Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Laadi ja mukauta verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Kyselytutkimusmallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Resurssit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla.

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kyselytutkimukset ovat yleinen tutkimustapa. Ne ovat niin joustavia, että niillä voidaan kerätä dataa melkein mistä tahansa.

surveymonkey-hakukoneoptimointi-pääkuva


Kyselytutkimukset ovat uskomattoman monipuolinen tapa tehdä tutkimusta. Niiden avulla palaute voidaan muuttaa dataksi. Selvitä, mitä mieltä asiakkaasi ovat brändistäsi, mittaa työntekijöiden sitoutuneisuutta tai tutki markkinasegmenttejä. Se kaikki onnistuu kyselytutkimuksilla. Kyselytutkimukset ovat monipuolisia, arvokkaita ja markkinatutkimuksen kannalta elintärkeitä. 

Tutkimus on oleellista kerättäessä tietoja, jotka auttavat tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä. Käytettävissä on lukuisia tutkimustyyppejä, kuten kokeet, tapaustutkimukset, korrelaatiotutkimukset, haastattelut ja kyselytutkimukset. Yksikään tutkimustyyppi ei sovellu kaikkiin tilanteisiin.

Kyselytutkimuksessa vastaajia pyydetään antamaan palautetta vastaamalla kysymyksiin. Tutkimuksessa voi olla erityyppisiä kysymyksiä, kuten monivalinta‑ ja matriisikysymyksiä tai Likert-asteikkoja.

Kyselytutkimuksessa esittämiesi kysymysten tyyppi ja vastaajat valitaan kyselytutkimuksen tavoitteen ja sen mukaan, mitä haluat tietää. Kyselytutkimusta lähetettäessä kaikki valitun ryhmän jäsenet saavat samat kysymykset. 

Saatat esimerkiksi haluta selvittää työntekijöidesi työtyytyväisyyttä. Tai kenties haluat lähettää kohdemarkkinoillesi kyselytutkimuksen, jolla keräät palautetta tuoreesta mainoskampanjastasi. Voit myös esimerkiksi tarkentaa kyselytutkimuksella uutta asiakassegmenttiä, joka saattaisi ostaa tuotettasi.

Tutustu erilaisiin kyselytutkimusten käyttöesimerkkeihin.

Kyselytutkimukset voivat sisältää postitse toimitettuja, verkko‑ tai puhelinkyselyjä sekä henkilökohtaisia haastatteluja. Verkkokyselyt ovat suosittuja, koska niitä on helppo luoda ja niillä on helppo kerätä dataa. Lisäksi ne ovat edullisia ja joustavia. Voit saada verkkokyselyillä nopeasti paljon dataa, joten ne ovat luonnollinen ensimmäinen valinta monelle markkinatutkimuksen tekijälle. Katso, kuinka SurveyMonkeyn kyselytutkimukset toimivat.

Hyödynnä maailmanlaajuista paneeliamme, jossa on yli 175 miljoonaa vastaajaa yli 130 maasta. Sieltä löydät myös tarkkaan valikoidut kohdeyleisöt.

Markkinatutkimus

Verkkokyselyjä käytetään säännöllisesti markkinatutkimuksessa. Kyselytutkimusten tuottama data on hyödyllistä, kun halutaan perustaa uusi yritys, ylläpitää menestyvää liiketoimintaa, tehdä uusiin tuotteisiin tai toimintoihin liittyviä päätöksiä tai mitata markkinointikampanjan tehokkuutta. Kyselytutkimuksilla tehty markkinatutkimus kertoo välittömästi, mitä asiakkaat ajattelevat tuotteistasi ja palveluistasi. Ne tarjoavat muun muassa jäsennettyä dataa, jota on helppo käyttää päätöksenteon tukena, sekä tietoa vahvuuksistasi ja parannusta vaativista alueista.

Työntekijöiden tyytyväisyys

Kyselytutkimuksia käytetään yrityksissä työntekijöiden tyytyväisyyden mittaamiseen. Niillä voidaan mitata tyytyväisyyttä etuihin, palkkaan, työympäristöön, kasvumahdollisuuksiin ja muihin työntekijöiden työmoraaliin liittyviin tekijöihin. Kun työntekijöille taataan kyselytutkimuksen olevan anonyymi, he voivat vastata rehellisesti. Työntekijöiden tyytyväisyyskyselyistä saadun palautteen avulla voidaan parantaa työpaikan olosuhteita, muovata käytäntöjä ja määrittää vertailuarvo tuleville tyytyväisyyskyselyille.

