Työtyytyväisyyskysely

Paranna työvoiman tehokkuutta työtyytyväisyyskyselytutkimuksilla.

Tue tyytyväisen ja tuotteliaan työympäristön luomista kyselytutkimuksilla, joissa selvitetään työntekijöiden tyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista. Onko työ työntekijöiden mielestä mielekästä ja tavoitteet selkeitä? Mikä motivoi työntekijöitä parhaiten? Mistä he ovat innoissaan? Työtyytyväisyyden kyselytutkimusten avulla voit yhdistää työntekijöiden työtyytyväisyyden kriteerit ja yrityksen tavoitteet mielekkäällä tavalla. Näin voit sitouttaa henkilöstön heitä tyydyttävällä tavalla.

SurveyMonkeyn avulla saat helposti tietoja työntekijöiltäsi. Laadi oma työtyytyväisyyden kyselytutkimuksesi tai aloita nopeasti käyttämällä valmista asiantuntijoiden laatimaa työntekijätyytyväisyyden kyselytutkimusmallia. Me autamme sinua myös keräämään vastaukset ja analysoimaan tulokset.

Huomaa: Jotkin kyselypohjat on saatavilla vain englanniksi.

Opi tekemään työpaikasta entistäkin parempi
Katso tilausvideona Curiosity Conference 2018: tämä on ilmainen verkkotapahtuma, jossa opit, miten palautetta voi käyttää liiketoiminnan kehittämiseen.
Katso tilausvideona

Työtyytyväisyyskyselytutkimusten käyttäminen

Mikä on tärkein syy, joka saa työntekijät pysymään organisaatiossa? Tutkimukset ovat osoittaneet, että vastaus on: "Mielenkiintoinen ja haastava työ." He pitävät yrityksistä, jotka auttavat parantamaan omaa elämänlaatuaan. Jotta voit pitää työntekijöidesi mielenkiintoa yllä, kysele heidän mielipiteitään. Näin tiedät, ovatko he tyytyväisiä työhönsä – ja mitä heidän tyytyväisyytensä varmistamiseksi olisi tehtävä. Lisätietoja:

Työtyytyväisyys

Työntekijöiden yleisen työmoraalin ja työtyytyväisyyden välillä on suora yhteys. Kyselytutkimukset auttavat havaitsemaan tämän yhteyden. Kysy työntekijöiltäsi: ”Miten mielekästä työsi on?” ja ”Miten haastavaa työsi on?” tai ”Miten usein tunnet itsesi stressaantuneeksi normaalin työviikon aikana?” Vastausten avulla voit havaita ja korostaa hyvin toimivia sekä korjata huonosti toimivia asioita.

Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet

Useimmat ihmiset haluavat edetä urallaan, ja he pysyvät yrityksessä, joka tukee heidän kehitystään ja mahdollistaa hyvät suhteet kollegoihin. Selvitä kyselyillä, kokevatko työntekijäsi, että heillä on tällaisia mahdollisuuksia yrityksessäsi.

Osallistaminen ja yhteenkuuluvuus

Yhteenkuuluvuutta ja osallistamista painottavan yrityskulttuurin luominen on paras tapa houkutella moninaisia ja lahjakkaita työntekijöitä, luoda kestävä työvoima ja – mikä tärkeintä – saada työntekijät tuntemaan, että he saavat tukea. SurveyMonkeyn osallistamista ja yhteenkuuluvuutta käsittelevä kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä teet hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Tiimin kokemukset

Hyvä ja tehokas tiimi parantaa työtyytyväisyyttä. Pyydä työntekijöitä arvioimaan heidän oman tiiminsä suoriutumista. Kysy esimerkiksi: ”Miten hyvin tiimin jäsenet jakavat tehtäviä keskenään?” ja ”Miten rehellisiä tiimin jäsenet ovat toisilleen?” Saamasi palautteen avulla pystyt kehittämään tiimin yhteistyö- ja kommunikointitaitoja sekä parantamaan näin työtyytyväisyyttä.

