Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Hanki laadukasta palautetta useammin ehdotuslomakkeilla

Ehkäise ongelmia ennen niiden syntymistä tarjoamalla asiakkaiden ja työntekijöiden käyttöön ehdotuslomakkeita.

Jos haluat tietää, kuinka voit palvella asiakkaitasi paremmin, käytä verkkolomaketta, jolla asiakkaat voivat ilmaista mielipiteensä – silloinkin, kun se on negatiivinen. Kaikki asiakkailta saatu palaute on arvokasta tietoa, jolla voit parantaa tuotettasi tai palveluasi. Palautteen huomioiminen on hyvä tapa kehittää organisaatiosi toimintaa. 

Voit pyytää yrityksellesi tai muulle organisaatiollesi palautetta monin tavoin. Valituslomakkeet tarjoavat ihmisille mahdollisuuden kertoa epäkohdista, ja palautelomakkeet soveltuvat hyvin kohdennetun palautteen keräämiseen. Lisäksi voit käyttää aloitelaatikon digitaalista versiota – verkossa toimivaa aloitelaatikkoa. 

Ehdotuslomakkeilla voit saada tietoja, jotka auttavat parantamaan työpaikkakulttuuria ja lisäämään tuottavuutta. Aloitelaatikko verkossa on tehokas tapa saada uusia ideoita asiakkailta, työntekijöiltä ja sidosryhmiltä. Samalla se tarjoaa heille mahdollisuuden kertoa mielipiteensä. Ehdotuslomakkeilla voidaan myös kerätä kohdennettua palautetta.  

Ehdotuslomakkeet ovat arvokkaita seuraavista syistä:

  • Toisin kuin valituslomakkeet tai kohdennetut palautelomakkeet, ehdotuslomakkeet ovat neutraali tapa kerätä palautetta sidosryhmiltä. Tehokas verkossa toimiva kokemustenhallinta-alusta voi järjestellä havaintosi laskentataulukkoon ja kaavioon, jotta voit tehdä perusteltuja päätöksiä tuotteestasi tai palvelustasi. 
  • Palautetta ei tarvitse kerätä tiettyä tapahtumaa tai syytä varten, vaan jokaisella on mahdollisuus esitellä ajatuksensa. Vaikka kohdennetuilla näkemyksillä onkin strateginen tarkoitus, aloitelaatikon laittaminen verkkoon ilmaisee työntekijöille, asiakkaille ja sidosryhmille, että kuuntelet heidän mielipiteitään ja ehdotuksiaan. 
  • Ne voivat tuottaa uusia ideoita. Ehdotuslomakkeilla voidaan saada palautetta uudesta näkökulmasta, jota ei ole aiemmin otettu huomioon.  

On aina hyvä käytäntö kerätä työntekijöiltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta ennakoivasti. Vaikka valituslomakkeissa on etunsa, ehdotuslomakkeen tarkoitus on minimoida valitusten määrä. Avoin palautekanava voi paljastaa ongelmia, jotka vaikuttavat organisaation toimintaan negatiivisesti. Jatkuvan palautteen avulla ongelmat voidaan ratkaista heti niiden ilmetessä, jolloin organisaation toiminta tehostuu. 

Tässä vielä lyhyt kooste siitä, miksi ehdotuslomakkeet auttavat tehostamaan toimintaa:

  • Käyttökelpoista palautetta etsivillä organisaatioilla on etulyöntiasema. Ehdotuslomakkeet auttavat ehkäisemään ongelmia ennen kuin ne vaikuttavat kielteisesti yrityksen toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin.  
  • Ehdotusten kerääminen työntekijöiltä tai asiakkailta voi tuottaa havaintoja, joita johto ei ole huomannut. Verkossa toimiva aloitelaatikko tarjoaa organisaatiosta arvokasta tietoa, jota et muuten ehkä saisi käyttöösi. 

Muut palautelomakkeet ovat usein reaktiivisia, mutta ehdotuslomakkeella epäkohdat voidaan havaita ennen kuin ne paisuvat isoiksi ongelmiksi. Analysoi työnkulkuasi ja etsi puutteita, jotka saattavat hankaloittaa toimintaasi merkittävästi. SurveyMonkeyn ehdotuslomakkeiden mallilla voit mukauttaa verkossa toimivan aloitelaatikkosi työnkulun tiettyjä osia koskevaksi. Tällaisella ennakoivalla lähestymistavalla varmistat, että kaikki toimii sujuvasti, ja voit muokata toimintaa ongelmien välttämiseksi. 

Kun verkossa on käytettävissä aloitelaatikko, työntekijät ja asiakkaat voivat esitellä ideoitaan milloin tahansa. Yrittäjille, johtajille ja jopa HR-osastoille voi olla haastavaa keskustella jokaisen työntekijän kanssa henkilökohtaisesti. Yrityksen toiminnan seuraaminen edellyttää lisäksi, että asiakkaiden, johdon ja työntekijöiden välillä on jatkuva viestintäyhteys. Verkossa toimiva aloitelaatikko on yrityksen työkalu, joka pitää yllä asiakassuhteita ja keskustelua yrityksen sisällä.

Työntekijät ja asiakkaat ovat tärkeimmät tiedonlähteet, jotka voivat auttaa parantamaan liiketoimintaasi. Työntekijät voivat tarjota ideoita yrityksen toiminnan parantamiseksi, kun taas asiakkaat kertovat mielipiteitään tuotteestasi tai palveluistasi. Sekä työntekijöiden että asiakkaiden ehdotukset kertovat, kuinka hyvin yhteistyö ja palvelu toimii ja onko jossakin parantamisen varaa. 

