Tuotteet

SurveyMonkey on tehty tehokkaaseen toimintaan. Katso, mitä SurveyMonkey voi tehdä puolestasi.

Hanki tietoon perustuvia näkemyksiä johtavalta kyselytutkimusyritykseltä.

Tehosta toimintaa yli 100 integroinnin avulla.

Luo ja muokkaa verkkolomakkeita tiedon ja maksujen keräämiseen.

Kyselytutkimuksia ja näkemyksiä nopeammin tekoälyn avulla.

Räätälöidyt ratkaisut kaikkiin tutkimustarpeisiin.

Mallit

Mittaa yrityksesi asiakastyytyväisyyttä ja ‑uskollisuutta.

Selvitä, mikä ilahduttaa asiakkaita ja tekee heistä suosittelijoita.

Paranna käyttäjäkokemusta hyödyllisillä havainnoilla.

Kerää yhteystietoja eri sidosryhmiltä.

Hallitse helposti tapahtumien vastauspyyntöjä.

Selvitä, mitä osallistujat haluavat tulevilta tapahtumilta.

Paranna sitoutumista ja tuloksia havaintojen avulla.

Pyydä palautetta, niin osaat vetää parempia kokouksia.

Paranna työsuoritusta työtovereiden palautteen avulla.

Luo parempia kursseja ja opetusmenetelmiä.

Pyydä opiskelijoita arvioimaan kurssimateriaalit.

Selvitä asiakkaiden mielipiteet uudesta tuoteideasta.

Materiaalit

Kyselytutkimusten ja datan parhaat käytännöt

Vinkkejä mm. kyselytutkimuksiin ja liiketoimintaan

SurveyMonkeyn ohjeet ja oppaat

Näin huippubrändit lisäävät kasvua SurveyMonkeyn avulla

Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään
Ota yhteys myyntiinKirjaudu sisään

Työntekijä- ja henkilöstökyselyt

Tee parempia päätöksiä koko organisaation eduksi.

Henkilöstöhallinnon ammattilaiset haluavat rekrytoida parhaat mahdolliset työntekijät ja pitää heistä kiinni.

Se ei ole mikään yllätys. Henkilöstöhallinnon tehtävästäsi riippuen työntekijäkyselyt voivat auttaa sinua ymmärtämään nykyisten ohjelmien ja menettelyohjeiden vaikutuksia. Niiden avulla voit myös tunnistaa parannusta kaipaavat osa-alueet. Työntekijöiden asenteilla ja mielipiteillä on tärkeä rooli esimerkiksi työntekijäetuuksien määrittämisessä, yleisissä henkilöstöasioissa ja työtehtävien osoittamisessa. Henkilöstökyselytutkimusten avulla voit kytkeä työntekijöiden tehtävät, työn ja suoriutumisen yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Tulokset kertovat asioista, joita haluat seurata, sekä tarjoavat tietoa edistymisestäsi.

Katso, miten johtajat – niin henkilöstöhallinnossa kuin muuallakin – keskustelevat tavoista sitouttaa tiimisi paremmin.

Voit tehdä parempia päätöksiä ja luoda tyytyväisemmän työyhteisön. Tämä taas johtaa parempaan suoriutumiseen ja todelliseen kassavirtaan. Kaikkien henkilöstökyselyiden tulokset paljastavat parannuskohteita, jotka voivat lisätä työvoiman tuottavuutta. SurveyMonkeyn työpaikkaa, työntekijöitä ja koulutusta koskevien kyselytutkimusmallien avulla on helppo aloittaa. Voit käyttää kyselytutkimuksia sellaisenaan tai muokata niitä oman brändisi mukaisiksi. Lisäämällä oman logosi sekä valitsemalla omat teemasi ja värisi voit suunnitella oman organisaatiosi näköisen kyselytutkimuksen.

Työpaikkaa, työntekijöitä ja koulutusta koskevien kyselytutkimusmallien kaikki kysymykset ovat ammattitaitoisten kyselytutkimusmenetelmien erikoisosaajien laatimia ja voit muokata niitä omiin tarpeisiisi sopiviksi.

