Työntekijätyytyväisyystutkimukset

Kyselytutkimusten avulla voit mitata työmoraalia ja pitää työntekijäsi tyytyväisinä.

Miksi mitata työntekijöiden tyytyväisyyttä?

Jokainen haluaa nauttia työstään, eikö niin? Työpaikalla vietetään suuri osa valveillaoloajasta, joten on tärkeää, että siellä viihtyy.

Työntekijöiden tyytyväisyyttä tutkiessa on ymmärrettävä, kuinka moni työntekijöistäsi pitää työpaikastaan. Ovatko työntekijäsi onnellisia? Ovatko he tyytyväisiä työsuhde-etuihinsa ja siihen, mitä heiltä päivittäin vaaditaan? Lopeta arvailu ja ota selvää työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavalla kyselytutkimuksella.

Mitä tarkkaan ottaen voidaan mitata?

Työntekijäkyselytutkimus antaa arvokasta tietoa useista aiheista, jotka kaikki liittyvät suoraan työntekijän työmoraaliin, tyytyväisyyteen ja yrityksen toimintaan sitoutumiseen.

Terveydenhuoltoedut, hyvinvointiohjelmat, palkkaus, yritysjohdon toiminta, urakehitys, työympäristö – kaikkia näitä osa-alueita voidaan kartoittaa syvällisesti hyvin suunnitellulla työntekijöiden tyytyväisyyskyselyllä.

Tiesitkö esimerkiksi, että "kaikkien työntekijöiden kunnioittava kohtelu" on tärkein työtyytyväisyyteen vaikuttava tekijä Yhdysvalloissa? Society for Human Resource Management -organisaation tekemän kyselytutkimuksen perusteella mikään muu yksittäinen asia ei vaikuta yhtä paljon työntekijöiden tyytyväisyyteen.

Mitä enemmän tiedät työntekijöidesi tuntemuksista, sitä helpompi sinun on taata heidän tyytyväisyytensä.

Tarkastele ammattilaisten suunnittelemien työntekijäkyselytutkimusten kirjastoamme.

Esimerkkejä hyvistä työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavan kyselytutkimuksen kysymyksistä

Sinun on kysyttävä hyviä työntekijöiden tyytyväisyyteen liittyviä kysymyksiä, jos haluat saada selville, mitä mieltä työntekijäsi todella ovat yrityksestäsi ja heidän roolistaan siinä.

Esimerkiksi näiden kysymysten avulla ymmärrät tiimisi jäsenten mielipiteitä paremmin:

 • Miten merkityksellistä työsi on sinulle?
 • Miten haastavaa työsi on?
 • Miten usein tunnet itsesi stressaantuneeksi tavallisen työviikon aikana?
 • Miten hyvin sinulle maksetaan tekemästäsi työstä?
 • Miten paljon mielipiteilläsi on merkitystä työtovereillesi?
 • Miten usein esimiehesi sinulle antamat työtehtävät auttavat sinua kehittymään ammatillisesti?
 • Miten paljon sinulla on etenemismahdollisuuksia työpaikassasi?
 • Miten todennäköisesti etsit toisen työpaikan yrityksen ulkopuolelta?

Vinkkejä palautteen hankkimiseen työntekijöiltä

Kun olet keksinyt sopivat kysymykset, on tärkeää saada mahdollisimman paljon vastauksia, jotta saat luotettavan tuntuman työpaikkasi asioista.

Seuraavassa on vinkkejä työmoraalia mittaavan kyselytutkimuksesi onnistumisen takaamiseksi.

 • Takaa luottamuksellisuus. Tiimisi jäsenten täytyy olla varmoja, että heidän näkemyksensä pysyvät salassa. Jos haluat työntekijöidesi vastaavan kyselytutkimukseesi mahdollisimman rehellisesti, harkitse kyselytutkimuksen pitämistä anonyyminä luottamuksellisuuden takaamiseksi.
 • Käytä selkeää kieltä. Vältä yritysjargonia ja muotisanoja, joita työntekijät eivät välttämättä ymmärrä. Keskustelunomainen kyselytutkimus herättää halun antaa aitoa palautetta.
 • Vältä sanoilla leikkimistä. Pidä sanamuoto yhtenäisenä eri kyselytutkimuksissa ja eri vuosina. Näin voit olla varma, että ne mittaavat joka kerta samoja yrityskulttuurisi puolia.
 • Hyödynnä teknologia. Verkkokyselytutkimus ja oikeanlaiset seurantatyökalut voivat taata korkean osallistumisprosentin. SurveyMonkeyn analysointityökalun avulla voit tulkita saamiasi tuloksia.

Saamasi palautteen hyödyntäminen

On hyvä tehdä kyselytutkimus, joka mittaa työntekijöidesi mielipiteitä yrityksesi moraalista. Sinun kannattaa esittää tulokset tiimillesi ja tehdä tarvittaessa muutoksia työpaikan käytäntöihin.

Vielä sitäkin parempi on suorittaa useita peräkkäisiä kyselytutkimuksia, joita voit verrata toisiinsa ajan mittaan.

