Hyödynnä kyselytutkimustuloksia käytännössä

SurveyMonkeyn analyysityökalut auttavat keräämään ja jakamaan kyselytutkimusdataa sekä toimimaan sen perusteella, jotta organisaatiosi voi kasvaa.

analyysi – video

Mitä saaduilla kyselytutkimustuloksilla pitäisi tehdä? Tilauksemme sisältävät tehokkaita työkaluja, joiden avulla voit tehdä automaattisesti yhteenvedon tuloksista, tutkia dataa syvemmin ja esittää havainnot selkeinä esityksinä.

Parhaat analyysityökalumme mahdollistavat syvällisemmät havainnot:

Tulosten yhteenveto

Automaattisesti luoduista kaavioista ja yhteenvedoista saat nopeasti yleiskuvan tuloksista.

LUE LISÄÄ

Tulosten suodatus

Suodata vastaajat vastauksen, vastaustenkerääjän, ajan ja muiden muuttujien mukaan.

LUE LISÄÄ

Ristiintaulukointiraportit*

Vertaa useita kysymyksiä ja vastauksia yhdessä helposti jaettavassa raportissa.

LUE LISÄÄ

Yhdistetyt suodattimet*

Suodata tulokset useiden kysymysten vastausten perusteella.

LUE LISÄÄ

Asenneanalyysi*

Luokittele avoimet kysymykset automaattisesti myönteisiksi, neutraaleiksi tai kielteisiksi.

LUE LISÄÄ

SurveyMonkey Benchmarks

Tarkista tilanne vertaamalla vastauksia maailmanlaajuiseen yleisöön.

LUE LISÄÄ

Analysoi data suoraan SurveyMonkeyssa ja luo sidosryhmille jaettavia raportteja, jotka auttavat visualisoimaan tulokset.

  1. Tutustu automaattisiin kaavioihin ja diagrammeihin, niin saat paremman käsityksen datasta.
  2. Yksilöi kyselytutkimusten kaaviotyyppejä ja taulukoita värien ja merkintöjen avulla.
  3. Luo sanapilvi sanoista, jotka esiintyvät usein avointen kysymysten vastauksissa.
  4. Suunnittele yksilöitävä koontinäyttö kyselytutkimustulosten esittämiseen visuaalisessa muodossa.
  5. Jaa tulokset yleisissä muodoissa, kuten CSV, XLS, PDF tai PPT.

NET PROMOTER SCORE® ‑PISTEET

Opi mittaamaan yleisen tason NPS®-pisteet SurveyMonkeyn analysointityökalulla, niin näet, miten arvostelijat ja suosittelijat sijoittuvat.

* Saatavilla joissakin maksullisissa tilauksissa