Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Kun esität toimivia kysymyksiä kyselytutkimuksissa ja mielipidekyselyissä, saat havainnollisia ja käyttökelpoisia vastauksia. Luo ilmainen tili ja katso, miten SurveyMonkey voi auttaa.

SurveyMonkey-logo

Jos kirjoitat huolella hyviä kyselytutkimuskysymyksiä, saat todennäköisesti luotettavia vastauksia. Vaikka hyvien kysymysten kirjoittaminen ei ole vaikeaa, olemme luoneet tämän oppaan avuksesi. Oppaan käytännölliset pikavinkit auttavat luomaan kysymyksiä, joista saat hyödyllisiä havaintoja ja dataa.

Valmiita kysymyksiä sisältävät mallit voivat jouduttaa kyselytutkimuksen luomista, sillä niiden avulla varmistat kerääväsi hyödyllisiä vastauksia kohderyhmiltäsi. Tämän jälkeen voit analysoida ja esitellä kyselytutkimustulokset erilaisissa esitysmuodoissa, kuten sanapilvessä, joka näyttää vastausten yleisimmät sanat ja lauseet visuaalisessa muodossa. Käyttämilläsi kysymystyypeillä on suurin vaikutus kyselytutkimusten onnistumiseen.

SurveyMonkey Audience käyttää kyselytutkimuksiisi luotettavaa maailmanlaajuista vastaajapaneeliaan.

Avoimissa kysymyksissä osallistujia pyydetään kirjoittamaan kommenttinsa omin sanoin tekstiruutuun, kun taas suljetuissa kysymyksissä annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. Suljetuissa kysymyksissä vastausvaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi vain ”kyllä” ja ”ei”, monivalintaisia vastauksia tai Likert-arviointiasteikko.

Tutustu tarkemmin avointen ja suljettujen kysymysten välisiin eroihin, niin osaat käyttää niitä luottavaisin mielin.

Tämän oppaan avulla opit esittämään kysymyksiä tavoilla, jotka antavat hyödyllisimpiä vastauksia. Seuraavista aiheista luettuasi osaat kirjoittaa erinomaisia kysymyksiä:

 • hyvät kysymykset ja neutraalit vastausvaihtoehdot
 • tasapainoiset vastausvaihtoehdot
 • vain yksi asia kussakin kysymyksessä
 • hyvät suljetut kysymykset
 • monimuotoisia kysymyksiä sisältävä kyselytutkimus
 • laadukas kyselytutkimus.

Hyvät kyselytutkimuskysymykset voivat auttaa saavuttamaan tavoitteita, mutta huonosti kirjoitetut kysymykset voivat vetää pohjan pyrkimyksiltäsi ja vääristää tuloksia. Näin voi tapahtua käyttäessäsi esimerkiksi vastaajia hämmentäviä tai puolueellisuuteen ohjaavia kysymyksiä.

Huonot kysymykset voivat heikentää osallistumista ja vaikeuttaa luotettavan tiedon keräämistä, minkä vuoksi kannattaa käyttää selkeitä ja vankan perustan luovia monivalintakysymyksiä. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jos luomassasi mielipidekyselyssä on vain yksi kysymys, se on osattava kirjoittaa oikein.

Ammattilaisvinkki: Luo uskottavuutta brändäämällä mielipidekyselyt muokkausominaisuuksilla. Kohdeyleisösi tietää mielipidekyselyn tulevan sinulta, kun lisäät siihen logosi sekä brändisi värit tai teeman.

Riippumatta siitä, oletko tekemässä markkinatutkimusta, keräämässä suurta datamäärää analysoitavaksi, pyytämässä palautetta työntekijöiltä vai kysymässä mielipiteitä, näiden vinkkien avulla voit luoda hyödyllisiä tuloksia keräävän kyselyn.

Suljetut kysymykset ovat kätevä tapa kerätä helposti analysoitavia tuloksia, sillä niistä saadaan erilaisia muuttujia mittaavaa määrällistä dataa. Suljettuihin kysymyksiin annetut vastaukset ovat aina objektiivisia ja ehdottomia, minkä lisäksi tällä tavalla kerätty data voidaan esittää selkeästi prosentteina esimerkiksi käyrissä ja kaavioissa.

Avoimista kysymyksistä saadaan laadullista dataa, ja niihin vastaaminen vaatii enemmän aikaa ja vaivaa suljettuihin kysymyksiin verrattuna. Myös laadullisen datan analysointi kestää usein kauemmin, koska saadut tulokset eivät ole yksiselitteisessä numeromuodossa. Erinomaisissa kyselytutkimuksissa on usein hyvin vähän avoimia kysymyksiä, mikä myös auttaa kasvattamaan suoritusprosenttia: jos vastaajat kokevat käyttävänsä liikaa aikaa vastausten kirjoittamiseen, he jättävät kyselytutkimuksen kesken. 