Alla on esitelty eräitä painopistealueita, joihin monien yrittäjien, HR-päälliköiden, johtajien, koulutus- ja kehitystyön osaajien sekä henkisen pääoman asiantuntijoiden kannattaa panostaa.

Tyytyväisemmän ja tuotteliaamman työvoiman salaisuus. Selvitä verkkokyselytutkimusten avulla, mitkä asiat tekevät työntekijöistä tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Toimi palautteen pohjalta ja paranna tyytyväisyyttä. Stressaantuneet työntekijät muodostavat epäterveen työympäristön, mikä voi maksaa yritykselle tuottavuuden heikentymisenä.

Arvioi työntekijöitä esimiesten, kollegoiden ja alaisten palautteen perusteella. Tämän tyyppinen palaute keskittyy työntekijöiden arvioimiseen useista eri näkökulmista.

Yhteenkuuluvuutta ja osallistamista painottavan yrityskulttuurin luominen on paras tapa houkutella moninaisia ja lahjakkaita työntekijöitä, luoda kestävä työvoima ja – mikä tärkeintä – saada työntekijät tuntemaan, että he saavat tukea. SurveyMonkeyn osallistamista ja yhteenkuuluvuutta käsittelevä kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä teet hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Mitä kursseja, jatkokoulutusta tai muuta ohjausta työntekijät tarvitsevat tavoitteidensa saavuttamiseksi? Mitä työntekijät ajattelevat yrityksen koulutus- ja kehitysohjelmasta? Tuntuuko heistä, että yritys arvostaa heidän uratavoitteitaan ja pyrkimyksiään?

Tuntevatko työntekijät saavansa riittävän korvauksen työstään? Vastaavatko luontoisedut henkilöstön tarpeita? Haluaisivatko he tiettyjä uusia etuja? Tuntevatko työntekijät, että heidän ponnistelunsa huomataan ja että niitä arvostetaan?

Miten työntekijät arvioivat omaa työssä suoriutumistaan ja tyytyväisyyttään? Ovatko he saavuttaneet vuoden tai vuosineljänneksen alussa asetetut tavoitteet? Ovatko heille asetetut tavoitteet kohtuullisia ja saavutettavissa?

Keskustele työntekijöiden kanssa säännöllisesti. Mitä työympäristöstä puuttuu heidän mielestään? Haluaisivatko he tehdä etätyötä? Kysy työntekijöiden mielipiteitä työpaikan käytännöistä ja koko organisaation työmoraalista.

Ovatko työntekijöiden työtehtävät ja vastuualueet heidän omasta mielestään palkitsevia? Onko heillä tarpeeksi haasteita ja nauttivatko he edelleen töihin tulemisesta? Antaisiko jokin toinen työtehtävä enemmän tyydytystä tai parempia oppimismahdollisuuksia?

Miten työntekijät arvioivat yritystä ja työympäristöä? Stressaavatko aikataulut heitä? Ovatko he tyytyväisiä yrityksen kehityssuuntaan? Ovatko he sitoutuneita työtehtäväänsä ja yritykseen? Onko työ- ja vapaa-aika sopivassa tasapainossa?

Mitä työntekijät ajattelevat henkilöstöasioista? Ovatko he tyytyväisiä työpaikan turvallisuuteen ja yrityksen etiikkaan? Pitävätkö he työtovereistaan? Mitä mieltä he ovat, kun henkilöstöosasto ilmoittaa joidenkin toimintatapojen muuttumisesta? Paras tapa ehkäistä julkisuuskuvaan tai sosiaaliseen mediaan liittyviä ongelmia on selvittää, mitä työntekijät ajattelevat, ennen kuin he kertovat ajatuksistaan julkisesti.

Mitä mieltä eri osastojen työntekijät ovat johdon edustajista? Kertovatko työnjohtajat ja ylempi johto odotuksistaan omille alaisilleen? Ovatko yrityksen tavoitteet ja visio selkeitä kaikille työntekijöille eri tiimeissä, osastoilla ja alueilla?

