Henkilöstökyselylomakkeet

Hanki henkilöstökyselytutkimuksilla työntekijöiden palautetta parempien päätösten tueksi.

‌‌HR-lomakkeiden kuvake

Kun työntekijöille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille annetaan mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, saat palkkausta, johtamista ja sitouttamista koskevien päätöksien tekemistä helpottavaa palautetta. Kun kysyt yrityksen työntekijöiltä heidän eduistaan, johtamisesta, työtiloista ja työtyytyväisyydestä, saat näkemyksiä tiimien työmoraalista, johtamisen tehokkuudesta ja rekrytointimenetelmistä. Käytä jotakin useista henkilöstökyselytutkimusmalleistamme tai ole luova ja muokkaa kysely juuri omien tarpeidesi mukaiseksi. Verkkopohjaiset kyselytutkimukset ovat loistava keino hankkia perusteellista, rehellistä ja kohdennettua tietoa, jonka avulla voidaan parantaa työpaikan ilmapiiriä ja tuottavuutta.

Henkilöstökyselytutkimusten käyttäminen

 • Suoriutumisen arvioiminen. Meillä on useita henkilöstökyselylomakkeita, joiden avulla voit kerätä tietoa tiimien, johdon, osastojen ja työntekijöiden suoriutumisesta. Kysy esimerkiksi “Miten hyvin tiimisi palvelee asiakkaita?” ja “Miten hyvin osastosi työntekijät kommunikoivat keskenään?”. Näin saat paremman käsityksen yksilöiden ja tiimin dynamiikasta ja siitä, miten tämä vaikuttaa suoriutumiseen eri tilanteissa.
 • Työntekijätyytyväisyyden arvioiminen. Joskus on hyvä kysyä työntekijöiltä, mitä he ajattelevat työstään ja organisaatiosta kokonaisuudessaan. Muutokset menettelytavoissa, johdossa tai eduissa voivat vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen ja tuottavuuteen sekä työvoiman suureen vaihtuvuuteen. Kysymyksillä, kuten “Kuinka usein tavallisesti tunnet itsesi stressaantuneeksi töissä viikon aikana?” ja “Pidätkö työnantajastasi, onko tunteesi neutraali vai etkö pidä työnantajastasi?”, voidaan selvittää työpaikan yleistä moraalia.
 • Johdon tehokkuus. Hyvä johtaja saa työntekijöiden parhaat puolet esiin. Ovatko johtajat tukevia ja motivoivia vai olisiko heidän toiminnassaan parannettavaa? Kerää työntekijöiden mielipiteitä johtajista ja selvitä, mitkä asiat sujuvat hyvin ja mitkä taas kaipaavat parannusta. Johdon suoriutumista arvioivissa kyselytutkimuksissa voidaan kysyä esimerkiksi “Kuinka tehokasta esimiehesi antama koulutus on?” ja “Kuinka realistisia johdon odotukset ovat?”.
 • Työn ja vapaa-ajan tasapaino. Kun työntekijät kokevat työn ja vapaa-ajan olevan hyvässä tasapainossa, he ovat motivoituneita ja tuotteliaita. Työmatkoilla, työterveyshuollolla ja työntekijöiden osaamisen hyödyntämisellä on merkitystä. Voit kysyä esimerkiksi “Kuinka paljon rahaa sinulta kuluu keskimäärin viikossa auton polttoaineeseen työ- tai koulumatkoilla?” ja “Onko työpaikan työterveyshuolto parempi, huonompi vai suunnilleen sama kuin muissa työpaikoissa?”. Näin saat tietoa hyvään työympäristöön vaikuttavista asioista.

Henkilöstökyselylomakkeiden esimerkkejä (Jotkin alla mainituista lomakkeista ovat tällä hetkellä saatavilla vain englanniksi.)

