Spontaania ja autettua bränditietoisuutta koskevat kysymykset: Mitä ne paljastavat?

Kuinka brändin muistamista ja brändin tunnistamista voi testata

ajatteluJos olet markkinoinnin alalla töissä, olet varmasti kuullut käsitteestä ”bränditietoisuus”. Bränditietoisuus on tärkeä konsepti, sillä se viittaa siihen tuntevatko tai tunnistavatko ihmiset brändisi. Se on myös keino mitata mainonnan tehokkuutta.

Mitä bränditietoisuus siis tarkoittaa?

Se kuvastaa sitä, kuinka hyvin ihmiset tuntevat brändisi tai tuotteesi. Jos ihmiset tunnistavat tuotteesi nimen tai itse tuotteen kaupan hyllyllä, on sinulla etumatkaa verrattuna niihin brändeihin, joita ihmiset eivät tunnista tai pysty nimeämään.

Miksi bränditietoisuus on tärkeää?

Bränditietoisuus kertoo kuinka vahva brändi on, ja se on yleinen työkalu mainonnan tehokkuuden mittaamiseksi. Kuvitellaan, että olet sijoittanut paljon rahaa TV-mainokseen ja printtikampanjaan promotoidaksesi pullovesibrändiäsi.

Yksi tapa arvioida kampanjan tehokkuutta on toteuttaa jälkikäteen bränditietoisuuden kyselytutkimus, jotta saat selville tunnistavatko ihmiset brändisi. Jos brändi tunnistetaan, on sinulla varma tieto siitä, että kampanja onnistui. Ihmiset tunnistavat brändisi, koska he näkivät ja huomioivat mainoksesi.

Tehokas bränditutkimus

SurveyMonkey Audience tekee bränditutkimuksesta helppoa kyselytutkimusten luomisesta oikeiden henkilöiden löytämiseen.

Aloita heti

Spontaania ja autettua bränditietoisuutta koskevat kysymykset

Bränditietoisuus kertoo siis kuinka tuttu brändisi on. Tarkan tiedon saamiseksi on kuitenkin määriteltävä sekä spontaani että autettu bränditietoisuus.

Spontaanin bränditietoisuuden määritelmä on seuraava:

Niiden ihmisten määrä, jotka ilmaisevat tuntevansa brändin tai tuotteen ilman mitään vihjettä (brändin muistaminen).

Autetun bränditietoisuuden määritelmä on seuraava:

Niiden ihmisten määrä, jotka ilmaisevat tuntevansa brändin tai tuotteen saadessaan vihjeen (brändin tunnistaminen).

Voit mitata sekä autettua että spontaania bränditietoisuutta samalla kyselytutkimuksella, jos sisällytät siihen suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Näin se tapahtuu.

Spontaania bränditietoisuutta koskevien kysymysten muotoilu

Jos ihmiset tunnistavat brändisi nimen kilpailijoiden joukosta, on tämä varma merkki siitä, että markkinointisi tavoittaa kuluttajat. Brändin vahvuutta voidaan kuitenkin mitata tarkemmin spontaanin bränditietoisuuden kautta.

Spontaani bränditietoisuus kertoo siitä, että brändisi luoma vaikutelma on ollut tarpeeksi merkittävä jäädäkseen kuluttajien mieleen. Jotta spontaania bränditietoisuutta voidaan mitata, täytyy esittää avoimia kysymyksiä, eikä brändin nimeä saa mainita. Tarkoituksena on nähdä mainitsevatko ihmiset brändisi ilman johdattelua. Spontaaniin bränditietoisuuteen liittyvät kysymykset on hyvä kysyä ensimmäiseksi, jotta saat todenmukaiset tulokset.

Tässä on mallikysymys:

Mitä pullovesibrändejä tunnet? (Kirjoita vastauksesi alla olevaan tekstikenttään)

Tässä tapauksessa vastaajilla on tekstikenttä, johon he kirjoittavat vastauksensa tähän avoimeen kysymykseen. Jos he mainitsevat oman brändisi, voit olla varma, että sillä on vahva spontaani bränditietoisuus.

Autettua bränditietoisuutta koskevien kysymysten muotoilu

Autettua bränditietoisuutta koskevissa kysymyksissä mainitset brändisi nimen, jotta nähdään tunnistavatko vastaajat sen. Jatketaan vielä pullovesibrändin kanssa. Autettua bränditietoisuutta koskeva kysymys voisi olla tällainen:

 Mitkä seuraavista pullovesibrändeistä ovat sinulle tuttuja? (Valitse kaikki sopivat)

  • Hartwall Novelle
  • Nestlé
  • Evian
  • (Tähän laittaisit oman brändisi nimen)
  • Fidži

Tällä kysymyksellä mitataan sitä, tunnistavatko ihmiset brändisi hyvin tunnettujen pullovesibrändien keskuudesta. Jos se tunnistetaan, voit olla varma siitä, että ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota kampanjaasi tai huomanneet tuotteesi kaupassa.

Tämä on kuitenkin vasta alku. Kyselytutkimusten avulla opit paljon muutakin brändisi vahvuudesta.

Autetun ja spontaanin bränditietoisuuden mittaaminen onkin vain yksi tapa saada tietoa brändisi vahvuudesta sekä mainontasi tehokkuudesta. Kun haluat oppia lisää brändisi vahvuudesta kuluttajien mielissä, käytä tarjoamiamme brändäyksen työkaluja: