Spontaaniin ja autettuun bränditietoisuuteen liittyviä kyselytutkimuskysymyksiä: mitä ne kertovat sinulle?

Kuinka brändin muistamista ja tunnistamista voi testata?

Jos työskentelet markkinoinnissa, olet jo saattanut kuulla "bränditietoisuuden" käsitteestä. Bränditietoisuus on tehokas konsepti, johon kannattaa kiinnittää huomiota, sillä se viittaa siihen, tunnetaanko tai tunnistetaanko brändisi. Se on myös keino mitata mainonnan tehokkuutta.

Se kuvastaa sitä, kuinka hyvin ihmiset tuntevat brändisi tai tuotteesi. Jos ihmiset tunnistavat tuotteesi nimen tai itse tuotteen kaupan hyllyllä, sinulla on etumatkaa verrattuna niihin brändeihin, joita ihmiset eivät tunnista tai pysty nimeämään.

Bränditietoisuus kertoo kuinka vahva brändi on, ja se on yleinen työkalu mainonnan tehokkuuden mittaamiseen. Kuvitellaan, että olet sijoittanut paljon rahaa TV-mainokseen ja printtikampanjaan mainostaaksesi pullovesibrändiäsi.

Eräs tapa arvioida kampanjan tehokkuutta on lähettää kampanjan jälkeen kyselytutkimus bränditietoisuudesta, jotta saat selville tunnistetaanko brändisi. Jos brändi tunnistetaan, sinulla on varma tieto kampanjan onnistumisesta. Ihmiset tunnistavat brändisi, koska he näkivät ja huomioivat mainoksesi.

SurveyMonkey Audience tekee bränditutkimuksesta helppoa kyselytutkimusten luomisesta aina siihen vastaavien oikeiden ihmisten löytämiseen.

Bränditietoisuus kertoo siis kuinka tuttu brändisi on. Tarkan tiedon saamiseksi on kuitenkin määriteltävä sekä spontaani että autettu bränditietoisuus.

Niiden ihmisten määrä, jotka ilmaisevat tuntevansa brändin tai tuotteen ilman mitään vihjettä (brändin muistaminen).

Mittaa niiden ihmisten lukumäärää, jotka kysyttäessä ilmaisevat tuntevansa brändin tai tuotteen (brändin tunnistaminen).

Voit mitata sekä spontaania että autettua bränditietoisuutta samassa kyselytutkimuksessa käyttämällä niin suljettuja kuin avoimia kysymyksiä. Toimi seuraavasti.

Jos ihmiset tunnistavat brändisi nimen kilpailijoiden joukosta, se on varma merkki siitä, että markkinointi tavoittaa kuluttajat. Brändin vahvuutta voidaan kuitenkin mitata tarkemmin spontaanin bränditietoisuuden kautta.

Spontaani bränditietoisuus tarkoittaa, että ihmisten käsitys brändistäsi on sen verran huomattava, että se on päällimmäisenä kuluttajien mielessä. Spontaanin bränditietoisuuden mittaamisessa käytetään avoimia kysymyksiä, joissa et erityisesti mainitse brändisi nimeä. Tarkoituksesi on saada selville, muistavatko ihmiset sen omin avuin, eli spontaanisti. Ensin kannattaa kysyä spontaaniin bränditietoisuuteen liittyviä kysymyksiä, jotta tulokset olisivat tarkkoja.

Tässä on esimerkkikysymys:

Mitä pullovesimerkkejä tunnet? (Kirjoita vastauksesi alla olevaan ruutuun)

Tässä kysymyksessä kyselytutkimuksen vastaajille annetaan tekstiruutu, johon he voivat kirjoittaa avoimen vastauksensa. Jos he lisäävät brändisi vastaukseensa, tiedät, että brändisi tunnistetaan hyvin spontaanisti.

Autettua bränditietoisuutta koskevissa kysymyksissä mainitset brändisi nimen, jotta nähdään tunnistavatko vastaajat sen. Jatketaan vielä pullovesibrändin kanssa. Autettua bränditietoisuutta koskeva kysymys voisi olla tällainen:

Mistä seuraavista pullovesimerkeistä olet kuullut? (Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot)

  • Novelle
  • KevytOlo
  • BonAqua
  • (Lisää oman brändisi nimi)
  • San Pellegrino

Tässä autetussa bränditietoisuuskysymyksessä mittaat, tunnistetaanko brändisi tunnettujen pullovesimerkkien joukossa. Jos brändisi tunnistetaan, tiedät, että kampanjaasi on kiinnitetty huomiota tai tuotteesi on huomattu kauppojen hyllyillä.

Spontaanin ja autetun bränditietoisuuden mittaaminen on vain yksi tapa tutkia, miten vahva brändisi on ja miten hyvin mainontasi toimii. Sukella syvemmälle ja ota brändiresurssiemme avulla selville, miten vahva brändisi on kuluttajien mielessä: