Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Tutustu erääseen luotettavimmista tavoista mitata mielipiteitä, käsityksiä sekä käyttäytymistä ja katso, kuinka voit käyttää sitä seuraavassa kyselytutkimuksessasi.

SurveyMonkey-logo

Oletko koskaan vastannut kysymykseen, jossa tiedusteltiin, kuinka samaa tai eri mieltä olet tietyn väittämän kanssa?

Tällaisissa kysymyksissä käytetään Likert-asteikkoa. Likert-asteikkoja käytetään yleisesti asenteiden ja mielipiteiden mittaamiseen, sillä niistä saadaan tarkempaa tietoa kuin yksinkertaisista kyllä/ei-kysymyksistä.

Seuraavaksi tutustumme Likert-kysymysten rakenteeseen ja esimerkkikysymyksiin, siihen, milloin tätä työkalua kannattaa käyttää, sekä siihen, kuinka voit hyödyntää kysymyksiä omissa kyselytutkimuksissasi.

Saat paremman käsityksen Likert-arviointiasteikosta, kun tiedät mitä kyselytutkimusasteikko tarkoittaa.

Kyselytutkimusasteikossa on useita vastausvaihtoehtoja, jotka ovat joko numeerisia tai sanallisia ja kattavat johonkin aiheeseen liittyviä erilaisia mielipiteitä. Asteikkoa käytetään aina suljettujen kysymysten kanssa (eli vastaajille annetaan valmiit vastausvaihtoehdot).

Minkälainen Likert-asteikkoa käyttävä kyselytutkimuskysymys sitten on? Se on kysymys, jossa on viiden tai seitsemän vastausvaihtoehdon asteikko, jota kutsutaan myös tyytyväisyysasteikoksi. Asennevaihtoehdot vaihtelevat ääripäästä toiseen. Yleensä Likert-asteikkoa käyttävässä kyselytutkimuskysymyksessä on myös maltillinen tai neutraali vaihtoehto.

Likert-asteikko, joka on nimetty kehittäjänsä, amerikkalaisen yhteiskuntatieteilijän Rensis Likertin mukaan, on suosittu, sillä se on luotettavimpia tapoja mitata mielipiteitä, käsityksiä ja käyttäytymistä.

Verrattuna kysymyksiin, joissa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa, Likert-kysymysten avulla saat tarkempaa palautetta siitä, oliko tuotteesi pelkästään ”tarpeeksi hyvä” vai (toivottavasti) ”erinomainen”. Likert-kysymysten avulla voit myös selvittää, oliko työntekijöiden mieliala yrityksen hiljattain tehdyn retken jälkeen ”erittäin tyytyväinen”, ”melko tyytymätön” vai ainoastaan neutraali.

Tällä menetelmällä saat selville hienovaraisia mielipide-eroja, jotka saattavat vaikuttaa suuresti saamasi palautteen tulkintaan. Ne voivat myös osoittaa alueita, joilla sinun on parannettava palveluasi tai tuotettasi.

Kerää markkinoilta mielipiteitä verkossa kyselytutkimuspaneelimme kautta

Likert-asteikot jäsennellään siten, että niissä on analysointia helpottavia mitattavia vastausvaihtoehtoja. Vastaajien valittavissa on myös erilaisia vastauksia, jotka ilmaisevat tarkemmin tuntemuksia tuotteesta tai palvelusta.

Eräs Likert-asteikon eduista on, että se auttaa välttämään joitakin kyselytutkimusten suunnittelun yleisimpiä sudenkuoppia. Niihin kuuluvat esimeriksi liian laajat kysymykset, jotka saattavat olla vastaajille hankalia. Tällaiset kysymykset saattavat saada vastaajat turhautumaan ja vastaamaan liian nopeasti, mikä heikentää datan laatua.

