Hyvien kysymyksien laatiminen

Näin saat kyselytutkimuksista luotettavia tuloksia ja käyttökelpoisia näkemyksiä.

Kun käytät aikaa hyvien kyselytutkimuskysymysten laatimiseen, saat luotettavia vastauksia tavoitteidesi saavuttamiseksi.

Sinun on ensin valittava kysymystyyppi. Meillä on sekä avoimia kysymyksiä, joissa vastaajia pyydetään kirjoittamaan kommentteja, että suljettuja kysymyksiä, joissa vastaajat valitsevat valmiiksi annetuista vastausvaihtoehdoista. Suljetut vastausvaihtoehdot voivat olla yksinkertaisia kyllä/ei-valintoja, monivalintakysymyksiä, Likert-arviointiasteikkoja tai muita vastaavia.

Päätöksenteko ei kuitenkaan lopu tähän! Valitun kysymystyypin lisäksi sinun on päätettävä, miten kysymykset esitetään. Alla on vinkkejä hyvien kyselytutkimuskysymysten laatimiseen. Vinkit luettuasi voit aloittaa kyselytutkimuskysymysten laatimisen ammattimaisin ottein.

Avoimiin kysymyksiin (joita kutsutaan myös vapaamuotoisiksi kysymyksiksi) vastaaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa. Jos niitä on liian monta, vastaajat saattavat hylätä kyselytutkimuksesi nopeammin kuin jos heiltä olisi kysytty suljettuja kysymyksiä.

Yritä olla kysymättä enempää kuin kaksi avointa kysymystä kussakin kyselytutkimuksessa ja jos mahdollista, lisää ne loppuun erilliselle sivulle. Vaikka vastaaja jättäisi kyselytutkimuksen kesken, voit silti kerätä heidän vastauksensa edellisiltä sivuilta.

Mielipiteen lisääminen kysymykseen (tai ”johdattelevan kysymyksen” esittäminen) voi saada vastaajat vastaamaan tavalla, joka ei todella vastaa heidän mielipiteitään.

Sanotaan, että kysyit tämän johdattelevan kysymyksen:

”Asiakaspalvelijamme ovat mielestämme todella loistavia. Miten loistavia he mielestäsi ovat?” 

Tämä kysymys vaikuttaa antavan valmiin mielipiteen, jota haluat vastaajien myötäilevän. Saat kysymyksestä objektiivisen muokkaamalla sitä seuraavasti:

"Miten avuliaita tai epäavuliaita asiakaspalvelijamme mielestäsi ovat?”

Edellistä näkökohtaamme mukaillen vastaajat tarvitsevat mahdollisuuden antaa rehellistä ja syvällistä palautetta. Muutoin heidän vastaustensa uskottavuus on vaakalaudalla.

Myös antamasi vastausvaihtoehdot voivat olla puolueellisia. Oletetaan, että lisäsimme seuraavat vastausvaihtoehdot kysyessämme vastaajilta, miten avuliaita tai epäavuliaita asiakaspalvelijat ovat:

  1. Erittäin avuliaita
  2. Hyvin avuliaita
  3. Avuliaita

Huomaat varmasti, ettei vastaajilla ole mahdollisuutta sanoa, että asiakaspalvelijat eivät ole avuliaita. Kysymyksestä on jälleen tehtävä neutraali, mutta tällä kertaa tasapainottamalla vastausvaihtoehtoja:

  1. Erittäin avuliaita
  2. Avuliaita
  3. Ei avuliaita eikä epäavuliaita
  4. Epäavuliaita
  5. Erittäin epäavuliaita

Vastaajien saattaminen ymmälleen on aivan yhtä sopimatonta kuin heidän vastauksiinsa vaikuttaminen. Molemmissa tapauksessa he valitsevat vastauksen, joka ei kuvasta heidän todellisia mielipiteitään ja mieltymyksiään.

Yleinen hämmennystä aiheuttava virhe on kaksiosaisten kysymysten käyttäminen. Tällöin vastaajaa pyydetään arvioimaan kahta eri asiaa samaan aikaan. Esimerkki:

"Miten arvioisit asiakaspalveluamme ja tuotteemme luotettavuutta?”

Asiakaspalvelu ja tuotteen luotettavuus ovat kaksi eri asiaa. Molempien lisääminen samaan kysymykseen voi saada vastaajat arvioimaan joko ainoastaan toisen asian tai ohittamaan koko kysymyksen.

Onneksi asian voi korjata helposti. Erottele nämä kaksi aihetta omiksi suljetuiksi kysymyksikseen:

“Miten arvioisit asiakaspalveluamme?”

ja

“Miten arvioisit tuotteemme luotettavuutta?”

Kuvittele, jos joku kysyisi sinulta samaa asiaa yhä uudelleen.

Sinua varmasti ärsyttäisi, eikö totta?

Vastaajista saattaa tuntua samalta, jos esität jatkuvasti samanlaisia kysymyksiä tai vastausvaihtoehtoja. Tämä saa vastaajat joko keskeyttämään kyselytutkimuksesi tai – mikä on yhtä huono juttu – vastaamaan kysymyksiin "oikosuoraan”. Tällöin he vastaavat kysymyksiisi juurikaan ajattelematta niitä.

Voit vaikuttaa tähän vaihtelemalla esittämiesi kysymysten tyyppejä ja esitystapaa sekä sirottelemalla samanlaiset kysymykset kauemmas toisistaan.

Vastaajat eivät ehkä tiedä vastauksia kaikkiin kysymyksiisi. He eivät myöskään ehkä halua vastata kaikkiin kysymyksiin.

Pidä nämä seikat mielessäsi päättäessäsi, mihin kysymyksiin vastaaminen on pakollista. Jos et ole varma, pitäisikö jotain kysymyksestä tehdä valinnainen vai pakollinen, pyri tekemään siitä valinnainen. Olemme huomanneet, että jos vastaajat pakotetaan vastaamaan kysymyksiin, he todennäköisemmin jättävät kyselytutkimuksen kesken tai valitsevat minkä tahansa vastauksen.

Kyselytutkimuksen laatijasta hirvittävin tunne on huomata virheitä kyselytutkimuksessa vasta, kun se on jo lähetetty.

Vältä joutuminen tähän tilanteeseen lähettämällä kyselytutkimus etukäteen kollegoille, ystäville ja muille. Toiset silmäparit voivat huomata kyselytutkimuksesi virheet.

Hyvän kyselytutkimuksen kirjoittaminen tarkoittaa kysymysten esittämistä tavalla, joka antaa vastaajien vastata totuudenmukaisesti. Se tarkoittaa myös sitä, että tarjoat vastaajille nopean ja helpon vastauskokemuksen.

Mitä parempia kyselytutkimuksia laadit, sitä parempia vastauksia saat. Hyödynnä näitä parhaita käytäntöjä jo tänään, kun teet kyselyäsi!