Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Yllättynyt mies SurveyMonkeyn Asiakkaan ääni ‑tilastoja esittelevän kuvakaappauksen vieressä


Hyvä asiakaskokemus (CX) on tärkein tavoitteesi. Noin 91 % asiakkaista suosittelee yritystäsi muille hyvän kokemuksen jälkeen. Sen lisäksi, että tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystäsi, he myös todennäköisesti ostavat tuotteitasi toistekin ja parantavat tulostasi.

Asiakaskokemuksen hallinta, josta käytetään myös lyhennettä CXM, vaikuttaa suoraan asiakkaiden mielipiteisiin brändistäsi. Asiakaskokemuksen hallinta auttaa hiomaan tarjontaasi ja tunnistamaan asiakkaiden asiakaspolulla kohtaamat ongelmat.

Monet yritykset tarvitsevat kuitenkin apua asiakaskokemuksen hallinnan käyttöönotossa. Joillakin rajoitteena on budjetti, toiset eivät saa tarvittavaa tukea johdolta. 

Katsotaanpa, miten voimme saada enemmän irti asiakaskokemuksen hallinnasta ja miten se voi parantaa yleistä asiakaskokemusta.

Asiakaskokemuksen hallinta on järjestelmä, jolla yritykset seuraavat ja valvovat vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja reagoivat siihen. Asiakaskokemuksen hallinnan avulla yritys voi seurata asiakkaiden toimintaa asiakaspolun kussakin kontaktipisteessä.

Asiakaskokemuksen hallinta kattaa koko asiakaspolun alkaen siitä, kun asiakas näkee yrityksesi arvostelun, aina siihen saakka, kun hän lähettää viestin asiakaspalvelutiimille ostettuaan jotakin. Nykyään hyvä vuorovaikutus asiakkaan kanssa on yrityksille kaikki kaikessa. Hiotulla asiakaskokemuksen hallintaohjelmalla varmistat, että jokainen kontaktipiste tukee, auttaa ja hyödyttää asiakasta.

Hyvät asiakaskokemukset ovat elintärkeitä yrityksesi menestymisen kannalta. Kun asiakkaasi ovat tyytyväisiä, he ovat uskollisia brändillesi. Sen ansiosta asiakkaiden vaihtuvuus vähenee ja voittosi kasvavat. 

Asiakaskokemuksen hallintaohjelmat auttavat tarjoamaan aina hyvän asiakaskokemuksen. 

Asiakaskokemuksen hallintaohjelmisto on yleisnimitys kaikille työkaluille, järjestelmille ja teknologioille, joilla voidaan seurata asiakaskokemusta.

Johtavat asiakaskokemuksen hallintaohjelmistot sekä keräävät dataa että analysoivat sitä. Analyysitietojen perusteella voit parantaa kontaktipisteitäsi ja sujuvoittaa asiakaskokemusta. Joidenkin asiakaskokemuksen hallinta-alustojen käytettävyyttä voidaan myös parantaa integroimalla ne muihin markkinointityökaluihin, kuten asiakkuudenhallinta-alustoihin (CRM).

Asiakkuudenhallinta-alustan avulla yritykset voivat olla yhteydessä asiakkaisiin ja muodostaa heihin suhteen. Se sisältää asiakkaiden yhteystiedot sekä tietoja asiakkaan historiasta ja toiminnasta yrityksen kanssa. Asiakkuudenhallinta-alustat sujuvoittavat viestintää asiakkaan kanssa ja auttavat siten luomaan hyvän asiakaskokemuksen.

Asiakaskokemuksen hallinta-alustat taas auttavat keräämään asiakkailta tietoja, joita asiakaskokemuksen hallinta kaikissa kontaktipisteissä edellyttää.

Sekä asiakkuuden‑ että asiakaskokemuksen hallintasovellukset ovat asiakaskeskeisiä eli asettavat kohdeyleisösi keskiöön. Niiden välillä on lukuisia yhtäläisyyksiä:

 • Datan käyttö: sekä asiakaskokemuksen että asiakkuudenhallintajärjestelmät tukevat liiketoimintapäätösten tekemistä datan ja analytiikkatietojen avulla. Molemmat ohjelmistotyypit auttavat keräämään, käsittelemään ja analysoimaan asiakasdataa ja tekemään käyttökelpoisia havaintoja.
 • Yrityksen tavoitteiden mukaisuus: Sekä asiakaskokemuksen että asiakkuudenhallintasovellusten tavoitteet ovat yhdenmukaisia yrityksen laajempien tavoitteiden kanssa. Molemmat esimerkiksi auttavat parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja parantamaan asiakaskokemusta.
 • Keskitetyt tietovarastot: molemmat työkalut tarjoavat keskitetyn tilan, jossa yritykset voivat säilyttää asiakastietoja ja analysoida dataa.

