Henkilöstökyselyt

Kerää henkilöstön kyselytutkimusmalleilla palautetta työntekijöiltä parempien päätösten tueksi.

Työskentele fiksummin tiimitilauksella
Laadi parempia työntekijöiden kyselytutkimuksia yhdessä tiimisi kanssa. Saat myös säästöä henkilökohtaisiin tilauksiin verrattuna.
Lisää tietoa

Kun työntekijöille ja henkilöstöhallinnon asiantuntijoille annetaan mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, saamasi palaute helpottaa palkkausta, johtamista ja työntekijöiden vaihtuvuuden hallintaa koskevien päätöksien tekemistä. Kun kysyt yrityksen työntekijöiltä työsuhde-eduista, johtamisesta, työtiloista ja työtyytyväisyydestä, saat näkemyksiä tiimien työmoraalista, yrityksen johdon tehokkuudesta ja rekrytointimenetelmistä. Käytä valmiita henkilöstöä koskevia kyselytutkimusmallejamme tai ole luova ja muokkaa niitä omien tarpeidesi mukaisiksi. Verkkopohjaiset kyselytutkimukset ovat loistava keino hankkia perusteellista, rehellistä ja kohdennettua tietoa, jonka avulla voidaan parantaa työpaikan ilmapiiriä ja tuottavuutta.

  • Suoriutumisarviot. Useat henkilöstöä koskevat kyselytutkimusmallimme auttavat keräämään tietoa tiimien suorituksista, yrityksen johdosta, osastoista ja työntekijöistä. Kun kysyt esimerkiksi ”Miten hyvin tiimisi työskentelee asiakkaiden kanssa?” ja ”Miten hyvin osastosi työntekijät kommunikoivat toistensa kanssa?”, ymmärrät paremmin yksilöiden ja tiimien välistä dynamiikkaa ja miten se vaikuttaa suorituskykyyn erilaisissa tilanteissa.
  • Yleinen työtyytyväisyys. Joskus työntekijöiltä on kysyttävä, mitä he pitävät työstään ja organisaatiosta yleisesti. Muutokset käytännöissä, johtajissa tai eduissa voivat merkitä eroa tyytyväisten ja tuottavien työntekijöiden ja suuren vaihtuvuuden välillä. ”Kuinka usein viikon aikana tunnet itsesi stressaantuneeksi?” ja ”Pidätkö työnantajastasi, onko tunteesi neutraali vai etkö pidä työnantajastasi?” ovat esimerkkejä kysymyksistä, jollaisilla voidaan selvittää työpaikan yleistä henkistä hyvinvointia.
  • Johtajien tehokkuus. Hyvät johtajat tietävät, miten tiimit saa loistamaan. Tarjoavatko johtajat tukea? Ovatko he motivoivia? Voisivatko he parantaa toimiaan? Pyydä tiimiäsi kertomaan mielipiteensä yrityksen johdosta ja tiedät, missä toimit hyvin ja missä on parantamisen varaa. Kysy esimerkiksi: ”Miten hyödyllistä esimiehesi antama koulutus on?” tai ”Miten realistisia johtajien odotukset ovat?”
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino. Kun työntekijät kokevat työn ja vapaa-ajan olevan hyvässä tasapainossa, he ovat motivoituneita ja tuotteliaita. Työmatkoilla, työterveyshuollolla ja työntekijöiden osaamisen hyödyntämisellä on merkitystä. Voit kysyä esimerkiksi seuraavaa: ”Kuinka paljon rahaa sinulta kuluu keskimäärin viikossa auton polttoaineeseen työ- tai koulumatkoilla?” ja ”Onko työpaikan työterveyshuolto parempi, huonompi vai suunnilleen sama kuin muissa työpaikoissa?” Näin saat tietoa, mitkä asiat tekevät työympäristöstä hyvän.

Monipuolinen ja yleinen työntekijöiden kyselytutkimus, jossa vastaajat voivat määrittää, haluavatko he arvioida esimiehen, kollegan tai alaisen suoriutumista.

Tämä seitsemän kysymyksen kyselytutkimus keskittyy organisaation tarjoamiin etuihin. Aiheina ovat esimerkiksi työympäristö, ateriointi ja yleinen etujärjestelmä.

Tässä 21 kysymyksen kyselytutkimuksessa irtisanoutuvalta työntekijältä kysytään hänen lähtönsä syitä sekä kokemuksia yrityksen johdosta, työympäristöstä ja tiimin jäsenistä.

Tämän 10 kysymyksen kyselytutkimuksen avulla johtajat voivat arvioida tiiminsä jäsenten suoriutumista. Aiheina ovat esimerkiksi työntekijöiden asenne, osaaminen ja työmoraali.

Työntekijät voivat arvioida työtyytyväisyyttään tässä 14 kysymyksen kyselytutkimuksessa. Kysymykset koskevat esimerkiksi työn stressaavuutta, palkkaa ja johtamista.

Tässä lyhyessä viiden kysymyksen kyselytutkimuksessa selvitetään, miten työntekijät kulkevat työmatkat ja miten kauan siihen kuluu aikaa. Nämä tiedot ovat tärkeitä, jos olet suunnittelemassa esimerkiksi yhteiskuljetusta.

Yrityksen koko johto voidaan arvioida tämän työntekijöille suunnatun 14 kysymyksen kyselytutkimuksen avulla. Kysymyksissä keskitytään esimerkiksi johtajien lähestyttävyyteen, resurssien käyttöön, taitoihin ja osaamiseen sekä varojen hallintaan.

Tässä 14 kysymyksen kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan osastonsa esimerkiksi ammattimaisuuden, ristiriitojen hallinnan ja viestinnän osalta.

Tässä 17 kysymyksen kyselytutkimuksessa työntekijät arvioivat yksittäisiä esimiehiä keskittyen esimerkiksi tavoitettavuuteen, rakentavaan palautteeseen, koulutukseen ja päätöksentekotaitoon.

Tässä 14 kysymyksen työntekijöille suunnatussa kyselytutkimuksessa tutkitaan tiimin dynamiikkaa ja tehokkuutta. Esitetyt kysymykset koskevat esimerkiksi yhteistyötä, joustavuutta, ammattimaisuutta ja luotettavuutta.

Kysy äskettäin rekrytoiduilta ja haastatelluilta henkilöitä heidän kokemuksistaan rekrytoijien kanssa. Tässä 10 kysymyksen kyselytutkimuksessa kysytään esimerkiksi rekrytoijien vastausaktiivisuudesta, ammattimaisuudesta ja ystävällisyydestä.

Tässä lyhyessä kolmen kysymyksen kyselytutkimuksessa selvitetään, miten yritys käyttää verkkopalveluja ja työpaikkasivustoja uusien kykyjen palkkaamiseen.

Tässä lyhyessä kolmen kysymyksen kyselytutkimuksessa kysytään yrityksen käyttämistä sosiaalisen median verkostoista.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.