Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

5 tärkeintä mittaria brändiuskollisuuden mittaamiseen

Kuinka menestyksekkäät brändit mittaavat ja seuraavat uskollisuutta kyselytutkimusten avulla

Brändiuskollisuus: Tämä on merkittävin brändisi menestykseen vaikuttava tekijä.

Jos yritykselläsi ei ole uskollista asiakaspohjaa, joka ostaa sinulta tuotteita kerta toisensa jälkeen, sinun on kilpailtava muiden brändien kanssa hinnan ja kätevyyden kaltaisilla ominaisuuksilla.

Jos kuluttajat valitsevat brändisi sen perusteella, miten kätevää yrityksestäsi on ostaa – tai kuinka halvalla myyt tuotteitasi – yrityksestäsi on tullut kulutushyödyke. Kun niin käy, joudut jatkuvasti leikkaamaan hintoja ja keskittymään seuraavaan myyntitempaukseen, mistä huolimatta asiakkaasi saattavat silti vaihtaa brändeihin, joilta saavat paremman tarjouksen.

Jotta brändistäsi ei tulisi kulutushyödykettä, brändiuskollisuutta on rakennettava ja vaalittava. Kaikkien markkinointi- tai bränditiimin jäsenten, on tärkeää ymmärtää, mistä brändiuskollisuus syntyy (tai mikä vähentää sitä). Siten he voivat tehdä fiksumpia brändistrategiaa koskevia päätöksiä.

Brändiuskollisuus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa yrityksesi brändipääomaan. Brändipääoma tarkoittaa brändisi tehokkuutta, ja sitä mitataan kuluttajien positiivisena tai negatiivisena tietämyksenä, käsityksinä ja kokemuksina brändistäsi.

Brändiuskollisuuden määritelmä: Jos asiakkaillasi on mahdollisuus ja hyvä syy valita toinen brändi, mutta he silti valitsevat brändisi, kyse on brändiuskollisuudesta.

Vaikka brändipääomaan vaikuttavat myös muut tekijät, kuten bränditietoisuus ja brändiattribuutit, brändiuskollisuus on valtavan tärkeää. Se kertoo, kuinka todennäköisesti kuluttajat asioivat yrityksesi kanssa jatkossakin.

Paras keino mitata brändiuskollisuutta on tehdä kyselytutkimus. Keräämällä palautetta kohdemarkkinoidesi kuluttajilta (erityisesti ihmisiltä, jotka ovat aiemmin ostaneet brändisi tuotteita) pystyt arvioimaan, kuinka hyvin brändisi pystyy sitouttamaan ja säilyttämään asiakkaita.

Kyselytutkimukset voivat olla hyödyllinen työkalu arvioitaessa viittä uskollisuuteen vaikuttavaa tekijää: asiakasuskollisuutta, luottamusta, arvostusta, luotettavuutta ja tunnettuutta.

Brändisi näiden puolten mittaaminen voi auttaa tunnistamaan alueita, joilla on kilpailua, arvioimaan asiakaskunnan pysyvyyttä eri markkinoilla ja ymmärtämään tiettyjen tuoteryhmien heikkouksia ja vahvuuksia. Lue alta brändiuskollisuutta koskevan kyselytutkimuksen mallikysymyksiä ja esimerkkejä tai aloita kyselytutkimus NPS:ää ja brändiuskollisuutta koskevalla mallikyselyllä.

Yleistä asiakastyytyväisyyttä koskevat kysymykset auttavat ymmärtämään, kuinka hyvin tuotteesi tai palvelusi vastaavat asiakkaidesi odotuksia.

Esimerkkikysymyksiä:

 1. Kuinka kätevää yrityksemme käyttäminen on?
 2. Onko tuotteidemme laatu parempaa, huonompaa vai yhtä hyvää kuin kilpailijoillamme?
 3. Kuinka hyvin asiakaspalvelumme työntekijät vastaavat kysymyksiisi?
 4. Kuinka todennäköisesti suosittelisit meitä muille?

Uskollisuus rakentuu asiakkaiden toistuville ostoille ja sitoutumiselle yrityksesi brändiin. Sinun on selvitettävä, mikä motivoi heitä tällaiseen sitoutumiseen.

Kaikkien brändien on ansaittava asiakkaidensa luottamus ja säilytettävä se, jotta uskollisuus voidaan varmistaa. Luottamus on kuitenkin erityisen tärkeää brändeille, jotka liittyvät arkaluonteisien henkilökohtaisien tietojen käsittelyyn. Tällaisia ovat esimerkiksi pankit, verkkokaupat ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat.