Exit-haastattelut

Kun työntekijä on lähtemässä yrityksestä, voit selvittää lähdön syyn exit-haastattelulla. Voit tehdä kyselytutkimuksesta saatujen tietojen perusteella parannuksia, joiden tavoitteena on vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Asiakastyytyväisyys

Mikä saa asiakkaasi palaamaan? Selvitä se asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kun ymmärrät, mitä asiakkaasi haluavat ja tarvitsevat sinulta, voit laatia strategioita, joilla pidät heidät asiakkainasi. On helpompaa ja edullisempaa huolehtia ja pitää kiinni nykyisistä asiakkaista kuin hankkia uusia. Asiakastyytyväisyys vaikuttaa suoraan asiakaselinkaaren arvoon ja vaihtuvuuteen, joten sitä on tärkeää seurata.

Bränditietoisuus

Ovatko kohdemarkkinoidesi kuluttajat tietoisia brändistäsi? Selvitä asia bränditietoisuuden kyselytutkimuksella. Tämä kyselytutkimustyyppi antaa tietoa siitä, millaisina kuluttajat näkevät brändisi ja miten se vertautuu kilpailijoihisi. Keräämälläsi datalla voit parantaa brändisi tietoisuutta ja saada kilpailuetua. 

Samalla, kun arvioit brändiäsi, voit myös mitata

  • brändiuskollisuutta
  • brändi-identiteettiä
  • brändin imagoa
  • brändin tunnistamista
  • brändin muistamista
  • brändiluottamusta.

Tapahtumapalaute

Mielestäsi järjestämäsi tapahtuma oli erittäin onnistunut. Ovatko osallistujat samaa mieltä? Selvitä heidän mielipiteensä tapahtumapalautteen kyselytutkimuksella. Palautteen avulla voit kehittää seuraavaa tapahtumaasi.

Kyselytutkimuksen suurin hyöty on ensi käden data, jota voit kerätä, ylläpitää ja analysoida saavuttaaksesi tavoitteesi. Datasi on ainutkertaista ja alkuperäistä. Koska olet tehnyt kyselytutkimuksen itse, tiedät sen palvelevan tavoitteitasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Verkkokyselytutkimukset ovat yksi edullisimmista tutkimusmenetelmistä. Vaikka parantaisit vastausprosenttia kannustimilla, verkkokyselyt ovat silti edullisempia kuin tutkimuksen tilaaminen tutkimusyritykseltä.

Verkkokyselyt tavoittavat valtavan määrän ihmisiä, koska niitä voidaan lähettää niin monin tavoin. Voit esimerkiksi kerätä palautetta sähköpostitse, tekstiviesteillä, sosiaalisessa mediassa, QR-koodilla tai jopa verkkosivustollasi. Koska voit tavoittaa ihmisiä reaaliaikaisesti eri tavoin ja millä tahansa laitteella, käytettävissäsi on valtava vastaajien joukko. Siten saat tarkan otoksen, jota voit analysoida ja josta voit vetää johtopäätöksiä. Jos et siltikään tavoita tarpeeksi ihmisiä esimerkiksi sen takia, että kohdeyleisösi on tarkkaan valikoitu, SurveyMonkey Audience voi auttaa keräämään kyselytutkimusvastauksia kaikkialta maailmasta.

Kyselytutkimuksia voidaan tehdä verkossa, sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa, matkapuhelimella tai vaikkapa itsepalvelupäätteellä. Voit tarvittaessa sekoittaa ja yhdistellä erilaisia tutkimusmenetelmiä kohdeyleisösi mukaan. Jos vastaajat esimerkiksi asuvat maaseudulla, jossa ei välttämättä ole internetyhteyttä, sähköpostitse lähetettävien kyselytutkimusten lisäksi voi olla tarpeen järjestää kyselytutkimuksia ilman verkkoyhteyttä. Tällöin joudut yhdistämään saamasi datan yhdeksi tietojoukoksi.

Kyselytutkimuksen vastaajien on oltava rehellisiä, jotta saat tarkkaa dataa. Kun kyselytutkimus on anonyymi, saat rehellisiä, suoraviivaisia ja tarkkoja vastauksia. Ilmoita selkeästi, että kyselytutkimuksen vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. Siten vastaajat tietävät alusta asti, ettei heitä yhdistetä dataan.

Kyselytutkimukset antavat tutkijoille luotettavaa ja käyttökelpoista suoraa dataa liiketoimintapäätösten tueksi. Ne ovat tärkeitä, koska data tulee suoraan tavoitteissasi määrittämiltäsi ihmisiltä. Kyselytutkimukset tarjoavat myös tarkan ja järjestelmällisen tavan tarkastella ja analysoida dataasi. 

Tavoitteesi voi olla esimerkiksi selvittää, mitä asiakkaasi haluavat brändiltäsi. Siinä tapauksessa voit esittää kyselytutkimuksella kysymyksesi asiakkaillesi suoraan, kerätä vastaukset ja päättää datan perusteella, millaisilla ominaisuuksilla ja tuotteilla vastaat heidän tarpeisiinsa.