Asiakkuudenhallinta-alusta ja asiakaskokemuksen hallinta-alustat ovat samankaltaisia, mutta niillä on organisaatiossa eri tehtävät. Muutamia asiakkuudenhallinta-alustojen ja asiakaskokemuksen hallinta-alustojen eroja:

 • Painopiste: Asiakkuudenhallinta-alustojen tavoite on vahvistaa asiakassuhteita. Asiakaskokemuksen hallinta-alustat taas pyrkivät parantamaan asiakaspolun karttaa ja parantamaan siten asiakaskokemusta.
 • Sovellusta käyttävä osasto: Kaikki tiimit voivat käyttää asiakkuudenhallinta-alustoja ja asiakaskokemuksen hallinta-alustoja, mutta tietyt osastot käyttävät niitä useimmiten. Myyntitiimit esimerkiksi pyrkivät sujuvoittamaan myyntiprosessia asiakkuudenhallinta-alustoilla. Markkinointitiimit taas käyttävät asiakaskokemuksen hallinta-alustoja parantaakseen asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti.

Kun yritykset ymmärtävät asiakkuuden‑ ja asiakaskokemuksen hallinnan erot, ne saavat enemmän irti käyttämistään alustoista.

Investointi asiakaskokemuksen kehittämiseen ja hallintaan tuo liiketoiminnallesi sekä sisäisiä että ulkoisia hyötyjä. Ulkoiset hyödyt liittyvät suosituksiin, jotka lisäävät asiakasuskollisuutta (ja liikevoittoa). 

Kun asiakaskokemusstrategiasi ulottuu organisaatiosi jokaiseen osastoon ja tiimiin, asiakaskokemuksen hallinta-alustan käyttäminen auttaa pitämään koko yrityksen liiketoimintatavoitteet yhtenäisinä ja antaa organisaatiollesi standardoidut mittarit edistymisen seuraamiseen.

Asiakaskokemuksen hallinta-alustan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan saavuttaa seuraavia hyötyjä:

Investointi asiakaskokemukseen hyödyttää liiketoimintaasi kaikilla osa-alueilla.

Asiakaskokemuksen hallinta voi auttaa parantamaan kaikkia asiakaspolun kontaktipisteitä. Tutustutaan seuraavaksi asiakaskokemuksen hallintastrategian eri osien etuihin ja siihen, kuinka ne parantavat asiakaskokemusta.

Data on ratkaiseva tekijä liiketoimintaa muutettaessa. Asiakaskokemuksen hallinta-alustojen avulla voidaan kerätä, käsitellä ja analysoida asiakasdataa sekä tehdä siitä havaintoja yhdessä paikassa.

 • Etu: asiakaskokemuksen hallinta-alustat auttavat keräämään asiakasdataa ja järjestämään sen mielekkäällä tavalla.
 • Parannus: Yritykset voivat löytää tapoja parantaa asiakaskokemusta keräämällä ja hyödyntämällä asiakasdataa. Asiakaspalautteesta saadun datan perusteella tehdyt päätökset voivat auttaa optimoimaan koko asiakaspolun.

SurveyMonkeyn tutkimusten mukaan 72 % kuluttajista sanoo, että personointi on tärkeää. Asiakaskokemuksen hallintastrategian ansiosta voimme tarjota entistä kattavampaa personointia asiakkaiden kanssa toimittaessa. 

 • Etu: asiakaskokemuksen hallinta-alustaa käyttämällä yritykset voivat personoida tarjouksia ja suosituksia.
 • Parannus: personointi voi lisätä asiakasuskollisuutta ja tehdä käyttäjäkokemuksesta entistä kiinnostavamman.

Kaikki asiakkaat ovat erilaisia. Siitä huolimatta kaikkien asiakkaiden asiakaspolut ovat samankaltaisia. Asiakaskokemuksen hallinta-alustat mittaavat kokemuksia koko asiakaspolulta ja auttavat parantamaan niitä.

 • Etu: Kun asiakaspolkua muokataan asiakaskokemuksen hallinta-alustojen tuottamien näkemysten perusteella, voidaan asiakkaille luoda entistä kiinnostavampia myyntisuppiloita.
 • Parannus: Asiakaspolkua voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti asiakaskokemuksen hallintaohjelmistolla, mikä tekee yrityksesi kanssa asioimisesta entistä miellyttävämpää. 

Hyvä brändikokemus on yhdenmukainen kaikissa asiakkaiden kontaktipisteissä. Asiakaskokemuksen hallintaohjelmistot seuraavat ja muokkaavat kaikkia kontaktipisteitä aktiivisesti, jotta brändisi pysyy yhdenmukaisena.

 • Etu: Asiakaskokemuksen hallintaohjelmisto antaa yrityksille kattavan yleiskuvan asiakkaiden kontaktipisteistä ja auttaa tunnistamaan ja korjaamaan poikkeavuuksia.
 • Parannus: Sujuva ja johdonmukainen asiakaskokemus lisää tyytyväisyyttä ja vähentää turhautumista.

