Työtyytyväisyyskysely

Paranna työvoiman tehokkuutta työtyytyväisyyskyselyillä.

Luo kyselytutkimus jo tänään

Tue tyytyväistä ja tuotteliasta työympäristöä kyselytutkimuksilla, joissa selvitetään työntekijätyytyväisyyttä ja työntekijöiden sitoutumista. Kokevatko työntekijät työnsä mielekkääksi ja tavoitteet selkeiksi? Mikä heitä motivoi parhaiten? Työtyytyväisyyskyselyiden avulla voit yhdistää työntekijöiden työtyytyväisyyden kriteerit ja yrityksen tavoitteet mielekkäästi. Näin voit sitouttaa henkilökuntaa heitä tyydyttävällä tavalla.

Luo työtyytyväisyyskysely.

SurveyMonkeyn avulla voit oppia työntekijöiltäsi. Laadi oma työtyytyväisyyskysely tai aloita nopeasti käyttämällä valmista työntekijöiden tyytyväisyyskyselyn mallipohjaa, joka on kyselytutkimusten asiantuntijoiden laatima. Me autamme sinua myös keräämään vastaukset ja analysoimaan tulokset.

Huomaa: Jotkin kyselypohjat on saatavilla vain englanniksi.

Työtyytyväisyyskyselyiden käyttäminen

Mikä on tärkein syy, joka saa työntekijät pysymään organisaatiossa? Tutkimukset ovat osoittaneet, että vastaus on ”mielenkiintoinen ja haastava työ”. Jotta voit pitää työntekijöidesi mielenkiintoa yllä, kysele heidän mielipiteitään. Näin tiedät, ovatko he tyytyväisiä työhönsä – ja mitä heidän tyytyväisyytensä varmistamiseksi olisi tehtävä. Lisätietoja:

Työtyytyväisyys

Työntekijöiden yleisen työmoraalin ja työtyytyväisyyden välillä on suora yhteys. Kyselytutkimukset auttavat havaitsemaan tämän yhteyden. Kysy työntekijöiltäsi: ”Miten mielekästä työsi on?” ja ”Miten haastavaa työsi on?”, tai ”Miten usein tunnet itsesi stressaantuneeksi normaalin työviikon aikana?” Vastausten avulla voit havaita ja korostaa hyvin toimivia ja korjata huonosti toimivia asioita.

Koulutus- ja urakehitysmahdollisuudet

Useimmat ihmiset haluavat edetä urallaan, ja he pysyvät yrityksessä, joka tukee heidän kehitystään. Selvitä kyselyllä, kokevatko työntekijäsi, että heillä on urakehitysmahdollisuuksia yrityksessäsi.

Tiimin kokemukset

Hyvä ja tehokas tiimi parantaa työtyytyväisyyttä. Pyydä työntekijöitä arvioimaan heidän tiiminsä suoriutumista. Kysy esimerkiksi: ”Miten hyvin tiimin jäsenet jakavat tehtäviä keskenään?” ja ”Miten rehellisiä tiimin jäsenet ovat toisilleen?” Saamasi palautteen avulla voit kehittää tiimin yhteistyö- sekä kommunikointitaitoja ja parantaa näin työtyytyväisyyttä.

Kohtaamiset esimiesten kanssa

Esimiehillä on suora vaikutus työntekijöiden päivittäiseen työtyytyväisyyteen. Voit huomata mahdolliset ongelmat kyselytutkimuksia käyttämällä. Kysy esimerkiksi ”Miten tehokasta esimiehesi antama opastus/koulutus on?” tai ”Miten johdonmukaisesti esimiehesi palkitsee työntekijöitä hyvästä työstä?” Käytä työntekijöiden palautetta johdon ja esimiesten suoriutumisen arvioinneista sekä 360-arvioinneista, jotta voit varmistaa esimiesten hyvän kehityksen.

Suoriutumisarviot

Säännölliset kehityskeskustelut — työntekijöiden, tiimien ja esimiesten kesken — voivat antaa HR-osastoille ajantasaista tietoa siitä, mitä työntekijät pitävät työstään.

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tutustu oppaisiin kyselytutkimusten suorittamisesta ja laatimisesta. Alla on kuitenkin muutamia ideoita, miten voit varmistaa työntekijöiden vastaavan kyselytutkimukseen.

1. Ilmaise luottamuksellisuus selkeästi.

Lupaa työntekijöille, että heidän vastauksensa pysyvät luottamuksellisina.

2. Mikäli mahdollista, pidä vastaukset nimettöminä.

Näin saat todennäköisemmin rehellistä palautetta ja suuremman vastausmäärän.

