Aatteelliset kyselytutkimukset

Tehokkaampaa toimintaa ja parempia tuloksia

Aatteellisten kyselytutkimusten kuvake

Kuinka vuosittainen pannukakku-aamiainen sujui, ja kuinka osallistumista voidaan lisätä ensi vuonna? Mitä mieltä osallistujat olivat hiljaisesta huutokaupasta? Kuinka voit tavoittaa uusia lahjoittajia tai tunnistaa antamiseen liittyvää käyttäytymistä? Kustannustehokas tapa kerätä markkinatutkimuksia, verkkokyselytutkimuksia ja kyselyitä voi auttaa voittoa tavoittelemattomia organisaatioita kiinnittämään huomiota tapahtumiin ja varainkeräyksiin sekä saavuttamaan parempaa ymmärrystä lahjoittajien lahjoittamisen syistä ja saavuttaa ansaittuja tulostavoitteita. Kyselytutkimukset voivat auttaa sinua tunnistamaan kiinnostuksen kohteita, käyttäjien mielipiteitä sekä pitämään rahoittajat tyytyväisinä. Voittoa tavoittelemattomien kyselytutkimusten tulokset voivat auttaa sinua paljastamaan seurattavat mittarit, joita parannukset vaativat, jotta voit käyttää enemmän aikaa näkemyksesi muuntamiseksi todellisuudeksi.

Aatteellisten verkkokyselytutkimusten yleisimpiä aiheita

 • Markkinatutkimus. Päämääristäsi ja visioistasi kertominen on erittäin tärkeää hyvien tavoitteidesi edistämiseksi. Hyödynnä tämä arvokas mahdollisuus ja kerro tarinasi sekä innosta muita auttamaan. Testaa viestintätapoja, mukaan lukien mahdolliset iskulauseet ja logot. Välittääkö brändi tehokkaasti kuvaa palveluistasi ja osaamisestasi? Minkä markkinointikanavan kautta tavoittaisit kohdeyleisösi kaikkien tehokkaimmin? Voit myös kerätä uusia kiehtovia ja hyödyllisiä ideoita. Saavutat tämän kaiken lähettämällä markkinakyselytutkimuksen.
 • Tapahtumasuunnittelu. Aatteelliset järjestöt keräävät kyselytutkimusten avulla palautetta ennen tapahtumaa ja sen jälkeen. Voit arvioida toimien kiinnostavuutta ja saada tietoja tapahtumista, joihin lahjoittajat, kumppanit, vapaaehtoiset ja henkilökunta todennäköisesti osallistuisivat tai haluaisivat osallistua. Mitkä tapahtumat ovat osallistujien mielestä kaikkien mukavimpia ja kätevimpiä? Lähetä tapahtumasuunnittelukysely ja hallitse yhteystietoja sekä kerää kohdeyleisöltä näkemyksiä eri tapahtumista, kuten koulutukset, strategiaistunnot ja kampanjat. Saat näin lisätietoja rahoituslähteistä, taustatiedoista, tarvittavasta miehityksestä ja monesta muusta.
 • Lahjoittajapalautteen kerääminen. Lähetä verkkokyselylomake ymmärtääksesi nykyisten ja mahdollisten lahjoittajien mielipiteitä, motivaatiota, asenteita ja lahjoitusperiaatteita. Tutki tukijoitasi ja tukirakennetta. Miksi he tukevat sinun päämäärääsi tai organisaatiotasi? Mihin asioihin he haluaisivat organisaatiosi keskittyvän? Aloita keskustelu näiden vaikutusvaltaisten ryhmien kanssa, tunnista kasvumahdollisuuksia ja hyödynnä näitä oivalluksia lisätäksesi lahjoittajien tukea ja varainhankinnan tehokkuutta. Aloita käyttämällä lahjoittajien palautelomaketta.
 • Verkkovarainkeruu. Sosiaalisen median ja verkkomarkkinoinnin nousun myötä ei ole yllättävää, että verkkolahjoitusten suosio on myös lisääntymässä. Yritätkö arvioida organisaatiosi mahdollisuuksia kerätä lahjoituksia verkossa? Mietitkö, kuinka muut hyväntekeväisyysjärjestöt, kansalaisjärjestöt tai voittoa tavoitelamattomat säätiöt ovat saaneet hankittua digitaalisia lahjoituksia? Aloita tutustumalla verkkovarainkeruun kyselylomakkeeseen.
 • Strateginen suunnittelu. Voisiko varainkeruun kustannuksia alentaa? Pitäisikö nykyistä varainkeruustrategiaa muokata? Miten voisit parhaiten hallita jäsenyyksiä ja kehitystyötä? Mikä on paras tapa hallita elintärkeitä suhteita lahjoittajien, tukijoiden ja jäsenten kanssa hyvien tulosten aikaansaamiseksi? Millaiset sitouttamisohjelmat hyödyttäisivät organisaatiotasi? Löydät vastauksia näihin organisaatiosi menestyksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin kyselylomakkeiden avulla.
 • Vapaaehtoistyöntekijöiden hallinta. Miten jäsenten pysyvyyttä ja rekrytointiprosesseja voitaisiin parantaa? Millaista palautetta vapaaehtoistyöntekijöiden koordinaattoreilta, johtajilta ja organisoijilta voidaan kerätä? Noudattaako organisaatiosi vapaaehtoistyöntekijöiden hallinnan parhaita menettelytapoja ja mitä asioita voitaisiin parantaa? Miten päättäjät voivat johtaa vapaaehtoisten resurssien tukemista tai liittää vapaaehtoisia yhdistyksiin? Käytä vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi- ja sijoittamiskyselyitä tarvitsemiesi vastausten hankkimiseen.
 • Vapaaehtoisten tyytyväisyystutkimus. Saat palautetta vapaaehtoisiltaja pystyt tekemään toimia, jotta he palaavat takaisin tukemaan asiaasi. Uskovatko vapaaehtoiset, että heille tarjotaan riittävästi koulutusta ja ohjausta? Saavatko he tarvitsemansa tiedon helposti? Käytä kyselyitä arvioidaksesi miksi ja milloin vapaaehtoiset päättävät lähteä ja pidä yllä säännöllistä viestintää, jolla varmistat, että he saavat tarvitsemansa tuen. Varmista myös, että kun pyydät vapaaehtoisilta arviota jostakin, heidän tulee valita vähintään viidestä datapisteestä (kutsutaan nimellä Likertin skaala).
 • 360-palaute. Pääse samalle aaltopituudelle. Yhdenmukaista organisaatiota ja paranna työntekijöiden tehokkuutta. Aatteelliset järjestöt voivat käyttää 360-työntekijäarvioinnin lomakkeita työntekijöiden suoriutumisen arvioimiseen esimiesten, kollegoiden ja alaisten palautteen perusteella. Tämän tyyppinen palaute keskittyy työntekijän arvioimiseen useista eri näkökulmista. Voit myös pyytää omaa henkilökuntaasi arvioimaan omia työsuorituksiaan itsearviointitutkimuksilla. Ovatko he saavuttaneet vuosineljänneksen tai vuoden alussa asetetut tavoitteet? Ovatko asetetut tavoitteet kohtuullisia ja saavutettavissa olevia?
 • Johdon hallinnointi. Taloustilanteen kiristyessä monet aatteelliset järjestöt joutuvat tulemaan toimeen vähemmillä varoilla. Johto ja hallinto ovat tärkeässä asemassa organisaation menestymisen ja kestävyyden kannalta. Voit tunnistaa esteitä ja haasteita, tutkia hallinnon toimintoja parantavia ratkaisuja ja selvittää, miten strategisia suunnitelmia on muokattava. Löytyisikö uusia tulovirtoja? Saat vastauksen kaikkiin näihin kysymyksiin lähettämällä verkkokyselytutkimuksen.
 • Yhdistyksen jäsentyytyväisyyden kyselylomake. Ovatko nykyiset jäsenet sitoutuneita ja tyytyväisiä? Onko heillä runsaasti verkostoitumismahdollisuuksia? Ovatko he tyytyväisiä jäsenyyden tuomiin etuihin? Ovatko jäsentapahtumat arvokkaita/hyödyllisiä? Suosittelisivatko nykyiset jäsenet jäsenyyttä työtovereilleen? Lähetä verkkokyselytutkimus ja ota selvää.