Toisinaan kyselytutkimusten suunnittelijat oikaisevat tutkimuksen teossa kiireen vuoksi käyttämällä laajoja kysymyksiä, kuten kyllä/ei-kysymyksiä, ”valitse kaikki” -tyyppisiä kysymyksiä, avoimia kysymyksiä, luokituskysymyksiä tai matriisikysymyksiä.

Nyrkkisääntö on kuitenkin luottaa vanhaan kunnon Likert-asteikkoon, jonka yksinkertainen ja suora kieliasu auttaa vastaajia keskittymään ja pitää heidät tyytyväisinä.

On tärkeää, että kyselytutkimuksen jokainen kysymyssarja keskittyy yhteen aiheeseen, sillä se parantaa tulosten tarkkuutta. Syy siihen on, että kun tiedoista koostetaan raporttia, kerrallaan analysoitavaksi halutaan muutaman kysymyksen yhteispistemäärä.

Voit esimerkiksi aloittaa kysymällä seuraavan kysymyksen:

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet tänä iltana tarjoillun illallisen laatuun?

Sen jälkeen voit kysyä vaikkapa:

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet tänä iltana tarjottujen alkupalojen laatuun?

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet tämän illan pääruoan laatuun?

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet tämän illan jälkiruokien laatuun?

Seuraava kysymys kannattaa kuitenkin jättää kyselytutkimuksen toiseen osioon:

Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet tänä iltana vaatesäilössä saamaasi palveluun?

Kun ryhmittelet samasta aiheesta (tässä esimerkissä ”ruoan laatu”) esittämäsi kysymykset ja lasket yhteen niihin annettujen vastausten pisteet, voit luotettavasti mitata asenteita tiettyä tuotetta, palvelua tai tapahtumaa kohtaan.

Likert-asteikkoja käytetään useissa erilaisissa kyselytutkimuksissa. Voit esimerkiksi selvittää, miten työntekijäsi suhtautuvat työhönsä tai mitä mieltä asiakkaasi ovat uusimmasta tuotteestasi.

Asiakastyytyväisyyttä mittaavissa kyselytutkimuksissa käytetään tavallisesti järjestysasteikkoa, jolla käyttäjät voivat ilmaista mielipiteensä. Esimerkiksi viiden pisteen Likert-asteikolla asiakkaita pyydetään ilmaisemaan, missä määrin he ovat samaa mieltä annetun väittämän kanssa. Asteikon ääripäillä ilmaistaan myönteistä ja kielteistä mielipidettä, ja niiden välissä on neutraali vaihtoehto.

Asiakaspalvelun Likert-asteikot ovat erittäin joustavia, ja niillä voidaan mitata erilaisia asenteita myöntymisestä ja tyytyväisyydestä aina käyttötiheyteen ja houkuttelevuuteen. Jos esimerkiksi haluat tietää, miten usein asiakkaat käyttävät tukiportaaliasi verkossa, tiedustelet käyttötiheyttä (en koskaan, harvoin, joskus, usein, jatkuvasti). Tässä on esimerkki Likert-asteikosta, jolla mitataan tyytyväisyyttä asiakaspalveluun:

Kuinka tyytyväinen tai tyytymätön olet yritykseemme kaiken kaikkiaan?

 • Erittäin tyytyväinen
 • Jokseenkin tyytyväinen
 • En tyytyväinen enkä tyytymätön
 • Jokseenkin tyytymätön
 • Erittäin tyytymätön

Likert-asteikon sisältävistä kysymyksistä voi olla hyötyä myös selvittäessäsi työntekijöiden mielipiteitä ja tottumuksia. Käyttämällä samaa viiden pisteen Likert-asteikkoa yritykset voivat pitää silmällä työntekijöiden sitoutumista ja asenteita. Yritykset voivat esimerkiksi selvittää, miten hyvin työntekijät ovat perillä voimavaroista tai IT-käytännöistä, tai miten usein he hyödyntävät uusia työkaluja. Tämän lisäksi Likert-asteikolla annetut vastaukset auttavat yrityksiä tuomaan esiin yleisiä suuntauksia ja selvittämään, missä määrin työntekijät ovat keskimäärin samaa mieltä tietyistä asioista. Esimerkiksi näin:

