonkey voi poistaa sisältöä toimittamistaan palveluista milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Pyrimme kuitenkin ilmoittamaan sinulle siitä etukäteen, jos muutos koskee sinua olennaisesti ja mikäli olosuhteet tämän sallivat.
Jos olet kuluttaja Euroopan unionin alueella, tämä kohta 12.2 ei välttämättä koske palvelujen käyttöä sinun osaltasi. Katso lisätietoja Eurooppaa koskevista maakohtaisista ehdoista.

Tilauksen tason laskeminen (tilaustyypin muuttaminen tai tilauksen peruuttaminen ja tason laskeminen ilmaisen SurveyMonkey Basic ‑tilauksen tasolle) voi aiheuttaa tilin sisällön, ominaisuuksien, toimintojen tai kapasiteetin menetyksiä.

SurveyMonkey Basic ‑tilauksen (maksuton) vastausrajan ylittävät vastaukset eivät ole katseltavissa, ja jokainen rajan ylittävä vastaus poistetaan 60 päivää vastaanottamisen jälkeen, ellet korota ennen vastausten poistamista SurveyMonkeyn maksulliseen tilaukseen, jotta voit jatkaa vastausten käyttämistä. Suosittelemme tarkistamaan Omat kyselytutkimukset ‑kohdasta, minkä kyselytutkimusten vastaukset ylittävät tilauksesi vastausrajan siltä varalta, että haluat jatkaa niiden käyttämistä ja säilyttämistä korottamalla maksulliseen tilaukseen.

Palvelumme toimivat näissä ehdoissa kuvatulla tavalla.

SurveyMonkey haluaa tarjota sinulle upean palvelujen käyttökokemuksen, mutta on kuitenkin joitakin asioita, joita emme palveluistamme takaa. Yritämme pitää verkon kautta käytettävät palvelumme käytettävissä, mutta ne saattavat olla pois käytöstä hetkellisesti eri syistä. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JA ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA TOISIN MÄÄRÄTÄ, PALVELUT SEKÄ NIIDEN OHJEET JA SUOSITUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN EIKÄ SURVEYMONKEY ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, EIKÄ MITÄÄN VAKUUTUKSIA PALVELUJEN SAATAVUUDESTA, LUOTETTAVUUDESTA TAI VIRHEETTÖMYYDESTÄ.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN SURVEYMONKEY (MUKAAN LUKIEN SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ SURVEYMONKEYN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT JA LISENSSINHALTIJAT) EI OLE VASTUUSSA (A) MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, ERITYISISTÄ, VAHINGOSSA TAPAHTUVISTA, RANKAISEVISTA TAI VAROITTAVISTA VAHINGOISTA TAI (B) KÄYTÖN, TIETOJEN, LIIKETOIMINNAN, VOITTOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSISTÄ (SEKÄ SUORISTA ETTÄ VÄLILLISISTÄ), JOTKA JOHTUVAT PALVELUISTA JA NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO NE SOPIMUKSEEN, VAHINGONKORVAUKSEEN, OBJEKTIIVISEEN VASTUUSEEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN OIKEUSTEORIAAN, VAIKKA SURVEYMONKEYLLE OLISI KERROTTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUSKEINO EI ONNISTU TÄYTTÄMÄÄN OLENNAISTA TAVOITETTAAN.

Ristiriitatapauksessa emme voi olla sinulle velkaa enempää kuin sen verran, mitä olet maksanut edeltäviltä 12 kuukaudelta tai mitä sinun olisi pitänyt maksaa tältä ajalta tai 200 $, kumpi tahansa summa on pienempi.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN SURVEYMONKEYN (MUKAAN LUKIEN SEN TYTÄRYHTIÖT SEKÄ SURVEYMONKEYN JA SEN TYTÄRYHTIÖIDEN VIRKAILIJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, TOIMITTAJAT JA LISENSSINHALTIJAT) YHTEINEN VASTUU, JOKA JOHTUU PALVELUISTA JA NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYY NIIHIN, EI YLITÄ PIENEMPÄÄ SEURAAVISTA: (A) SINUN SURVEYMONKEYLLE MAKSAMAT SUMMAT NIIDEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ, JOTKA TOIMITETTIIN 12 KUUKAUTTA ENNEN VASTUUTA KOSKEVAA TAPAHTUMAA JA (B) 200,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA.

