Työntekijä- ja henkilöstökyselyt

Tee parempia päätöksiä koko organisaation eduksi

Henkilöstökyselytutkimukset

Henkilöstöasiantuntijat haluavat rekrytoida ja pitää parhaat mahdolliset työntekijät. Se ei ole mikään yllätys. HR-alastasi riippuen työntekijäkyselyt voivat auttaa sinua ymmärtämään nykyisten ohjelmien ja käytäntöjen vaikutuksia. Niiden avulla voit myös tunnistaa parannusta kaipaavat alueet. Työntekijöiden asenteilla ja mielipiteillä on tärkeä rooli, esimerkiksi työntekijäetuuksien määrittämisessä, henkilöstöasioissa yleisesti ja työpaikan miehityksessä. HR-kyselytutkimusten avulla voit yhdistää työntekijöiden tehtävät, työn ja suoriutumisen liiketoimintatavoitteisiin. Henkilöstökyselyjen avulla saat helposti tietoja tärkeimmistä asioista, joita haluat seurata, sekä tietoa edistymisestäsi.

Työntekijäkyselytutkimusten edut

Voit tehdä parempia päätöksiä ja luoda tyytyväisemmän työyhteisön. Tämä taas johtaa parempaan suoriutumiseen ja tulokseen. Minkä tahansa henkilöstökyselyn tulokset paljastavat parannuskohteita, jotka voivat lisätä työvoiman tuottavuutta. SurveyMonkeyn työpaikka-, työntekijä- ja koulutuskyselylomakkeiden avulla on helppo aloittaa. Voit käyttää kyselyitä sellaisenaan tai muokata niitä oman brändisi mukaiseksi. Voit lisätä yrityksesi logon, valita oman teeman ja värit sekä suunnitella kyselytutkimukseen organisaatioosi sopivan ulkoasun ja tunnelman.

Kaikki kokous- ja tapahtumasuunnittelukyselylomakkeen kysymykset ovat esimerkkikysymyksiä ja niitä voi muokata tarpeen mukaisiksi.

Alla on monien yritysomistajien, HR-päälliköiden, johtajien, koulutus- ja kehitysosaajien sekä inhimillisen pääoman asiantuntijoiden yleisiä painopistealueita.

 • Työntekijätyytyväisyys. Mikä on tyytyväisemmän ja tuotteliaamman työvoiman salaisuus? Selvitä verkkokyselytutkimusten avulla, mitkä asiat tekevät työntekijöistä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Toimi palautteen pohjalta ja paranna tyytyväisyyttä. Stressaantuneet työntekijät muodostavat epäterveen työympäristöön, mikä voi maksaa yritykselle tuottavuuden heikentymisenä.
 • 360 Degree -palaute ja työntekijäarviointi. Arvioi työntekijöitä esimiehien, kollegoiden ja alaisten palautteen perusteella.Tämän tyyppinen palaute keskittyy työntekijöiden arvioimiseen useista eri näkökulmista.
 • Koulutus ja urakehitys. Mitä kursseja, koulutusta tai muuta ohjausta työntekijät tarvitsevat tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä työntekijät ajattelevat yrityksen koulutus- ja kehitysohjelmasta? Tuntuuko heistä, että yritys arvostaa heidän uratavoitteitaan ja pyrkimyksiään?
 • Työntekijöiden edut ja korvaukset.Tuntevatko työntekijät saavansa riittävän korvauksen työstään? Vastaavatko edut henkilökunnan tarpeita? Haluaisivatko he tiettyjä luontaisetuja? Tuntevatko työntekijät, että heidän ponnistelunsa huomataan ja että niitä arvostetaan?
 • Itsearvionti. Miten työntekijät arvioisivat työsuoriutumistaan ja tyytyväisyyttään? Ovatko he saavuttaneet vuoden tai vuosineljänneksen alussa asetetut tavoitteet? Ovatko heille asetetut tavoitteet kohtuullisia ja saavutettavissa olevia?
 • Työntekijäkyselyt. Keskustele työntekijöiden kanssa säännöllisesti. Mitä heidän mielestään työympäristöstä puuttuu? Haluaisivatko he tehdä etätyötä? Kysy työntekijöiden mielipiteitä työpaikan käytännöistä ja koko organisaation moraalista.
 • Työtyytyväisyys. Ovatko työntekijöiden työtehtävät ja vastuualueet heidän mielestään palkitsevia? Onko heillä tarpeeksi haasteita ja nauttivatko he edelleen töihin tulemisesta? Antaisiko jokin toinen työtehtävä enemmän tyydytystä tai kehitysmahdollisuuksia?
 • Työntekijöiden tyytyväisyys yritykseen. Miten työntekijät arvioisivat yritystä ja työympäristöä? Stressaavatko aikataulut heitä? Ovatko he tyytyväisiä yrityksen suuntaan? Ovatko he sitoutuneita työtehtäväänsä ja yritykseen? Onko työ- ja vapaa-aika sopivassa tasapainossa?
 • Työntekijöiden tyytyväisyys henkilöstöpolitiikkaan. Mitä työntekijät ajattelevat eri henkilöstöasioista? Ovatko he tyytyväisiä työpaikan turvallisuuteen ja yrityksen etiikkaan? Pitävätkö he työtovereistaan? Mitä mieltä he ovat henkilöstöosaston uusista käytännöistä? Paras tapa ehkäistä tiedotus- tai sosiaalisen median ongelmia on selvittää, mitä työntekijät ajattelevat ennen kuin he kertovat ajatuksistaan julkisesti.
 • Johdon tehokkuus .Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat johdosta? Kertovatko esimiehet ja johtajat odotuksistaan alaisilleen? Ovatko yrityksen tavoitteet ja visio selkeitä kaikille työntekijöille eri tiimeissä, osastoilla ja alueilla?
 • Irtisanoutumishaastattelu .Kertovatko yrityksestä lähtevät työntekijät näkemyksistään, jotka saattaisivat parantaa työn tekemistä ja yleistä työtyytyväisyyttä?
 • Kyselytutkimus henkilöstökokouksesta. Mitä mieltä työntekijät ovat neljännesvuosittain järjestettävästä kokouksesta tai torstaisista virkistystapahtumista? Haluaisivatko he lisää tapahtumia? Mitä he pitäisivät matkasta Tukholmaan tai Tallinnaan? Lähetä kyselytutkimus ja tee seuraavasta tapahtumasta tai kokouksesta entistä parempi.