3 vinkkiä aatteellisen kyselytutkimuksen laatimiseen

 1. Selkeys on tärkeää. Mieti tarkkaan, mihin kysymyksiin haluat vastauksia, ja määritä tavoitteet tarkasti. Haluatko määrittää strategisen suunnitteluistunnon laatua ja tehokkuutta? Vai haluatko kenties muuttaa henkilökunnan tavoitteet organisaation visiota vastaaviksi?
 2. Esittele tavoitteesi lyhyellä esittelylauseella. Kerro vastaajille, miksi kysyt tiettyjä kysymyksiä ja miten heidän palautteensa auttaa, esimerkiksi: “Ehdotuksesi auttavat meitä säilyttämään vapaaehtoistyöntekijöitä sekä rekrytoimaan uusia.”
 3. Testaa kyselytutkimus muutamalla kohdeyleisöä edustavalla vastaajalla. Voit testata kyselyä esimerkiksi työtovereillasi. Näin voit varmistaa, että kysymykset ovat oikeita ja auttavat sinua saavuttamaan määrittämäsi tavoitteet.

SurveyMonkey tarjoaa aatteellisia kyselylomakkeita

Maksimoi aikasi ja toiminnan tehokkuus hyödyntämällä SurveyMonkeyn methodologist-sertifioituja voittoa tavoittelemattomia tutkimuslomakkeita. Voit luoda verkkotutkimuksesi muutamassa minuutissa. SurveyMonkey tarjoaa myös käyttöösi tutkimustyökalut, joiden avulla voit helposti toteuttaa voittoa tavoittelemattoman tutkimuksesi ja analysoida sen tulokset. Näin saat käsiisi avaimet parempiin päätöksiin. Me otamme kyselytutkimuksien tietoturvan vakavasti. Voit siis olla varma, että tietosi ovat turvassa.

Me SurveyMonkeylla ymmärrämme, että voittoa tavoittelemattomat organisaatiot haluavat karsia tehtäviä ja kustannuksia. Tämän vuoksi me olemmekin laatineet useita voittoa tavoittelemattomille organisaatioille suunnattuja kyselylomakkeita, joiden avulla on helppo kerätä tietoja lahjoittajista, vapaaehtoisista, yhteistyökumppaneista ja vastaanottajista.

Voittoa tavoittelemattoman kyselytutkimuksen aloittamisen ei pitäisi kuluttaa paljoa aikaa, energiaa ja rahaa. Voit vain valita yhden olemassa olevista voittoa tavoittelemattomista tutkimuslomakkeista ja mukauttaa sen väreillä, logoilla ja muilla. Voit myös luoda oman tutkimuslomakkeen yhtä helposti. Voittoa tavoittelemattomien kyselytutkimusten luominen ei ole koskaan ollut helpompaa, nopeampaa ja hauskempaa.

Lisää kyselytutkimustyyppejä ja -esimerkkejä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.