Kohtaamiset esimiesten kanssa

Esimiehillä on suora vaikutus työntekijöiden päivittäiseen työtyytyväisyyteen. Voit huomata mahdolliset ongelmat kyselytutkimuksia käyttämällä. Kysy esimerkiksi: ”Miten tehokasta esimiehesi antama opastus/koulutus on?” tai ”Miten johdonmukaisesti esimiehesi palkitsee työntekijöitä hyvästä työstä?” Käytä työntekijöiden johdon suoriutumisen arvioinneissa ja 360-arvioinneissa antamaa palautetta, jotta voit varmistaa esimiesten hyvän kehityksen.

Säännölliset kehityskeskustelut työntekijöiden, tiimien ja esimiesten kesken voivat antaa HR-osastoille ajantasaista tietoa siitä, mitä työntekijät pitävät työstään.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tutustu kyselytutkimusten toteuttamista ja laatimista koskeviin oppaisiin. Alla on muutamia ideoita, joiden avulla voit varmistaa, että työntekijät vastaavat kyselytutkimuksiin.

1. Ilmaise luottamuksellisuus selkeästi.

Lupaa työntekijöille, että heidän vastauksensa pysyvät luottamuksellisina.

2. Mikäli mahdollista, pidä vastaukset nimettöminä.

Näin saat todennäköisemmin rehellistä palautetta ja suuremman vastausmäärän.

3. Vältä yritysjargonia.

Laadi kyselytutkimuksia, jotka kuulostavat inhimillisiltä ja helposti lähestyttäviltä sekä pyytävät harkittua palautetta.

Esimerkkejä työtyytyväisyyden kyselytutkimuksista

Työtyytyväisyyttä mittaavat kyselytutkimukset on laadittava huolellisesti, mutta me teemme siitä helppoa. Kaikki kyselytutkimusmallien kysymykset ovat menetelmäasiantuntijoiden laatimia, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata kyselytutkimusmalleja tarpeidesi mukaan tai laatia omasi käyttämällä kysymyspankin hyväksyttyjä kysymyksiä. (Tällä hetkellä useimmat kyselytutkimusmallit ovat saatavilla vain englanniksi, mutta niitä on tulossa pian myös muilla kielillä.)

Työntekijä/työtyytyväisyys

Työntekijät voivat arvioida työtyytyväisyyttään tällä 14 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella, jossa on kysymyksiä palkasta, johtamisesta ja stressistä.

Yhteenkuuluvuus ja osallistaminen

Tässä 31 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöiltä kysytään, mitä he pitävät työympäristöstään sekä siitä, missä määrin he todella tuntevat voivansa menestyä yrityksessä.

Tiimin tai osaston suoriutuminen

Tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimerkiksi tiiminsä tai osastonsa ammattitaitoa, ristiriitojen hallintaa ja kommunikointia.

Johdon tehokkuus

Tässä 17 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimiestensä tavoitettavuutta, koulutusta, päätöksentekokykyä, työtehtävien ja yritysstrategian yhdistämistä sekä kykyä antaa rakentavaa palautetta.

Johdon suoriutuminen

Työntekijät arvioivat koko johtoa tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa, jossa kysytään johdon lähestyttävyydestä, resurssien käytöstä, taidoista ja osaamisesta sekä yrityksen budjetin hallinnasta.

360 degree ‑työntekijäarviointi

Tässä kyselytutkimuksessa, jonka kysymykset perustuvat arvioitavaan roolin, työntekijät voivat antaa palautetta esimiehestä, kollegoista tai alaisista.

Työntekijän irtisanoutuminen

Tässä 21 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa irtisanoutuvalta työntekijältä kysytään henkilökohtaisista tekijöistä ja hänen lähtönsä syistä, kokemuksista johdon ja tiimin jäsenten kanssa työskentelystä sekä työoloista.

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.