5 tapaa käyttää työntekijäkyselyitä päämäärien tavoitteluun

  1. Parantaaksesi työntekijätyytyväisyyttä
  2. Tehostaaksesi työntekijöiden tuottavuutta
  3. Kohdistaaksesi oikein työntekijäedut, huolet ja tyytyväisyyden
  4. Tehdäksesi koulutustilaisuuksista, kokouksista ja orientaatioista tehokkaampia
  5. Säilyttääksesi laadukkaat työntekijät

‌‌Työntekijäkyselyjen käyttäminen

Seuraavat esimerkit osoittavat henkilöstökyselyiden todellisen potentiaalin:

Luo vertailuarvoja

Pakattuja kuluttajatuotteita valmistava yritys voi laatia työntekijäkyselytutkimuksen tutkiakseen henkilöstöosaston suorituksia esimerkiksi tietojen käsittelyssä ja asioihin reagoimisessa. Kyselyn tuloksia käytetään vertailuarvoina suoritusten arvioinnissa ja parannuskohteiden tunnistamisessa.

Kyselytutkimuksen tulokset useilla kielillä

SurveyMonkeyn hyppykysymysten ansiosta valmistajan henkilöstöosasto pystyy luomaan ja lähettämään yhden työntekijäkyselyn ja saamaan vastaukset silti millä tahansa toimialueensa kielellä. SurveyMonkeyn avulla he voivat kerätä työntekijöiden mielipiteitä henkilöstöosastosta ja sen palveluista.

SurveyMonkey tarjoaa työntekijäkyselytutkimusmalleja

Hyödynnä aikasi parhaalla mahdollisella tavalla käyttämällä SurveyMonkeyn henkilöstö- ja työntekijäkyselyjen malleja. Pystyt luomaan oman verkkokyselysi vain muutamassa minuutissa käyttämällä lukuisia eri aiheita (kuten työntekijätyytyväisyys, 360-arviointi tai rekrytointi) koskevia mallejamme. SurveyMonkey tarjoaa myös käyttöösi tutkimustyökalut, joiden avulla voit helposti toteuttaa henkilöstökyselytutkimuksesi ja analysoida sen tulokset. Näin saat käsiisi avaimet parempiin päätöksiin. Me otamme kyselytutkimuksien tietoturvan vakavasti. Voit siis olla varma, että tietosi ovat turvassa.

Lisää kyselytutkimustyyppejä ja -esimerkkejä

Miksi yli 20 miljonaa ihmistä käyttää SurveyMonkeyta?

 • Ilmainen
  Lähetä rajaton määrä kyselytutkimuksia ja äänestyksiä ILMAISEN tilin kautta.
 • Helppokäyttöinen
  Luo ja hallinnoi kyselytutkimuksiasi suoraan internetissä. Helppo päästä alkuun, oppia ja käyttää.
 • Luonteva suunnittelu
  Käyttäjän ei tarvitse olla tietokonenero eikä insinööri. Jos osaat käyttää sähköpostia ja Facebookia, ei SurveyMonkeykaan tuota ongelmia.
 • Reaaliaikaiset tulokset
  Voit selata saapuvia tietoja samantien ja joko pitää tiedot itselläsi tai jakaa ne muiden kanssa.
 • Luotettava ja kokenut
  SurveyMonkey on auttanut jo yli 20 miljoonaa tyytyväistä asiakasta hankkimaan tietoa verkossa.
 • Kehittyy tarpeidesi mukaan
  SurveyMonkeyn PRO-tilit parantavat mahdollisuuksia hankkia ja tulkita tietoa kehittyneen analysoinnin ja muiden etujen avulla.