Kyselytutkimuksissa ja mielipidekyselyissä kannattaa tavallisesti esittää enintään kaksi avointa kysymystä. Jos mahdollista, lisää ne erilliselle sivulle kyselyn loppuun. Näin varmistat saavasi edellisten sivujen vastaukset, vaikka vastaaja jättäisi kyselytutkimuksen kesken. Avoimista kysymyksistä voi saada käyttökelpoista tietoa, mutta hyödyt kannattaa maksimoida käyttämällä tällaisia kysymyksiä strategisesti oikein.

Lue lisää kyselytutkimusohjeita kyselytutkimusten luomisen tueksi.

Kysymys on johdatteleva, jos siinä esitetään mielipide. Tämä voi heikentää kyselytutkimusdataa, koska osallistujat eivät välttämättä vastaa kysymykseen oman näkökantansa mukaisesti. Sanotaan vaikka, että esität tämän johdattelevan kysymyksen:

”Asiakaspalvelijamme ovat mielestämme loistavia. Miten loistavia he ovat sinun mielestäsi?” 

Kysymys vaikuttaa mielipiteeltä, johon haluat vastaajienkin yhtyvän. Oletko varma, että yrityksesi asiakaspalvelijat ovat loistavia asiakkaidesikin mielestä? Tämä voi olla ongelmallista, jos haluat saada rehellistä palautetta asiakaspalvelijoista, koska et anna vastaajille mahdollisuutta olla eri mieltä kanssasi. 

Kysymyksestä kannattaa tehdä objektiivisempi näin:

”Kuinka avuliaita tai epäavuliaita asiakaspalvelijamme mielestäsi ovat?”

Vastaajilla on oltava mahdollisuus antaa rehellistä ja harkittua palautetta, muutoin vastaukset eivät ehkä ole luotettavia.

Myös antamasi vastausvaihtoehdot voivat olla puolueellisia. Sanotaan vaikka, että annoimme seuraavat vastausvaihtoehdot kysyessämme osallistujilta asiakaspalvelijoidemme avuliaisuudesta tai epäavuliaisuudesta:

 1. Äärimmäisen avuliaita
 2. Hyvin avuliaita
 3. Avuliaita

Huomaat varmasti, että vastaajilla ei ole mahdollisuutta kertoa asiakaspalvelijoiden olleen epäavuliaita. Hyvät kyselytutkimuskysymykset ovat objektiivisia, minkä vuoksi myös vastausvaihtoehtojen on oltava tasapainossa esimerkiksi tällä tavalla:

 1. Hyvin avuliaita
 2. Avuliaita
 3. Eivät avuliaita eivätkä epäavuliaita
 4. Epäavuliaita
 5. Hyvin epäavuliaita

Vastaajien saattaminen ymmälleen on yhtä arveluttava asia kuin heidän vastauksiinsa vaikuttaminen. He joutuvat molemmissa tapauksissa valitsemaan vastauksen, joka ei vastaa heidän todellisia mielipiteitään ja mieltymyksiään.

Tavallisesti hämmennystä aiheuttavat kaksiosaiset kysymykset. Niissä vastaajia pyydetään arvioimaan kahta eri asiaa samaan aikaan, esimerkiksi näin:

”Kuinka arvioisit asiakaspalveluamme ja tuotteemme luotettavuutta?”

Asiakaspalvelu ja tuotteen luotettavuus ovat kaksi eri asiaa. Jos molemmista tiedustellaan samassa kysymyksessä, vastaaja voi arvioida vain toisen tai jättää kokonaan vastaamatta, etkä saa kummassakaan tapauksessa hyödyllistä vastausta. Tuotteesi voi olla hyvinkin luotettava, mutta vastaajan mielessä päällimmäisenä voi olla äskettäinen epämiellyttävä asiakaspalvelukokemus.

Asia on onneksi helppo korjata jakamalla nämä kaksi aihetta erillisiksi suljetuiksi kysymyksiksi:

 • ”Kuinka arvioisit asiakaspalvelumme?”
 • ”Kuinka arvioisit tuotteemme luotettavuuden?”

Näin sekä selvität epäkohdat että saat selkeän käsityksen siitä, täyttyvätkö asiakkaiden tarpeet.