MAISSA, JOISSA LAKI EI SALLI EDELLÄ MAINITUN KALTAISIA POIKKEUKSIA (KOHTA 13.2) TAI RAJOITUKSIA (KOHTA 13.3),  OLEMME VASTUUSSA SINULLE VAIN TAPPIOISTA JA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT SELKEÄSTI SIITÄ, ETTEMME OLE TOIMINEET TARPEEKSI TAITAVASTI TAI HUOLELLISESTI TAI JOTKA JOHTUVAT SUORAAN NÄIDEN EHTOJEN RIKKOMISESTA.

Vaikka palvelumme on tarkoitettu liiketoimintatarkoituksiin, tiedostamme, että tietyt lainsäädännöt myöntävät kuluttajille lakisääteisiä oikeuksia, joita sopimukset eivät korvaa tai joista kyseiset kuluttajat eivät voi luopua. Jos olet kuluttaja ja käytät palvelujamme pääasiassa muuhun kuin liiketoimintaan (jos esimerkiksi käytät maksutonta SurveyMonkey Basic -tilausta henkilökohtaisiin tarkoituksiin), mikään näissä ehdoissa ei rajoita oikeuksiasi kuluttajana.

Jos meidät haastetaan oikeuteen johtuen jostakin, mitä olet tehnyt palveluillamme tai näiden ehtojen rikkomuksesi takia, me odotamme, että puolustat asiaa oikeudessa puolestamme ja maksat mahdolliset oikeuden määräämät vahingonkorvaukset.

Jos olet yritys, et pidä SurveyMonkeya (mukaan lukien sen tytäryhtiöt sekä SurveyMonkeyn ja sen tytäryhtiöiden virkailijat, edustajat tai työntekijät) vastuussa vahingonkorvauksista, vahingoista ja kustannuksista (mukaan lukien selvityskustannukset ja kohtuulliset asianajajapalkkiot), jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen vaateista, jotka koskevat sinun tai loppukäyttäjiesi palvelujen käyttöä tai näiden ehtojen rikkomista tai liittyvät niihin siltä osin kun kyseiset vahingonkorvaukset, vahingot ja kustannukset johtuvat sinusta tai loppukäyttäjistäsi.

Jos olet Yhdysvalloissa, solmit sopimuksen SurveyMonkey Inc:n kanssa. Jos olet Brasiliassa, solmit sopimuksen SurveyMonkey Brasil Internet Ltda:n kanssa. Jos olet jossain muualla, solmit sopimuksen SurveyMonkey Europe UC:n kanssa.

Ellei muuta ilmoiteta, palvelumme tarjoaa ja sopimusosapuolesi on SurveyMonkey Inc. Yhdysvalloissa, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda Brasiliassa ja SurveyMonkey Europe UC muissa maissa.

SurveyMonkey Inc.:n kaikkien palvelujen osalta seuraavat säännöt pätevät kaikkiin ehtoihin, joita sovelletaan kyseiseen palveluun:

 • Sopimusosapuoli. Ilmauksilla ”SurveyMonkey”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän" viitataan SurveyMonkey Inc. -yhtiöön, jonka osoite on One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, USA.
 • Lainsäädäntö. Kyseisiin ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja (riippumatta sen lainvalintamääräyksistä).
 • Oikeustoimialue. Ellei sovellettava laki sitä kiellä, kumpikin osapuoli hyväksyy Kalifornian San Francisco Countyssa olevien osavaltion sekä liittovaltion tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan näiden ehtojen aiheen suhteen.

SurveyMonkey Europe UC:n kaikkien palvelujen osalta seuraavat säännöt pätevät kaikkiin ehtoihin, joita sovelletaan kyseiseen palveluun:

 • Sopimusosapuoli. Ilmaukset ”SurveyMonkey”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viittaavat SurveyMonkey Europe UC ‑yhtiöön, jonka osoite on 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irlanti.
 • Lainsäädäntö. Kyseisiin ehtoihin sovelletaan Irlannin lakeja (riippumatta sen lainvalintamääräyksistä).
 • Oikeustoimialue. Ellei sovellettava laki sitä kiellä, kumpikin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti Irlannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan kaikissa oikeudellisissa toimissa ja menettelyissä, jotka liittyvät ehtojen täytäntöönpanoon, johtuvat ehdoista tai liittyvät niihin.

