Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Terveydenhuollon kyselytutkimukset

Hanki palautetta, jota tarvitset, jos haluat tarjota erinomaista hoitoa.

Terveydenhoito toimii parhaiten, kun potilaat ja terveydenhoitopalvelujen tarjoajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Potilaat ja palvelujen tarjoajat eivät kuitenkaan aina ole asioista samaa mieltä. Esimerkiksi suorittamamme tutkimus osoitti, että 89 % potilaista haluaa tietoja palvelujen tarjoajien koulutuksesta ja osaamisesta, mutta vain 56 % terveydenhuoltoalan organisaatioista luovutti kyseisiä tietoja. Lisäksi kahdeksan kymmenestä terveydenhuollon ammattilaisesta uskoo vastaanoton alkavan yleensä ajallaan, mutta vain 52 % potilaista on samaa mieltä.

Verkkokyselytutkimukset tukevat potilaiden ja palveluntarjoajien yhteydenpitoa tarjoamalla sekä potilaiden että työntekijöiden palautetta. Useat sairaalat, vastaanotot ja muut palvelujentarjoajat ovat huomanneet tämän:

  • Yli puolet toimijoista mittaa työntekijöiden tyytyväisyyttä kyselytutkimuksilla.
  • Kolmasosa seuraa potilaiden terveyttä ja turvallisuutta koskevia tottumuksia kyselytutkimusten avulla.
  • Lähes 40 % selvittää kyselytutkimusten avulla potilasturvallisuuskulttuuria.

SurveyMonkeyn avulla voit kerätä ja analysoida enemmän tietoja nopeammin. Voit laatia omia terveyskyselytutkimuksia tai käyttää ammattilaisten laatimia kyselylomakkeita. Voit lähettää kyselytutkimuksia sähköpostitse tai julkaista niitä vastattavaksi verkkosivustoilla, mobiililaitteissa tai jopa odotustilojen tietokoneissa. Voit analysoida keräämäsi tulokset SurveyMonkeyn tehokkaalla ohjelmistoalustalla ja esitellä löydöksiä ammattimaisina kaavioina.

SurveyMonkey tekee tiedonkeruusta helppoa, ja me autamme suojaamaan potilaiden yksityisyyden uusilla HIPAA-vaatimukset täyttävillä ominaisuuksilla.

Yhdysvaltain terveydenhuollon palveluntarjoajat, jotka keräävät suojattuja terveystietoja (PHI), ovat velvoitettuja suojaamaan potilaidensa yksityisyyden. Jos organisaatiosi haluaa kerätä terveystietoja verkossa ja sillä on HIPAA-velvoitteita, me voimme auttaa. Tarjoamme liikekumppanuussopimuksen ja parannetut tietosuojaominaisuudet. Lue lisää HIPAA-yhteensopivuudesta SurveyMonkeyn palveluissa.

Kyselytutkimukset ovat mainio keino kerätä tietoja, jotka eivät tule ilmi laboratoriokokeissa tai keskusteluissa. Potilas saattaa epäröidä suoran henkilökohtaisen palautteen antamista, mutta kyselytutkimusten avulla he voivat antaa palautetta yksityisesti. Lisäksi organisaatiosi saattaa täyttää paikallisesti asetetut määräykset ja normit vasta, jos se saavuttaa määrätyn tason potilastyytyväisyydessä ja -turvallisuudessa.

Tässä on muutamia tapoja kyselytutkimusten käyttöön vastaanottopalvelujesi parantamisessa:

Pyydä potilaita kertomaan käynnistään sekä arvioimaan lääkäreiden, hoitohenkilöstön sekä tilojen laatua. Voit myös ennakoida potilaiden tarpeita lähettämällä heille lyhyen kyselytutkimuksen jo ennen käyntiä.