Olen tyytyväinen siihen, kuinka paljon organisaationi panostaa koulutukseen:

 • Täysin samaa mieltä
 • Samaa mieltä
 • En samaa enkä eri mieltä
 • Eri mieltä
 • Täysin eri mieltä

Markkinoijat tai tapahtumien järjestäjät voivat kerätä arvokasta palautetta viiden pisteen Likert-asteikolla. Tapahtuman jälkeen lähetetyssä kyselytutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia Likert-asteikkoja, joilla arvioidaan tapahtumakokemusta yleisesti tai poraudutaan syvemmin tapahtuman eri osa-alueisiin, kuten osallistujan halukkuuteen osallistua uudelleen tai sijainnin tärkeyteen. Tässä on esimerkki Likert-asteikon kysymyksestä, jolla mitataan tapahtuman sisällön arvoa:

Kuinka hyödyllistä ammatillisessa tapahtumassa esitetty sisältö oli?

 • Erittäin hyödyllistä
 • Hyödyllistä
 • Jossain määrin hyödyllisiä
 • Ei kovin hyödyllistä
 • Ei lainkaan hyödyllistä

Kyselytutkimuskysymykset ovat hyvin erilaisia. Milloin Likert-asteikkoa sitten pitäisi käyttää?

Likert-asteikot sopivat hyvin tilanteisiin, joissa haluat saada tarkkaa tietoa siitä, mitä ihmiset ajattelevat tietystä aiheesta. Likert-kyselytutkimuskysymyksiä kannattaa siis käyttää aina, kun haluat lisätietoja esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Miten uuteen tuotteeseesi suhtaudutaan?
 • Mitä mieltä tiimisi on toimiston viimeaikaisista kehitystoimista?
 • Mitä mieltä asiakkaat ovat yrityksesi asiakaspalvelusta?
 • Miten onnistuneena osallistujat pitivät julkista tapahtumaasi?

Voit käyttää Likert-kysymyksiä muutenkin aina, kun haluat mitata mielipidettä tietystä aiheesta ja tarvitset yksityiskohtaisia vastauksia.

Kyselytutkimusten asiantuntijat kutsuvat näitä tarkkoja tietoja varianssiksi. Mitä enemmän varianssia on, sitä enemmän tiedät ihmisten ajattelutapojen eroista.

SurveyMonkey-älyapuri auttaa luomaan kyselytutkimukset nopeasti ja vaivattomasti – valitse vain vastaustyyppi, niin apuri lisää kysymykseesi ennalta määritetyt vastausvaihtoehdot automaattisesti.

Likert-tyyppiset kysymykset on muotoiltava oikein, jotta ne toimivat tehokkaasti eivätkä aiheuta hämmennystä. Tarkoittaako tyytyväisyys ravintolan palveluun pysäköintipalvelijoita, tarjoilijoita vai muita työntekijöitä – vai heitä kaikkia? Haluatko tietää, onko asiakas tyytyväinen tarjoilun nopeuteen, työntekijöiden ystävällisyyteen vai aterian ja juomien laatuun? Kun esität asiasi tarkasti, saat todennäköisesti arvokkaita vastauksia Likert-kysymyksillä.

Kun kysyt käsitteistä sanoilla, sinun on varmistettava, että kysymyksesi ymmärretään oikein. Vastausvaihtoehtojen on sisällettävä helposti ymmärrettäviä kuvailevia sanoja, eivätkä ne saa olla epäselviä: onko ”melko paljon” enemmän kuin ”jokseenkin paljon”? Mieluiten kannattaa aloittaa ääripäistä (”erittäin” tai ”ei lainkaan”), lisätä sitten kohtuullisuutta (”kohtalaisesti”) tai neutraaliutta (”en samaa enkä eri mieltä”) osoittava keskipiste ja erottaa loput vaihtoehdot selkeästi (”hyvin” tai ”hieman”).