Jos yrityksesi käsittelee arkaluonteisia tietoja, selvitä, kuinka paljon asiakkaasi luottavat brändiisi.. Esimerkkikysymyksiä:

 1. Luotatko brändiimme?
 2. Kuinka saimme luottamuksesi?
 3. Kuinka pystymme säilyttämään luottamuksesi?

Hyödynnä luottamusta koskevia vastauksia tiedottaessasi yrityksenne tuotteista. Kohdenna brändiviestintä näiden vastauksien mukaisesti.

Brändin arvostus tai "goodwill" tarkoittaa asiakkaiden kunnioitusta ja kiintymystä tiettyä brändiä kohtaan. Sitä ei tule sekoittaa bränditietoisuuteen tai brändin tunnettuuteen, jotka puolestaan liittyvät siihen, miten helposti tunnistettavissa brändi on. Vaikka brändi saattaa olla hyvin tunnettu (hyvä asia), sitä ei välttämättä arvioida arvoasteikolla kovin korkealle (huono asia). Brändin arvostus tarkoittaa myötämielisyyttä kyseistä brändiä kohtaan.

Bränditietoisuus pystytään erottamaan brändin arvostuksesta kysymällä useita kysymyksiä:

 1. Oletko kuullut brändistämme aiemmin? (tuttuus)
 2. Kuinka hyvin tunnet brändimme? (tuttuus)
 3. Kuinka positiivinen mielikuva sinulla on brändissämme? (arvostus)
 4. Käytätkö brändiämme mieluummin kilpailijamme sijaan (arvostus)

Asiakkaan kokemus brändin laadusta tarkoittaa heidän omaa mielipidettään tietyn tuotteen, palvelun tai brändin kyvystä täyttää hänen odotuksensa:

 1. Kuinka luotettavana pidät brändiämme?
 2. Minkä arvosanan antaisit tuotteemme laadulle?

Kokemus brändin arvosta liittyy läheisesti edelliseen asiakokonaisuuteen. Se tarkoittaa asiakkaan mielipidettä siitä, antaako tuote, palvelu tai brändi arvoa hänelle itselleen.

Asiakas voi esimerkiksi kokea Tesla Motorsin brändinä, joka tuottaa innovatiivisia ja houkuttelevia sähköajoneuvoja, jotka hämmästyttävät ja ilahduttavat. Sama asiakas voi arvioida Tesla Motorsin laatuvaikutelman melko hyväksi. Sama henkilö voi edellä mainituista asioista huolimatta pitää tuotteen hintaa hieman liian korkeana, jolloin tuotteen arvo hänelle itselleen on vähäinen.

Tässä muutamia esimerkkejä brändiuskollisuuskyselyn kysymyksistä, joilla voidaan mitata koettua arvoa:

 1. Kuinka arvokas [brändi tai tuote] on sinulle?
 2. Kuinka todennäköisesti vaihtaisit toiseen brändiin, mikäli vaihtoehtoinen brändi olisi myytävänä kätevämmässä paikassa?
 3. kuinka todennäköisesti vaihtaisit toiseen brändiin, mikäli vaihtoehtoinen brändi olisi edullisempi?

On tärkeää selvittää, mitä uskolliset asiakkaat ajattelevat brändistäsi, mutta yhtä tärkeää on selvittää, mitkä asiat tekevät asiakkaista uskollisia Lue lisää yrityksesi brändin hallinnasta ja vahvistamisesta brändäystä käsittelevältä sivultamme. Voit myös käyttää asiantuntijoiden laatimia ja vahvistamia brändikyselymallejamme.

Brändimarkkinoinnin johtaja

Brändimarkkinoinnin johtajat käyttävät näitä työkaluja kohdeyleisön ymmärtämiseen, brändin kasvattamiseen ja sijoitetun pääoman tuoton todistamiseen.

Tutustu SurveyMonkeyn kuluttajatuote- ja ‑palveluratkaisuihin

Kuluttajatuotteiden ja ‑palveluiden toimialalla, kuten matkailussa ja majoituksessa, muokataan tulevaisuutta SurveyMonkeyn avulla.

Tutustu SurveyMonkeyn vähittäismyyjille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten SurveyMonkey auttaa vähittäismyyntiyrityksiä selvittämään muuttuvia markkinatrendejä, kehittämään ilahduttavia tuotteita ja rakentamaan suosittuja brändejä.

Tutustu SurveyMonkeyn palveluyrityksille suunnattuihin ratkaisuihin

Katso, miten palveluorganisaatiot hankkivat asiakas‑ ja markkinatietoja SurveyMonkeylla.