Hyödynnä suoraan asiakkailta saatavaa tietoa kaikissa kontaktipisteissä

  • Tietoisuus

  • Ostopäätös

  • Vaaliminen

  • Lojaalisuus

Opi lisää potentiaalisista ja olemassa olevista asiakkaista

Ymmärrä kuluttajia paremmin

Tutki kohdemarkkinoita voidaksesi paremmin ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä, mielipiteitä ja asenteita.

Mittaa bränditietoisuutta ja asenteita

Ota selvää, mitä ihmiset ajattelevat brändistäsi ja löydä uusia kasvun mahdollisuuksia.

Pidä yhteyttä asiakkaisiin

Hyödynnä palautetta viestintäsi räätälöintiin, nettisivun käyttökokemuksen parantamiseen ja jopa A/B-testauskampanjoihin.

Haluatko puhutella kuluttajia ja potentiaalisia asiakkaita suoraan?

Tilaustarjontamme ja Audience-paneelimme tekevät markkinoiden varhaisesta ja toistuvasta tarkastelusta helppoa.

Pyydä käyttökelpoista palautetta jokaisesta tapahtumasta

Tunnista ostopäätöksiin vaikuttavat seikat

Opit nopeasti tunnistamaan, millä perusteilla asiakkaat tekevät ostopäätöksensä ja näet hankintojen kaavamaisuuden.

Tunnista ostovirtojesi heikot kohdat

Ota selvää, mikä estää ihmisiä tulemasta asiakkaiksesi – suunnittelusta hinnoitteluun.

Tarkkaile hankintoja edeltäviä asenteita

Seuraa, miten asiakkaat ajan mittaan arvottavat tuotteitasi ja palveluitasi. Näin pystyt kehittämään tyytyväisyyttä.

Haluatko turvata asiakkuuden jatkumisen?

Opi tarkkailemaan NPS-tuloksiasi ja seuraamaan asiakkaidesi käyttäytymistä.

Tarjoa asiakkaillesi upeita kokemuksia

Ilahduta uusia asiakkaita ajoissa ja riittävän usein

Kerää palautetta, jotta voit houkutella enemmän uusia asiakkaita, säilyttää heidät asiakkaina ja parantaa asiakaskokemusta.

Kehitä valikoimaasi reaaliaikaisen palautteen avulla

Opi tuntemaan, mitä asiakkaat odottavat tuotteiltasi ja palveluiltasi ja kehitä toimintaasi ennakoivasti.

Optimoi asiakaspalvelu

Useissa kontaktipisteissä toteutettavien asiakaspalvelukyselyiden avulla voit varmistaa miellyttävän kokemuksen jokaiselle.

Haluatko kattavan NPS-ohjelman?

SurveyMonkey CX:n avulla voit paremmin ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen.

Tee asiakkaistasi lojaaleja kumppaneita

Etsi uusia tapoja lisätä asiakkaiden uskollisuutta

Seuraamalla Net Promoter Score -tulosten kehittymistä ajan kuluessa ymmärrät paremmin tekijöitä asiakasuskollisuuden taustalla.

Turvaa asiakkuuden jatkuminen

Anna asiakkaidesi huomata, että heidät on kuultu, ja vastaa asiakaspalautteeseen ennakoivasti.

Anna tuloksille kontekstia

Seuraa tuloksia ajan kuluessa ja useissa asiakaskontaktipisteissä.

Haluatko tietää, mikä saa asiakkaat jäämään luoksesi?

Luo kyselytutkimus jo tänään ja ota selvää, mitä asiakkaat palveluissasi ja tuotteissasi eniten arvostavat.

"SurveyMonkeyn avulla pääsemme suoraan tiedon alkulähteille, saamme arvokasta palautetta ja voimme mitata kehitystämme, kun ryhdymme toimiin."–Simon Thunder, IT-päällikkö, Premier League

53 % yhdysvaltalaisista internetpalveluita käyttävistä aikuisista todennäköisesti jättää verkkohankinnan tekemättä, jos kysymykseen ei löydy nopeasti vastausta.

Lähde: Forrester, Kate Leggett: Your Customers Don’t Want To Call You For Support

54 % ihmisistä, joilla on huonoja asiakaskokemuksia, jakoi kokemuksensa useamman kuin 5 ihmisen kanssa.

Lähde: Zendesk

Toimialansa Net Promoter -johtaja päihitti kilpailijansa keskimäärin yli kaksinkertaisesti.

Lähde: Net Promoter System