Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kyselytutkimukset ovat tärkeä tutkimusväline, koska niillä voidaan kerätä oleellista dataa joustavasti ja luotettavasti. Lue lisää jo tänään.

Lisätietoja

Mitä kokeileva tutkimus on? Mikä sen tarkoitus on? Perehdy näihin kysymyksiin ja useisiin tapoihin käyttää sitä omissa tutkimuksissasi.

Lisätietoja

Montako vastaajaa tarvitaan, jotta kyselytutkimus on tilastollisesti merkittävä? Testaa otoskoon laskinta ja tutustu otoskoon laskentakaavaan.

Lisätietoja

บริษัทมักจะใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการทำความเข้าใจทัศนคติและรสนิยมของลูกค้า

Lisätietoja

Tahattomat tilastoharhat voivat johtaa epätäsmällisiin tuloksiin ja huonoihin analyyseihin. Näiden neljän tilastoharhatyypin välttäminen auttaa sinua suunnittelemaan tasapainotetun kyselytutkimuksen, valitsemaan oikeanlaiset kysymystyypit ja tulkitsemaan tuloksia tarkasti ja virheettä.

Lisätietoja

Kausaalinen tutkimus kuuluu todistusvoimaisen tutkimuksen luokkaan, koska se pyrkii paljastamaan kahden muuttujan välisen syy- ja seuraussuhteen. Kuvailevan tutkimuksen tavoin se yrittää todistaa jonkin yksilön tai organisaation esittämän idean, mutta eroaa sekä menetelmiensä että tarkoituksensa osalta.

Lisätietoja

Tutustu SurveyMonkeyn monipuoliseen kysymystyyppien valikoimaan. Luo ilmainen kyselytutkimus monivalintaisilla, luokittelevilla ja demografisia tietoja pyytävillä kysymyksillä.

Lisätietoja

SurveyMonkey delivers data insights to the world. Uncover the trends, ideas, and data stories that impact you, your job, and your organization. Read reports, studies, and more.

Lisätietoja

Kuvaileva tutkimus kerää määrällistä tietoa, jota on tietojen analysoinnin kautta mahdollista käyttää tilastollisiin päätelmiin kohdeyleisöstä. Se voi auttaa organisaatiota määrittelemään ja mittaamaan paremmin jonkin vastaajaryhmästä saatavan tiedon merkittävyyden.

Lisätietoja

Älä anna määrällisen datasi olla joutilaana! Tutustu, miten määrällinen tutkimus voi auttaa tehostamaan yrityksesi kyselytutkimuksia.

Lisätietoja