Asiakkailta ja työntekijöiltä saat ensi käden tietoa siitä, kuinka hyvin yrityksen toiminta vastaa sen missiota. Työntekijöidesi ja asiakkaidesi palaute voi myös vahvistaa, onko yrityksesi liiketoiminta visiosi mukaista. SurveyMonkeyn ehdotuslomakkeet ovat erinomainen tapa kerätä näkemyksiä sidosryhmiltä ja kertoa heille, kuinka hyvin yritys menestyy. Alustallamme voit myös esitellä omia tulkintojasi ja ratkaisujasi järjestelmällisesti.   

Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin työntekijöiden ja asiakkaiden ehdotuslomakkeiden etuihin. 

Kun työntekijöiden käyttöön annetaan ehdotuslomake, he voivat saada äänensä kuuluviin milloin tahansa. Voit myös mukauttaa työntekijöiden ehdotuslomakkeen mallia niin, että vastaukset ovat anonyymeja. Työntekijöiden anonyymi palaute voi olla korvaamatonta arvioitaessa heidän tuntojaan, kun he pääsevät vapaasti kertomaan, missä yrityksen osa-alueissa olisi parantamisen varaa. 

Mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin myös lisää työntekijöiden sitoutumista. Huomioi siis palaute ja toimi sen mukaan, aina kun mahdollista.

Asiakkaiden ehdotuslomakkeet ovat loistava tapa parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tarjoamalla asiakkaille ehdotuslomakkeet voit saada tietoa siitä, mikä tuotteessasi tai palvelussasi on asiakkaiden mieleen ja mikä ei. Näin saadut havainnot auttavat säilyttämään nykyiset asiakkaat ja hankkimaan uusia.

Kuinka muokkaat ehdotuslomaketta saadaksesi markkinatutkimukseesi parasta mahdollista palautetta? Varmista ensin, että lomake löytyy helposti, ja tarjoa mahdollisuus antaa palautetta anonyymisti. Muista lisätä lomakkeeseen muutama avoin kysymys ja pitää hälytykset päällä, että saat ilmoituksen jokaisesta vastauksesta. 

Jos haluat avointa ja rehellistä palautetta, tarjoa asiakkaille ja erityisesti työntekijöille mahdollisuus vastata anonyymisti. Se on oiva tapa varmistaa, että saat rehellistä palautetta. Jos käytettävissä on turvallinen palautejärjestelmä, saat tarkempia tietoja ihmisten tuntemuksista.

Vaikka kyselytutkimuksissa voidaan käyttää monentyyppisiä kysymyksiä, yleensä ne jaotellaan avoimiin ja suljettuihin kysymyksiin. Suljetuilla kysymyksillä voidaan kerätä helpommin analysoitavia tietoja, kun taas avoimiin kysymyksiin työntekijät ja asiakkaat saavat vastata omin sanoin. Merkityksellisimmät vastaukset saat, kun vastaajat voivat antaa ehdotuksia vapaasti. 

Suljetuilla kysymyksillä voit kerätä perustietoja, kuten yrityksen osasto tai liike, jossa asiakas asioi. 

Jotta ihmiset täyttäisivät ehdotuslomakkeita, niitä on päästävä käyttämään helposti. Jos työntekijöidesi on nähtävä vaivaa lomakkeen löytämiseen, palautteen saamisen todennäköisyys vähenee. 

Kun haluat ehdotuksia työntekijöiltä, voit sijoittaa aloitelaatikon yrityksen intranetiin ja julkaista sen yrityksen tiedotteissa. Intranet sopii loistavasti työntekijöiden palautteen keräämiseen. Asiakkaiden ehdotuslomakkeet voit julkaista liiketiloissa QR-koodeilla tai verkkosivustollasi, jotta se on kaikkien käytettävissä.  

Asiakkaiden ja työntekijöiden ehdotuslomakkeita kannattaa seurata reaaliaikaisesti, jotta niihin voidaan vastata nopeasti. Ehdotuksista ei ole hyötyä, jos niitä ei seurata. Sen vuoksi SurveyMonkeyssa on helppo määrittää pikahälytyksiä saapuville vastauksille. Siten voit toimia välittömästi. 

Käytä mallia, jos tarvitset apua verkkoehdotuslomakkeen muotoilussa. Valmiit mallit vähentävät ehdotuslomakkeen luomiseen tarvittavaa työmäärää huomattavasti. SurveyMonkeylla on monenlaisia ehdotuslomakemalleja, joiden kysymyksiä ja ulkoasua voit muokata omaan tutkimukseesi ja brändiisi sopivaksi.  

Lomaketta tehdessä löydät SurveyMonkeyn kysymyspankista monia palautekysymyksiä. Työntekijöiden palautteen keräämiseen ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen on tarjolla monia muitakin malleja. 

Tutki SurveyMonkeyn ehdotuslomakkeiden malleja ja kysymyspankkia ja luo yrityksellesi ehdotuslomake. Valitse tilaus, joka sopii tarpeisiisi.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Kyselytutkimusten parhaat käytännöt

Katso, kuinka saat parhaan hyödyn kyselytutkimuksistasi parhaiden käytäntöjemme avulla. Tutustu ohjeisiin ja aloita ilmaiseksi jo tänään.