Laadukkaan hoidon tarjoaminen on helpompaa, kun kaikki organisaation jäsenet ovat sitoutuneita. Varmista, että lääkäreillä, hoitajilla ja muulla henkilöstöllä on käytettävissään heidän työssään tarvitsemansa työkalut. Saat myös palautetta sisäisistä prosesseista ja voit tunnistaa mahdollisia ongelmakohtia. Tässä muutamia esimerkkejä:

Löydät alta vastaavia valmiita kyselytutkimusmalleja.

Suorita kyselytutkimus sekä nais- että miespotilaille ja selvitä, millaiset terveysongelmat ovat eniten esillä tietyllä seudulla, tietyissä ikäryhmissä ja sukupuolittain. Potilaspalautteen avulla pystyt tunnistamaan henkilöstötarpeet, suunnittelemaan uusia palveluja sekä edistämään terveellisiä elintapoja järjestämällä terveyskoulutusta ja yhteisöohjelmia.

Miten potilaat saivat tietoa yrityksestä? Miksi he valitsivat juuri kyseisen hammashoitolan muiden vastaavien joukosta? Jos he eivät ole käyneet säännöllisissä hammastarkastuksissa, mikä siihen on ollut syynä? Potilashoidon ja mielipiteiden selvittämisen lisäksi kyselytutkimuksilla voidaan selvittää, mitkä strategiat ovat tehokkaimpia asiakaskoulutuksessa, säännöllisten tarkastusten aikataulutuksessa, potilasterveyden seurannassa ja valvonnassa, hyvien suositusten saamisessa sekä vastaanottotoiminnan laajentamisessa.

Vuosittainen näöntarkastus voi olla ainoa kerta, kun silmälääkäri tai optikko tapaa potilaansa. Yhteydenpitoon on kuitenkin muitakin mahdollisuuksia.

Tiedustele potilaiden mielipiteitä, jotta ymmärrät heidän tarpeensa. Onko silmälasien käyttötarve muuttunut, ovatko piilolinssit mukavia käyttää, onko pimeäajossa ongelmia? Lähetä verkkokyselytutkimus ennen jokaista potilastapaamista tai pyydä potilaita täyttämään kyselytutkimus heidän saapuessaan vastaanotolle.

Jos haluat kerätä tilastotietoja tietystä kohdeyleisöstä tai koko väestöstä, sinun kannattaa harkita SurveyMonkey Audiencen käyttämistä. Voit kohdentaa kyselytutkimuksen tietyille erikoislääkäreille tai verrata jonkun potilasryhmäsi tapoja muuhun väestöön. Audience on integroitu saumattomasti kyselytutkimustyökaluumme, ja se sisältää miljoonia vastaajia, jotka ovat valmiit osallistumaan kyselytutkimukseesi.

Myös eläimet ansaitsevat hyvää hoitoa. Jos haluat kuulla lemmikkien omistajien mielipiteitä vastaanotosta tai varmistaa työntekijöidesi sitoutumisen ja mahdollisuuden keskittyä omaan työhönsä, kyselytutkimukset ovat hyvä keino kehittää vastaanottoa ja ymmärtää markkinatilannetta.

Haluatpa sitten parantaa potilastyytyväisyyttä, sairaalan turvallisuutta tai työntekijöiden tyytyväisyyttä, työssä suoriutumista kannattaa mitata ajan kuluessa. Asettamalla työsuorituksille vertailutietoja saat ajan mittaan kerättyä tietoa siitä, miten tietyt hankkeet parantavat terveydenhoitoa tai tarjoamiasi palveluja. Jos esimerkiksi huomaat, että seitsemän sairaanhoitajaa kymmenestä on tyytyväisiä työhönsä, voi olla vaikea tietää, onko tulos hyvä. Kun luku muuttuu 7,5 hoitajaan, tiedät suunnan olevan oikea.