Hyvin suunniteltu kyselytutkimus tuottaa määrittämääsi tavoitteeseen liittyviä havaintoja – sekä positiivisia että negatiivisia. On tärkeää ilmoittaa, että kaikkia kyselytutkimuksen vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, jotta vastaajat uskaltavat ilmaista palautteensa, mielipiteensä ja kommenttinsa rehellisesti. Tämä on erityisen tärkeää, kun kysymykset ovat arkaluonteisia tai kun työnantaja pyytää työntekijöiltä palautetta.

Kyselytutkimuksesi voi tarjota vastaajille mahdollisuuden esittää kiitoksia tai kritiikkiä, joita voidaan käyttää myöhemmin keskustelun tai suunnittelun perustana.

Suunnittele saamasi palautteen perusteella esimerkiksi parannuksia tuotteisiin ja palveluihin sekä muutoksia työympäristöön ja liiketoimintapäätöksiin. Kun olet tehnyt parannuksia palautteen perusteella, lähetä toinen kyselytutkimus, jolla selvität, kuinka parannukset otettiin vastaan ja mitä muuta pitää vielä tehdä.

Erilaisia kyselytutkimustyyppejä

Voit käyttää tutkimuksessasi erityyppisiä kyselytutkimuksia, ja SurveyMonkey tarjoaa lukuisia oppaita ja malleja, jotka auttavat kyselytutkimuksen tekemisessä. Seuraavassa esittelemme joitakin kyselytutkimustyyppejä, jotka saattavat olla hyödyllisiä:

Kuluttajasegmentointi voi auttaa luomaan ostajapersoonia, kohdentamaan kampanjoita, mittaamaan tuotteen kysyntää ja lanseeraamaan menestyviä tuotteita. Aloita vaikka muokattavalla asiakkaiden demografisia tietoja koskevalla kyselytutkimusmallillamme.

Selvitä asiakkaidesi ostotottumukset ja ‑vaikuttimet Käyttö ja asenteet ‑ratkaisulla. Tämäntyyppinen kyselytutkimus auttaa löytämään uusia mahdollisuuksia, kertoo, kuinka ihmiset käyttävät tuotteitasi, ja avaa uusia markkinoita tuotteillesi.

Ovatko työntekijäsi sitoutuneita? Jos ovat, se tekee yrityksestäsi tuottavamman ja henkilöstösi vaihtuvuus ja turvallisuusongelmat vähenevät. Mittaamalla työntekijöiden sitoutumista voit parantaa työpaikkaasi ja brändiäsi.

Brändin seurannan kyselytutkimusmallillamme voit kätevästi mitata ja seurata brändin tilaa ajan mittaan. Tutustu kilpailijoihin, lisää bränditietoisuutta ja hallitse brändisi mainetta tekemällä brändiisi liittyviä kyselytutkimuksia.

Harkitsetko uuden tuotteen lanseeraamista? Tuotekonseptianalyysikysely voi vahvistaa ideasi toimivuuden tai palauttaa sen suunnitteluvaiheeseen alle tunnissa. 

Markkinatutkimusratkaisumme tarjoavat useita tapoja integroida kyselytutkimuksia tutkimukseesi, jotta saat mahdollisimman autenttisia, tarkkoja ja käyttökelpoisia tuloksia.

Tapaustutkimukset

Mietitkö vielä, saisitko kyselytutkimuksella kerättyä tärkeitä tietoja? Katso, miten oleellisesti kyselytutkimukset ovat vaikuttaneet kenkävalmistaja Allbirdsin brändin kasvuun. Tai kuinka kasviperäisiä proteiinituotteita valmistava yritys JUST hyödyntää kyselytutkimuksia tehdäkseen parempia liiketoimintapäätöksiä. 

Verkkokyselyt ovat helppo ja tehokas tapa tehdä tutkimusta. Kun päätöksesi perustuvat kyselytutkimustuloksista tehtyyn tutkimukseen, pääset lähemmäs tavoitteitasi. Muokattavilla malleillamme aloittaminen on helppoa.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit

Ilmaiset asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallimme auttavat säästämään aikaa ja hyödyntämään loistavat ideat. Pyydä tarvitsemasi palaute jo tänään.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Katso, kuinka Box antaa ohjat tiiminsä käsiin asiakasdatan avulla

Katso, kuinka Box selvittää SurveyMonkeyn avulla 360 asteen näkymän asiakaspolusta ja kerää palautetta yhdessä paikassa.

Vahvista brändiäsi asiakkaiden menestystarinoilla ja asiakaskokemuksilla

Kerää tarinoita ja kokemuksia suoraan asiakkailta ja muotoile niistä esimerkkitapauksia, kokemuksia ja arvosteluja myynnin ja markkinoinnin tueksi.