Kaikkiin SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. ‑yhtiön toimittamien palvelujen ehtoihin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

 • Sopimusosapuoli. Ilmaisuilla ”SurveyMonkey”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän” viitataan SurveyMonkey Brasil Internet Ltda ‑yhtiöön, jonka osoite on Rua Joaquim Floriano, No. 243, suite 113, Itaim Bibi, São Paulo-SP, 04534-010 Brasilia.
 • Lainsäädäntö. Näitä ehtoja sääntelevät Brasilian lait (riippumatta sen lainvalintamääräyksistä).
 • Oikeustoimialue. Ellei sovellettava laki sitä kiellä, kumpikin osapuoli hyväksyy peruuttamattomasti Brasilian São Paulon kaupungin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan kaikissa oikeudellisissa toimissa ja menettelyissä, jotka liittyvät ehtojen täytäntöönpanoon, johtuvat ehdoista tai liittyvät niihin.

Et voi siirtää näitä velvollisuuksia kenellekään muulle ilman lupaamme. Me voimme kuitenkin siirtää nämä ehdot tai velvoitteemme ilman sinun lupaasi.

Et voi luovuttaa näitä ehtoja ilman SurveyMonkeyn ennakkoon antamaa kirjallista lupaa, jonka SurveyMonkey voi päättää pidättää oman harkintavaltansa mukaan. SurveyMonkey voi luovuttaa nämä ehdot milloin tahansa ilmoittamatta siitä sinulle.

Voimme käyttää nimeäsi, logoasi sekä kuvausta siitä, miten käytät palveluitamme verkkosivustollamme, tulospuheluissa sekä markkinointi- ja edustusmateriaaleissa.

SurveyMonkey voi yksilöidä sinut nimeäsi ja logoasi käyttämällä palvelujen asiakkaaksi verkkosivustollamme ja muissa markkinointimateriaaleissa. Nimesi ja logosi käytöstä syntyvä mahdollinen liikearvo kuuluu sinulle.

Nämä käyttöehdot oivat ainoa suhdettamme hallinnoiva ehtojen joukko. Muut tarjoamasi ehdot (kuten pienellä kirjasimella ostomääräyksen alareunaan merkityt merkinnät) eivät ole sitovia.

Nämä ehdot (mukaan lukien lisäehdot) muodostavat sinun ja SurveyMonkeyn välisen koko sopimuksen, ja ne korvaavat mahdolliset aiemmat tai samanaikaiset sopimuksen aihetta koskevat kirjallisesti ja suullisesti solmitut sopimukset ja käyttöehdot. Antamassasi ostotilauksessa tai muussa asiakirjassa tai hankinta-, laskutus- tai myyjäportaalissasi olevat mahdolliset käyttöehdot eivät ole sovellettavissa palveluihin, eivät korvaa näitä ehtoja eivätkä kuulu ehtoihin, ja ne eivät ole voimassa.

Sinun ja SurveyMonkeyn välinen suhde on itsenäinen alihankkijasuhde, ei laillinen kumppanuus-, työntekijä- tai edustajasuhde.

Termien "sisältää", "sisältäen", "kuten" ja muiden vastaavien termien käytön ei katsota rajoittavan muita mahdollisia sisältyviä vaihtoehtoja.

Nämä ehdot on laadittu ja kirjoitettu englanniksi. Jos niiden käännös on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, englanninkielinen versio on hallitseva, ellei sovellettavassa lainsäädännössä muuta todeta.

Näiden ehtojen kohdan noudattamatta jättäminen tai noudattamisen viivästyminen ei anna osapuolelle vastuuvapautta tehdä niin myöhemmin.

Jos jokin näiden ehtojen osa ei ole toimeenpanokelpoinen, muut ehdot ovat silti edelleen toimeenpanokelpoisia.

Jos sovellettavan oikeustoimialueen tuomioistuin katsoo jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, kyseinen kohta erotetaan muista ja jäljellä olevat kohdat pysyvät voimassa.

Näillä ehdoilla ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

Joidenkin ehtojen voimassaolo jatkuu myös näiden käyttöehtojen päättyessä.

Seuraavat kohdat pysyvät voimassa näiden ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeen: Johdanto, 1, 2, 3.2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18.

Joitakin näistä lisäehdoista voidaan soveltaa käyttämiesi palveluiden mukaan.

Seuraavia muutoksia sovelletaan sinuun automaattisesti hyväksyessäsi nämä ehdot, jos olet jokin alla mainituista tahoista:

 • Jos olet Yhdysvaltain valtionhallinnon viranomainen, tämä muutos koskee sinua.
 • Jos olet muun tyyppinen valtion laitos Yhdysvalloissa, tämä muutos koskee sinua.

Jos käytät Wufoo-palveluita, seuraavia lisäehtoja sovelletaan:

 • Yksi ilmainen tili henkilöä kohden. Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi aktiivinen, ilmainen Wufoo-tili. SurveyMonkey voi lakkauttaa yhden henkilön muut Wufoo-tilit.
 • Lomakegalleria. Käyttäessäsi Wufoo-verkkosivustoa voit luoda tiettyjä malleja, kaavioita tai lomakeasiakirjoja (joihin viitataan yhdessä termillä ”lomakesisältö”) ja ladata tai julkaista kyseiset asiakirjat Wufoo-lomakegalleriassa (”lomakegalleria”) muiden käyttäjien käytettäviksi. Antamalla kyseistä lomakesisältöä muiden käytettäväksi lomakegalleriassa annat SurveyMonkeylle maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, jatkuvan, palkkiottoman, siirrettävän ja edelleen lisensoitavan ei-yksinomaisen oikeuden käyttää, kopioida, muokata, jakaa, esittää, näyttää, käyttää muokattujen töiden lähteenä ja hyödyntää kyseistä lomakesisältöä liittyen SurveyMonkeyn Wufoon käyttöön.
 • Tilaukset. Tilauksesi uusitaan automaattisesti jokaisen laskutusjakson lopussa, ellet peru tilaustasi tilinhallintasivun kautta tai ottamalla yhteyttä asiakastukitiimiimme. JOS PERUUTAT TILAUKSEN KESKEN TILAUSJAKSON, (I) TILISI TASO LASKETAAN VÄLITTÖMÄSTI ILMAISEEN TILAUKSEEN, (II) ETKÄ VOI TASON LASKUPÄIVÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTTÄÄ KYSEISEN TILAUKSEN MAKSULLISIA OMINAISUUKSIA. LUOVUT TILAUKSESI JÄLJELLÄ OLEVASTA TASON LASKUPÄIVÄMÄÄRÄN JA KYSEISEN LASKUTUSJAKSON LOPUN VÄLILLÄ OLEVASTA AJASTA ETKÄ SAA SUHTEUTETTUA KORVAUSTA KYSEISELTÄ JAKSOLTA, PAITSI JOS PERUUTAT JOSTAKIN KOHDASSA 11.1(A)–(C) MAINITUSTA SYYSTÄ. Sinun on ehkä säädettävä lomakkeiden, raporttien ja sääntöjen määrää sekä tiedostojen käyttöä voidaksesi viimeistellä tilisi tason laskun. Jos sinulla ei enää ole aktiivista tilausta, tilisi muutetaan ilmaiseksi Wufoo-tilaukseksi. Jos haluat sulkea tilisi ja irtisanoa sopimuksesi, katso kohta 11.1 edellä. 
 • Tilin käyttämättömyys. SurveyMonkey voi sulkea minkä tahansa ilmaisen Wufoo-tilin, johon ei ole lähetetty lomakkeita kuuteen kuukauteen tai jota ei ole käytetty kuuteen kuukauteen.
 • Sovellusrajapinnan käyttö. Pääset Wufoo-tilisi tietoihin Wufoon ohjelmointirajapinnan (”ohjelmointirajapinta”) kautta, ja SurveyMonkey myöntää sinulle täten ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän lisenssin (ilman alilisensointioikeutta) käyttää tätä ohjelmointirajapintaa ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä ohjelmistosovelluksesi tai verkkosivustosi kehittämiseen, testaamiseen, käyttämiseen tai tukemiseen käyttämällä tiettyjä tietoja ja tiettyä sisältöä Wufoo-verkkosivustolta (”sovellus”), ja kun sovelluksesi loppukäyttäjille on jaettava tai annettava pääsy sovelluksesi ohjelmointirajapinnan integraatioon. Nämä ehdot sekä seuraavat erityisehdot koskevat kaikkea ohjelmointirajapinnan käyttöä mukaan lukien ohjelmointirajapinnan käyttö kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun kautta, joka käyttää Wufoo-palvelua:

(a) API:n häiriökäyttö tai liiallisesti toistuvat pyynnöt Wufoo-palveluun API:n kautta saattavat johtaa API:n käytön väliaikaiseen tai pysyvään sulkemiseen. SurveyMonkey määrittää omalla harkinnallaan, onko API:n käyttösi häiritsevää tai liiallista. SurveyMonkey pyrkii varoittamaan tilin omistajaa sähköpostitse ennen sulkemista. SurveyMonkeyn tarkoituksena on pitää API käytettävissä keskeytyksettä, mutta SurveyMonkey ei voi taata API:n käytettävyyttä.

(b) Suostut olemaan käyttämättä API:tä millään laittomalla tavalla tai tavalla, joka vahingoittaa SurveyMonkeya, sen palveluntarjoajia, loppuasiakkaitasi tai ketä tahansa muuta henkilöä.

(c) SurveyMonkey voi muokata, rajoittaa tai keskeyttää milloin tahansa väliaikaisesti tai lopullisesti pääsysi API:hin (tai sen osaan) ilmoittaen tai ilmoittamatta.

(d) Suostut avustamaan SurveyMonkeya tämän pyynnöstä varmentamaan näiden Wufoo-ehtojen noudattamisen antamalla meille tietoja sovelluksestasi mukaan lukien antamalla meille pääsyn sovellukseesi ja/tai muuhun API:n käyttöäsi koskevaan aineistoon.

(e) API tarjotaan tällä hetkellä ilmaiseksi, mutta SurveyMonkey varaa oikeuden veloittaa API:n käytöstä tulevaisuudessa. Jos SurveyMonkey veloittaa API:n käytöstä maksun, sinun ei ole pakko jatkaa sen käyttöä.

SurveyMonkey voi nimetä tiettyjä tuotteita tai ominaisuuksia esijulkaisu-, alfa-, esikatselu-, ennakko- tai beetaversioiksi tai tarjota niitä tällaisina (”beetapalvelu”). Jos käytät beetapalvelua, sovelletaan lisäksi seuraavia ehtoja:  

Beetapalvelu tarjotaan sellaisenaan testaus- ja arviointitarkoituksiin. Se ei edusta lopullista tuotetta tai palvelua ja voi sisältää vikoja, jotka voivat aiheuttaa järjestelmävikoja, virheitä sekä tietojen menetystä. SurveyMonkey voi päättää olla julkaisematta kaupallista versiota beetapalvelusta. SurveyMonkey voi oman harkintansa varassa ja milloin tahansa poistaa tai keskeyttää beetapalvelun saatavuuden ja julkaista beetapalvelun kaupallisen version. Sinun on lopetettava beetapalvelun käyttö viipymättä, jos näin pyydämme. Vastineeksi beetapalvelun käytöstä hyväksyt, että SurveyMonkey voi kerätä tietoja beetapalvelun käytöstäsi, mukaan lukien palaute, ja analysoida sisältöäsi (manuaalinen tarkastus mukaan luettuna) parantaakseen palvelua ja paikantaakseen sen vikoja. Jos et halua, että näitä käyttö- tai palautetietoja kerätään tai sisältöäsi analysoidaan, sinun tulee keskeyttää beetapalvelun käyttö välittömästi.   

SurveyMonkey ei myönnä beetapalvelulle mitään takuita, mukaan lukien takuuta siitä, että beetapalvelu on yleisesti käytettävissä keskeytymättömällä tai virheettömällä tavalla, tai että sisältösi on turvassa eikä katoa tai vaurioidu. Lukuun ottamatta sitä, mitä lailla kielletään, SurveyMonkey kiistää kaikki beetapalvelun takuut, mukaan lukien kauppakelpoisuuteen, tyydyttävään laatuun, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen, oikeuksien loukkaamattomuuteen tai häiriöttömään käyttöön liittyvät epäsuorat takuut sekä kaupankäynnistä tai muusta kanssakäymisestä esiin nousevat takuut. SurveyMonkeylla ei ole mitään korvausvelvollisuutta beetapalvelusta esiin nousevien tai siihen liittyvien vaatimusten tapauksessa. Beetapalvelun käyttösi tapahtuu täysin omalla vastuullasi ja oman harkintasi varassa.

Luottamuksellinen. Beetapalvelut ovat luottamuksellisia, kunnes SurveyMonkey julkaisee ne virallisesti. Jos käytät jotain beetapalvelua, sitoudut olemaan paljastamatta mitään beetapalvelun tietoja kenellekään muulle ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. 

Täällä voit tutustua SurveyMonkeyn ohjelmointirajapinnan ehtoihin, jotka koskevat SurveyMonkey-tuotteita.

Tutustu SurveyMonkey Contribute -ehtoihin tästä.