Haluatko vastausten olevan joko yhtä tai toista (”rakastaa” tai ”vihata”) vai haluatko niiden liukuvan yhdestä ääripäästä toiseen? Useimmiten kannattaa käyttää jälkimmäistä rakennetta, eli yksinapaista asteikkoa. Liukuvat vaihtoehdot esimerkiksi asteikolla ”erittäin rohkea” ja ”ei lainkaan rohkea” ovat parempia kuin asteikolla ”erittäin rohkea” ja ”erittäin ujo”. Yksinapaiset asteikot osataan hahmottaa paremmin ja niiden päät ovat toistensa täydellisiä vastakohtia, joten ne ovat myös todistetusti toimivampia.

Toteamuksiin sisältyy luontainen riski: Useimmat ihmiset ovat niiden kanssa ennemmin samaa kuin eri mieltä, koska ihmiset ovat yleensä mukavia ja kohteliaita. (Tätä ilmiötä kutsutaan myönteiseksi vastausvinoumaksi.) Tämän vuoksi on tehokkaampaa kysyä kysymyksiä kuin esittää toteamuksia.

 1. Käytä sanoja. Jos esität vastausvaihtoehdot vain numeroina sanojen sijasta, asteikkosi voi aiheuttaa hämminkiä, sillä vastaajat eivät välttämättä tiedä, kumpi asteikon pää on myönteinen ja kumpi kielteinen.
 2. Käytä paritonta määrää. Jos asteikon määrä on pariton, siinä on luonnollisesti keskipiste, mutta vaihtoehtojen määrä kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan. Yli seitsemän vaihtoehtoa aiheuttaa vastaajille vaikeuksia, sillä tällöin vastauksia aletaan todennäköisesti valita sattumanvaraisesti, minkä vuoksi et ehkä saa hyödyllistä dataa. Asiantuntijamme suosittelevat viittä pistettä yksinapaiseen asteikkoon ja seitsemää pistettä kaksinapaiseen asteikkoon.
 3. Käytä samaa väliä. Asteikon vastausvaihtoehtojen on oltava samalla etäisyydellä toisistaan. Tämä voi olla haasteellista käytettäessä sanoja numeroiden sijasta, joten varmista, että tunnet käyttämiesi sanojen merkityksen.
 4. Käytä kaikkia vaihtoehtoja. Asteikkojen tulee sisältää kaikki vastausvaihtoehdot. Jos tiedustelet mielipidettä tarjoilijan nopeudesta ja vaihtoehdot alkavat ”erittäin nopeasta” ja päättyvät ”kohtalaisen nopeaan”, tarjoilijaa hitaana pitäneet vastaajat eivät osaa vastata kysymykseen.
 5. Käytä logiikkaa. Säästä vastaajien aikaa hyödyntämällä ohituslogiikkaa. Sanotaan vaikka, että haluat tietää missä määrin asiakas piti ravintolastasi, mutta haluat saada lisätietoja vain tyytymättömiltä asiakkailta. Kysymyslogiikka auttaa seulomaan esiin tyytymättömät asiakkaat, joiden haluat antavan parannusehdotuksia.

Olet todennäköisesti nähnyt Likert-asteikkoa käyttäviä kysymyksiä, vaikket olekaan tiennyt, miksi niitä kutsutaan. Nyt osaat myös laatia tehokkaita kysymyksiä, joilla saat kyselytutkimuksesi tärkeimmistä kysymyksistä entistä tarkempia tietoja.

Saat parhaat mahdolliset havainnot lisäämällä seuraavaan kyselytutkimukseesi muokatun Likert-arviointiasteikon. SurveyMonkeyssa voit tehdä budjettiisi sopivan tilauksen. Rekisteröidy jo tänään.

Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

SurveyMonkeyn kyselytutkimusmallien avulla saat haluamaasi palautetta.