Kertovatko yrityksestä lähtevät työntekijät näkemyksistään, jotka saattaisivat parantaa työn tekemistä ja yleistä työtyytyväisyyttä?

Mitä mieltä työntekijät ovat neljännesvuosittain järjestettävästä kokouksesta tai torstaisista virkistystapahtumista? Haluaisivatko he lisää tapahtumia? Mitä he pitäisivät matkasta Tukholmaan tai Tallinnaan? Lähetä kyselytutkimus ja tee seuraavasta tapahtumasta tai kokouksesta entistä parempi.

Verkkokyselyt eivät ole vain verkkotuotteita ja -palveluja varten. Voit myöstiedustella oman myymäläsi asiakkailta, mitä he ajattelevat uudesta myyntiin mahdollisesti tulevasta tuotteesta.

Koskaan ei ole liian myöhäistä hienosäätää tuotetta ja tuotemerkkiä ennen lanseerausta, jos menestymisesi riippuu siitä.

  1. Paranna työntekijöiden tyytyväisyyttä
  2. Tehosta työntekijöiden tuottavuutta
  3. Käsittele työntekijöiden luontoisetuja koskevat huolet ja tyytyväisyys
  4. Tee koulutus-, palaveri- ja perehdytystilanteista tehokkaampia
  5. Pidä laadukkaat työntekijät palveluksessasi

Seuraavat esimerkit osoittavat henkilöstökyselyiden todellisen potentiaalin havainnollisesti.

Elintarvikeyritys haluaa ehkä laatia työntekijäkyselytutkimuksen tutkiakseen henkilöstöosaston suoriutumista esimerkiksi tietojen käsittelyssä ja asioihin reagoimisessa. Kyselyn tuloksia käytetään vertailukohtana suoritusten arvioinnissa ja parannuskohteiden tunnistamisessa.

SurveyMonkeyn hyppykysymysten ansiosta tuotantoyrityksen henkilöstötyöryhmä voi laatia ja lähettää yhden, yhteisen työntekijäkyselyn ja saada vastauksia millä tahansa yrityksen käyttämällä kielellä. Yritys hyödyntää SurveyMonkeyta kysyäkseen työntekijöiltään heidän mielipiteitään henkilöstöosastosta ja sen palveluista.

Käytä aikasi viisaasti hyödyntämällä SurveyMonkeyn menetelmäasiantuntijoiden laatimia henkilöstöhallinnon ja työntekijöiden kyselytutkimusmalleja. Voit laatia verkkokyselyn vain muutamassa minuutissa käyttämällä laajaa aihevalikoimaamme, johon kuuluvat esimerkiksi työntekijätyytyväisyys, 360 degrees -arviointi ja rekrytointi. SurveyMonkey antaa käyttöösi myös kyselytutkimustyökalut, joiden avulla hyödynnät ja analysoit henkilöstöhallinnon kyselytutkimustasi – näin teet jatkossa fiksumpia päätöksiä. Lisäksi suhtaudumme kyselytutkimusten tietoturvallisuuteen vakavasti, joten voit olla varma, että tietosi ovat turvassa.

Henkilöstöhallinnon johtaja

Henkilöstöjohtajat käyttävät näitä työkaluja poikkeuksellisen työntekijäkokemuksen luomiseen.

Pyydä tarvitsemasi työntekijätiedot verkkopohjaisilla työhönottolomakkeilla

Palkkaa parhaat osaajat ja nopeuta perehdytystä yksilöllisen työhönottolomakkeen avulla. Luo lomakkeita jo tänään lomaketyökalun ja mallien avulla.

Hanki verkkoarviointi­lomakkeilla palautetta, jonka perusteella voit toimia

Hyödynnä palautetta SurveyMonkeyn verkkoarviointi­lomakkeiden avulla. Aloita heti lomaketyökalullamme.

Tarjoa oikeat työpaikkaedut

SurveyMonkeyn tarjoamilla työkaluilla selvität työntekijöiden mielipiteet ja osaat tarjota toivottuja etuja.