Sinäkin varmasti turhautuisit, jos sinulta kysyttäisiin jatkuvasti samoja asioita. Vastaajista tuntuisi ehkä samalta, jos esittäisit kysymykset jatkuvasti samalla tavalla tai käyttäisit koko ajan samanlaisia vastausvaihtoehtoja. Tällöin vastaajat joko jättäisivät kyselytutkimuksen kesken tai antaisivat liiemmin ajattelematta saman vastauksen jokaiseen kysymykseen

Hätäisesti annetut vastaukset voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin vastaamatta jättäminen, sillä ne eivät kuvasta vastaajan todellisia tuntemuksia. Voit välttää tämän vaihtelemalla kysymysten tyyppejä ja esittämistapoja sekä siirtämällä samankaltaisilta vaikuttavia kysymyksiä eri kohtiin kyselytutkimuksessa. Tässä auttavat myös asiantuntijoiden tekemät kyselytutkimusmallit

Vastaajat eivät ehkä tiedä kaikkia vastauksia tai halua vastata kaikkiin kysymyksiin, vaikka haluat heidän vastaavan kyselytutkimukseen saadaksesi arvokasta asiakaspalautetta.

Pidä tämä mielessäsi tehdessäsi päätöksiä kysymysten pakollisuudesta ja tee kysymyksistä mahdollisuuksien mukaan valinnaisia. Jos pakotat osallistujat vastaamaan, he saattavat jättää kyselytutkimuksen kesken tai valita vastaukset sattumanvaraisesti.

Kyselytutkimusten tekijöistä mikään ei ole pahempaa kuin virheiden löytyminen kyselytutkimuksesta vasta sitten kun se on lähetetty. Joissakin tapauksissa kyselytutkimus on vedettävä käytöstä ja luotava uusi, vaikkakin kyselytutkimuksen voi ehkä korjata ja lähettää uudelleen. Tämä voi kuitenkin murentaa luottamusta ja vähentää osallistumista puhumattakaan siitä, että osa vastaajista saattaa vastata alkuperäiseen ja osa korjattuun versioon. 

Voit välttää tällaiset tilanteet, kun annat kyselytutkimuksen etukäteen kollegojen, ystävien ja muiden tarkkasilmäisten tuttavien tarkistettavaksi. Palautteen pyytäminen muilta voi auttaa huomaamaan kyselytutkimuksen virheet ja vähentää puolueellisuutta kysymyksissä, joita eri demografiset ryhmät voivat pitää loukkaavina. 

Yhteistyöhön tarkoitettujen työkalujemme avulla tiimien jäsenet voivat tarkistaa, lähettää ja analysoida kyselytutkimuksia eri aikoihin.

Ota kaikki hyöty irti Zoom-videokonferensseista pyytämällä osallistujilta arvokasta palautetta mielipidekyselyillä. Lisäksi voit saada osallistujat rentoutumaan esittämällä monivalintakysymyksiä ja tietovisoja.

Herätä osallistujien mielenkiinto heti kokouksen alussa esittämällä lyhyitä ja hauskoja tunnelmaa keventäviä kysymyksiä esimerkiksi suosikkiruoista, ‑harrastuksista tai ‑elokuvista. 

Lisäksi voit antaa osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa kokouksen etenemiseen esimerkiksi kysymällä, mistä he mieluiten puhuisivat seuraavaksi. Mielipidekyselyt onnistuvat Zoomissa parhaiten, kun ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Niitä ei siis kannata esittää tämän tästä, mutta riittävä määrä voi auttaa herättelemään interaktiivisuutta, ja keräämistäsi tiedoista voi olla hyötyä tulevaisuudessa.

Mielipidekyselyt ovat kätevä ja tehokas tapa selvittää osallistujien tuntemuksia antamalla kaikille yhtäläinen mahdollisuus vastata. Saat tietoa nopeasti, sillä vastaukset näytetään Zoomin chatissa.

Katso, miten voit yhdistää SurveyMonkeyn ja Zoomin järjestääksesi aiempaa tehokkaampia virtuaalikokouksia. 

Kirjoita toimivia kysymyksiä luottavaisin mielin

Toimivat kysymykset saavat vastaajat vastaamaan todenmukaisesti ja tarjoavat nopean ja helpon kyselytutkimuskokemuksen. Saat sitä parempia vastauksia, mitä parempia kyselytutkimuksia teet. 

Kokoelmassamme on yli 150 asiantuntijoiden laatimaa kyselytutkimusta, joiden joukosta löytyy sopiva projektiin kuin projektiin asiakastyytyväisyydestä, työntekijöiden sitoutumisesta ja markkinatutkimuksista koulutukseen ja paljon muuhun.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Työkaluhakemisto

Työkalumme on suunniteltu hyödyntämään palautetta työtehtävässäsi tai toimialallasi.

Kätevät pyyntölomakkeet verkossa

Luo ja muokkaa pyyntölomakkeita helposti ja kerää pyyntöjä työntekijöiltä ja asiakkailta. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Tehosta liiketoimintaasi verkkotilaus­lomakkeilla

Luo ja muokkaa tilauslomakkeita helposti ja kerää maksuja tuotteista tai palveluista. Asiantuntijoiden tekemillä malleilla pääset alkuun hetkessä.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

SurveyMonkeyn työkalujen ja mallien avulla voit luoda ensimmäisen kyselytutkimuksesi muutamassa minuutissa.