Vertaile kyselytutkimuksesi tuloksia aikaisempiin. Ensimmäisen kyselytutkimuksen tehtyäsi olet jo ottanut ensimmäisen askeleen työntekijöiden tyytyväisyyden ymmärtämisessä pitkällä aikavälillä. Lähettäessäsi kyselytutkimuksia toistuvasti niillä on enemmän merkitystä, kun vertaat tuloksia edellisiin kyselytutkimuksiin. Voit myös vertailla eri osastoja saadaksesi selville, mitkä niistä vaativat kipeimmin huomiota.

Etsi myös ulkoisia vertailuarvoja. Jos 67 % työntekijöistäsi sanoo haluavansa saavuttaa työssään asetetut tavoitteet, onko se hyvä vai huono tulos? Ei ehkä tunnu rohkaisevalta ajatella jäljellä olevaa 33 prosenttia, mutta helpottaa varmasti tietää, että kuulut 99 prosenttiin kaikista yrityksistä (Yhdysvalloissa). SurveyMonkey tarjoaa tämänkaltaisia vertailuarvoja työntekijöiden sitoutumista tutkivassa kyselytutkimusmallissa (ja monissa muissakin). Niiden avulla saat tietoa asemastasi kilpailijoihisi nähden.

Työntekijöiden tyytyväisyyden ja sitoutumisen ero

Työntekijöiden sitoutumisesta on viime aikoina tullut trendikäs aihe henkilöstöhallinnon ammattilaisten keskuudessa. Tämä ei tarkoita työntekijöiden tyytyväisyyden merkityksen katoamista yhdessä yössä. Yleisesti ottaen työntekijöiden sitoutumista voidaan pitää syvällisempänä ja monitahoisempana konseptina, joka kattaa muitakin mittareita kuin tyytyväisyyden.

SurveyMonkey laati työntekijän sitoutumista mittaavan kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena on saada tietoa syvällisemmästä yhteydestä työntekijän ja yrityksen välillä.

Työntekijän tyytyväisyyteen vaikuttavat monet tekijät, jotka yleisesti ottaen liittyvät jokapäiväisen elämän konkreettisiin olosuhteisiin työpaikalla sekä etuihin ja palkkaukseen, joista tiimin jäsenet nauttivat korvauksena kovasta työstään.

Työntekijä voi pitää työstään monilla eri tavoilla. Jos haluat varmistaa, että tiimisi on motivoitunut, sinun kannattaa alkaa laskea näitä tapoja.

Aloita valitsemalla jokin alla esitellyistä kyselytutkimusmalleista.

Erilaisia kyselytutkimusmalleja työntekijän tyytyväisyyden mittaamiseen

Tutustu joihinkin tarjoamiimme työntekijäkyselytutkimuksiin nähdäksesi, miten voit tehokkaasti mitata kaikkia työntekijöiden työmoraaliin vaikuttavia tekijöitä yrityksessäsi. Seuraavassa muutama esimerkki kirjastostamme.

Osallistaminen ja yhteenkuuluvuus

Yhteenkuuluvuutta ja osallistamista painottavan yrityskulttuurin luominen on paras tapa houkutella erilaisia ja lahjakkaita työntekijöitä, luoda kestävä työvoima ja mikä tärkeintä, saada työntekijät tuntemaan, että heitä tuetaan kaikissa tilanteissa. SurveyMonkeyn osallistamista ja yhteenkuuluvuutta koskeva kyselytutkimusmalli voi auttaa sinua ymmärtämään, mitä teet hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Palkkaus

Jos työntekijäsi eivät tunne saavansa riittävästi palkkaa, he saattavat pian alkaa katsella muita uramahdollisuuksia.

Taloudelliset edut ja hyvinvointi

Ota selvää, ovatko työntekijäsi tyytyväisiä tulevaisuudensuunnitelmiinsa ja siihen, miten työnantaja auttaa heitä saavuttamaan pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteensa.

Edut

Työpaikan joustavuus, eläkerahastot, palkallinen loma ja muut edut saattavat olla avaintekijöitä työtyytyväisyyden kannalta.

Terveydenhuoltoedut

Ota selvää, toimiiko yhtiön valitsema yksityinen sairausvakuutus työntekijöille.

Esimiehien suoriutuminen

Onko yrityksen johto helposti lähestyttävissä ja saatavilla? Kuinka usein esimiehet antavat palautetta tiiminsä jäsenille? Parantaako heidän osallistumisensa tiimin suoriutumista?

Urakehitys

Ota selvää, mitä mieltä työntekijäsi ovat panostuksistasi koulutukseen ja heidän ulottuvillaan oleviin urakehityksen mahdollisuuksiin.

Työympäristö

Ovatko yrityksen monimuotoisuus, osallistaminen ja työkulttuuri tärkeitä asioita työntekijöille? Kysy heiltä.

Sukupuolen merkitys työpaikalla

SurveyMonkeyn ja Lean Inin kehittämä kyselytutkimus mittaa työntekijöiden sukupuoleen liittyviä asenteita – tärkeä seikka, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti työpaikoilla.

Tiimin suoriutuminen

Tuntevatko työntekijäsi, että heidän työtovereillaan on samantasoiset taidot ja tiedot?

Katso, miten SurveyMonkey tuo helpotusta tiedonnälkään.