Oletpa terveydenhuoltopalvelujen tuottaja, hoitohenkilöstön jäsen tai hallinnollinen työntekijä, ymmärrät, että potilaista huolehtiminen edellyttää monen asian saumatonta yhdistämistä. Tehokkaiden työkalujemme avulla saat koottua tiedot, joita tarvitset parannuksien tekemiseen organisaatiossasi. Hanki palautetta ammattimaisilla kyselytutkimusmalleilla, käyttämällä yksittäisiä kysymyksiä menetelmäasiantuntijoiden laatimista kysymyspankin kysymyksistä tai laatimalla oma muokattava kyselytutkimuksesi. Me teemme siitä helppoa.

Esimerkkejä terveydenhoidon verkkokyselylomakkeista:

Lähetä potilaillesi kyselytutkimus vastaanotto- tai sairaalakäynnin jälkeen ja pyydä palautetta heidän saamastaan hoidosta, kanssakäymisestä henkilöstön kanssa ja hoitoon pääsystä tarpeen vaatiessa.

Pyydä palautetta potilaan sairaalassaoloajasta ja kaikista kokemukseen liittyvistä asioista, kuten annetusta hoidosta sekä niin fyysisestä kuin henkisestä tuesta.

Tällä kyselytutkimuksella voit selvittää, onko potilaillasi yksityinen sairausvakuutus ja mitä vaihtoehtoja he ovat käyneet läpi, jos vakuutusta ei ole. Tietojen avulla osaat opastaa heitä käytettävissä oleviin terveydenhoitopalveluihin.

Pyydä potilaita kertomaan terveydenhuollon kustannuksistaan tällä kyselytutkimuksella. Tietojen avulla huomaat mahdolliset riskit, jos potilaalla ei esimerkiksi ole varaa määrättyyn lääkitykseen tai muihin hoitoihin, ja osaat pohtia muita vaihtoehtoja.

Kuuluuko potilaasi johonkin etniseen ryhmään, jolla on tiettyjä terveysongelmia? Mitkä sosiaaliset tai taloudelliset tekijät voivat vaikuttaa potilaan terveyteen ja hyvinvointiin? Väestötietokyselyjen ja terveyskyselyjen avulla opit tuntemaan hoidettavasi laajemmassa yhteisössä tai ympäristössä.

Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriön laatima terveydenhuollon palveluntarjoajien ja järjestelmien kuluttaja-arviointi (CAHPS®) -kyselytutkimuksilla voit arvioida ja vertailla vastaanottoasi tai suunnitelmaasi muihin alan toimijoihin nähden sekä paikallisella että kansallisella tasolla Yhdysvalloissa.

Olipa työpaikkasi sairaala, vastaanotto, vanhainkoti tai apteekki, voit selvittää tällä työntekijöille lähetettävällä kyselytutkimuksella, täyttääkö terveydenhuollon organisaatiosi kansalliset potilasturvallisuusstandardit. AHRQ®:n (Agency for Healthcare Research and Quality) asiantuntijoiden laatima potilasturvallisuuskulttuurin kyselytutkimusmalli on suunniteltu helpottamaan parannusta vaativien osa-alueiden kartoittamista, tavoitteiden asettamista ja tulosten vertaamista oman alueesi ja koko maan organisaatioihin.

Voit myös valita jonkin muun terveydenhuollon kyselytutkimusmalleistamme.

Terveydenhuollon johtaja

Terveydenhuollon johtajat voivat käyttää näitä työkaluja ymmärtääkseen paremmin potilaiden ja työntekijöiden kokemuksia.

Potilaan ilmoittautumis­lomakkeen malli

Kerää saumattomasti potilaiden ilmoittautumisia täysin mukautettavalla ja HIPAA-vaatimusten mukaisella potilaan ilmoittauttumis­lomakkeen mallillamme.

Asiakastietojen lomakemalli

Orientoi asiakkaat tehokkaasti muokattavan asiakastietojen lomakemallin avulla. Aloita jo tänään!

Potilaan esitietolomakkeen malli

Efficiently onboard patients with our customizable Patient Intake Form template. Gather medical information seamlessly using the intuitive SurveyMonkey form builder.