 • 360 Degree -työntekijäarviointilomake
  Monipuolinen yleinen työntekijäkyselytutkimus, jossa vastaajat voivat määrittää, haluavatko he arvioida esimiehen, kollegan tai alaisen suoriutumista.
 • Irtisanoutuvan työntekijän lomake
  Tässä 21 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa irtisanoutuvalta työntekijältä kysytään hänen lähtönsä syistä sekä kokemuksista johdon, työympäristön ja tiimin jäsenten suhteen.
 • Työntekijän suoriutumista arvioiva kyselylomake
  Johtajat voivat tämän 10 kysymystä sisältävän kyselytutkimuksen avulla arvioida tiiminsä jäsenten suoriutumista. Kyselyssä kysellään esimerkiksi työntekijöiden asenteesta, osaamisesta ja työmoraalista.
 • Työtyytyväisyyslomake
  Työntekijät voivat arvioida työtyytyväisyyttään tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa. Kysymykset koskevat esimerkiksi työn stressaavuutta, palkkaa ja johtamista.
 • Työmatkalomake
  Tässä lyhyessä viisi kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään, miten työntekijät kulkevat työmatkat ja miten kauan siihen kuluu aikaa. Nämä tiedot ovat tärkeitä, jos olet suunnittelemassa esimerkiksi yhteiskuljetusta.
 • Johdon suoriutumista arvioiva lomake
  Koko johto voidaan arvioida tämän työntekijöille suunnatun 14 kysymystä sisältävän kyselytutkimuksen avulla. Kysymyksissä keskitytään esimerkiksi johtajien lähestyttävyyteen, resurssien käyttöön, taitoihin ja osaamiseen sekä varojen hallintaan.
 • Osaston suoriutumista arvioiva lomake
  Työntekijöitä pyydetään arvioimaan tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa osastoaan esimerkiksi ammattimaisuuden, ristiriitojen hallinnan ja viestinnän osalta.
 • Tiimin suoriutumista arvioiva lomake
  Tässä 14 kysymystä sisältävässä työntekijöille suunnatussa kyselytutkimuksessa tutkitaan tiimin dynamiikkaa ja tehokkuutta. Kysymyksissä käsitellään esimerkiksi yhteistyötä, joustavuutta, ammattimaisuutta ja luotettavuutta.
 • Rekrytointityytyväisyyden kyselylomake
  Kysy äskettäin rekrytoiduilta ja haastatelluilta henkilöitä heidän kokemuksistaan rekrytoijien kanssa. Tässä 10 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään esimerkiksi rekrytoijien vastausajoista, ammattimaisuudesta ja ystävällisyydestä.
 • Työntekijän rekrytoinnin verkkolomake
  Tässä lyhyessä kolme kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään, miten yritys käyttää verkkopalveluja ja työpaikkasivustoja uusien kykyjen palkkaamiseen.
 • Yrityksen sosiaalisen median lomake
  Tässä lyhyessä kolme kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa kysytään yrityksen käyttämistä sosiaalisen median verkostoista.

Kolme vinkkiä onnistuneisiin henkilöstökyselyihin

 1. Nimettömyys on tärkeää. Jotta saat eniten näkemyksiä, sinun on vakuutettava vastaajille, että heidän palautteensa on turvassa. Varmista, että vastaajat tietävät vastaustensa olevan täysin nimettömiä.
 2. Seuranta. Jos työntekijät huomaavat, että heidän mielipiteillään on vaikutusta, he antavat todennäköisemmin arvokasta palautetta myös jatkossa. Pidä työntekijäkyselyiden tuloksista esitys ja osoita, mitä tietoja on kerätty ja mitä toimia tulosten pohjalta tehdään.
 3. Käytä selkeää kieltä. Älä käytä hankalaa tai liian teknistä kieltä. Pidä työntekijäkyselyiden kieli helppona ja yksinkertaisena.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos olet kiinnostunut henkilöstökyselylomakkeesta, mutta haluat vielä lisätietoja, ota meihin yhteyttä.

Lisää kyselylomakkeita ja kyselytutkimusten kysymyksiä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.