3. Vältä yritysjargonia.

Laadi kyselytutkimuksia, jotka kuulostavat inhimillisiltä ja helposti lähestyttäviltä ja jotka pyytävät harkittua palautetta.

Esimerkkejä kyselylomakkeista

Työtyytyväisyyskyselyt on laadittava huolellisesti, ja me teemme siitä helppoa. Kaikki kyselypohjan kysymykset ovat kyselytutkimusten ammattilaisten laatimia, joten voit käyttää niitä sellaisenaan. Voit myös muokata mallipohjia tarpeidesi mukaan tai laatia oman kyselypohjan käyttämällä sertifioituja kysymyksiä kysymyspankista. (Tällä hetkellä useimmat kyselypohjat ovat saatavilla vain englanniksi, mutta niitä on tulossa pian myös muilla kielillä.) Alla on muutamia asiantuntijoiden laatimia mallipohjia, jotka auttavat ymmärtämään työntekijöiden työtyytyväisyyttä paremmin:

expand

Työntekijä-/työtyytyväisyys

Työntekijät voivat arvioida työtyytyväisyyttään tällä 14 kysymystä sisältävällä kyselytutkimuksella, jossa on kysymyksiä palkasta, johtamisesta ja stressistä.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

expand

Tiimin tai osaston suoriutuminen

Tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimerkiksi tiiminsä tai osastonsa ammattitaitoa, ristiriitojen hallintaa ja kommunikointia.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

expand

Johdon tehokkuus

Tässä 17 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa työntekijöitä pyydetään arvioimaan esimiestensä tavoitettavuutta, koulutusta, päätöksentekokykyä, työtehtävien ja yritysstrategian yhdistämistä sekä kykyä antaa rakentavaa palautetta.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

expand

Johdon suoriutuminen

Työntekijät arvioivat koko johtoa tässä 14 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa, jossa kysytään johdon lähestyttävyydestä, resurssien käytöstä, taidoista ja osaamisesta sekä varojen hallinnasta.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

expand

360 degree -työntekijäarviointi

Tässä kyselytutkimuksessa, jonka kysymykset perustuvat arvioitavaan roolin, työntekijät voivat antaa palautetta esimiehestä, kollegoista tai alaisista.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

expand

Työntekijän irtisanoutuminen

Tässä 21 kysymystä sisältävässä kyselytutkimuksessa irtisanoutuvalta työntekijältä kysytään hänen lähtönsä syistä sekä kokemuksista johdon, työympäristön ja tiimin jäsenten suhteen.

Tutkimuslomakkeen esikatselu

3 nopeaa vinkkiä kyselytutkimusten vastausmäärän lisäämiseen

Tässä muutama keino kannustaa vastaajia vastaamaan kyselytutkimuksiisi.

1. Lyhyestä virsi kaunis

Lyhyeen ja ytimekkääseen kyselytutkimukseen vastataan suuremmalla todennäköisyydellä.

2. Tarjoa kannustimia

Pienillä kannustimilla, kuten pienellä alennuksella tai arvontakupongilla, voit varmistaa, että vastaajat tekevät kyselytutkimuksesi loppuun saakka.

3. Osta kohdeyleisö

SurveyMonkey Audience -tilauksella voit hankkia yleisöä, joka vastaa kyselytutkimuksesi väestötieteellisiä vaatimuksia. Tämä on erinomainen tapa saada kohdennettuja vastauksia tietyltä ryhmältä.

Näistä syistä miljoonat ihmiset luottavat SurveyMonkey-palveluun

Rajoittamaton määrä kyselytutkimuksia

Lähetä niin monta kyselytutkimusta ja koetta kuin haluat — myös ilmaistilauksilla.

Nopeat vastaukset

Luo ja lähetä helposti ammattilaistason kyselytutkimuksia. Saat nopeasti luotettavia vastauksia.

Asiantuntijoiden hyväksymä

Saat käyttöösi kyselytutkimusasiantuntijoidemme hyväksymät ennalta laaditut kysymykset ja kyselytutkimusmallit.

Reaaliaikaiset tulokset

Näet tulokset millä tahansa laitteella myös liikkeellä ollessasi. Huomaat suuntaukset sitä mukaa, kun saat tietoa.

Tuoreita ideoita

Kyselytutkimukset antavat sinulle muutakin kuin vastauksia. Saat palautetta uusista näkökulmista.

Käyttökelpoista tietoa

Voit yhdessä tiimisi kanssa poimia ja jakaa tiedoista saatavat näkemykset.