Jotta asiakkaat pysyisivät tyytyväisinä, heidän tarpeitaan on osattava ennakoida. Asiakaskokemuksen hallintastrategia ennustaa asiakkaiden tulevia toiveita entistä tehokkaammin tietoon perustuvien havaintojen perusteella.

 • Etu: Asiakaskokemuksen hallinta-alustat tarjoavat analytiikkatietoja, jotka auttavat ymmärtämään, ennustamaan ja ennakoimaan tulevia tarpeita.
 • Parannus: Ennakoiden sopeutuvat yritykset pystyvät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin muita paremmin ja tarjoamaan paremman asiakaskokemuksen.

Markkinoilla on lukuisia asiakaskokemuksen hallintaratkaisuja, mutta niissä on eroja. Huomioi seuraavat seikat, kun harkitset asiakaskokemuksen hallintaohjelmiston käyttöönottoa.

Jos käytössäsi ei jo ole asiakaskokemuksen hallintaohjelmistoa, sen käyttöönoton ei tarvitse mullistaa kaikkea. Yrityksesi pitäisi pystyä integroimaan asiakaskokemuksen hallinta-alustat nykyiseen asiakkuudenhallinta­järjestelmään, markkinointiohjelmistoon sekä raportointi‑ ja analytiikka­työkaluihin. Näin käyttöönotto sujuvoituu. 

Kun yhdistät kaikki käytettävissä olevat ohjelmistot, saat kaikki asiakkaita koskevat tiedot yhdestä paikasta. Kun järjestelmä tuottaa jatkuvasti luotettavaa asiakasdataa, saat kokonais­valtaisen kuvan asiakkaistasi. Se auttaa parantamaan asiakaskokemusta ja tarjoamaan yksilöllistä asiakaspalvelua. 

Asiakaskokemusdatan kerääminenkin on hyödyllistä, mutta sen analysoiminen voi avata kokonaan uusia näkökulmia. Asiakaskokemuksen hallinta-alustan pitäisi muuttaa kerätyt tiedot käyttökelpoisiksi havainnoiksi mahdollisuuksien mukaan. Riippuen siitä, mistä kontaktipisteistä data kerätään, voit luoda personoituja suunnitelmia asiakaskokemuksen parantamiseksi kaikkialla yrityksessäsi. 

Kun asiakaskokemuksen hallinta-alusta integroidaan muihin markkinointityökaluihin, yrityksesi voi tehdä tällaisia muutoksia nopeasti. 

Kyselytutkimukset ovat tehokas tapa saada tietoja suoraan asiakkailta. Useissa yrityksissä kyselytutkimuksia voi kuitenkin olla valtavan paljon. Suunnittele kaikki kyselytutkimukset niin, että ne palvelevat asiakkaitasi mahdollisimman hyvin. 

Etsi asiakaskokemuksen hallinta-alusta, jota voidaan muokata mahdollisimman paljon. SurveyMonkey tarjoaa satoja muokattavia malleja sekä edistykselliset brändäystyökalut, jotta voit luoda räätälöityjä kokemuksia kysely­tutkimusten vastaajille ja varmistaa brändi­kokemuksen yhdenmukaisuuden. SurveyMonkey-älyapurin avulla voit luoda yhdellä kehotteella kokonaisen kyselytutkimuksen, joka kysyy juuri oikeat kysymykset. Se vähentää suunnitteluun kuluvaa aikaa. 

Parhaat asiakaskokemuksen hallinta-alustat auttavat yrityksiä hallitsemaan ja parantamaan vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa eri kontaktipisteissä ja kanavilla. Alustoja käytetään yleisesti muun muassa seuraavilla tavoilla:

Asiakaskokemuksen hallintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät. Asiakaskokemuksen hallintaohjelmiston ansiosta voit kuitenkin keskittyä asiakaskokemuksen optimointiin sen sijaan, että yrittäisit standardoida asiakkuudenhallintaprosessiasi.

Opi parantamaan asiakaskokemusta SurveyMonkeylla.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimusmallit

Tutustu asiakastyytyväisyyttä mittaaviin kyselytutkimusmalleihimme, niin voit nopeasti kerätä dataa, löytää epäkohdat ja parantaa asiakaskokemusta.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Katso, kuinka Box antaa ohjat tiiminsä käsiin asiakasdatan avulla

Katso, kuinka Box selvittää SurveyMonkeyn avulla 360 asteen näkymän asiakaspolusta ja kerää palautetta yhdessä paikassa.

Vahvista brändiäsi asiakkaiden menestystarinoilla ja asiakaskokemuksilla

Kerää tarinoita ja kokemuksia suoraan asiakkailta ja muotoile niistä esimerkkitapauksia, kokemuksia ja arvosteluja myynnin ja markkinoinnin tueksi.

Net Promoter, Net Promoter® Score ja NPS ovat Satmetrix Systems, Inc:n, Bain & Company, Inc:n ja Fred Reichheldin tavaramerkkejä.